Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1806z4 din data:08/02/2018

Inapoi

Actualizarea 1806z4

1. ORDIN 19 18/01/2018
 ORDIN nr. 19 din 18 ianuarie 2018
privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate şi produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 7 februarie 2018

2. ORDIN 37 18/01/2018
 ORDIN nr. 37 din 18 ianuarie 2018
privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate şi produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 7 februarie 2018

3. HOTĂRÂRE 3 05/02/2018
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 februarie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

4. DECIZIE 840 14/12/2017
 DECIZIA nr. 840 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

5. ORDIN 1243 05/02/2018
 ORDIN nr. 1.243 din 5 februarie 2018
privind completarea unor reglementări contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

6. DECIZIE 6 23/01/2018
 DECIZIE nr. 6 din 23 ianuarie 2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1/2018 din 22.01.2018 în Dosarul arbitral nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

7. HOTĂRÂRE 1 22/01/2018
 HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 1 din 23 ianuarie 2018
referitoare la Dosarul arbitral nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

8. METODOLOGIE 22/01/2018
 METODOLOGIE din 22 ianuarie 2018
privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018

9. HOTĂRÂRE 4 05/02/2018
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 5 februarie 2018
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

10. DECIZIE 745 23/11/2017
 DECIZIA nr. 745 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

11. ORDIN 94 16/01/2018
 ORDIN nr. 94 din 16 ianuarie 2018
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK IŞALNIŢA - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

12. ORDIN 171 19/01/2018
 ORDIN nr. 171 din 19 ianuarie 2018
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

13. ORDIN 188 22/01/2018
 ORDIN nr. 188 din 22 ianuarie 2018
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

14. ORDIN 33 07/02/2018
 ORDIN nr. 33 din 7 februarie 2018
pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

15. CIRCULARĂ 4 07/02/2018
 CIRCULARĂ nr. 4 din 7 februarie 2018
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

16. DECIZIE 798 05/12/2017
 DECIZIA nr. 798 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 8 februarie 2018

17. ORDIN 5853 27/12/2017
 ORDIN nr. 5.853 din 27 decembrie 2017
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 8 februarie 2018

18. ORDIN 9 01/02/2018
 ORDIN nr. 9 din 1 februarie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 199/2016 privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului "Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României"

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 8 februarie 2018

19. ORDIN 49 10/01/2018
 ORDIN nr. 49 din 10 ianuarie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 8 februarie 2018

20. REGULAMENT 10/01/2018
 REGULAMENT din 10 ianuarie 2018
privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 8 februarie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty