Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1810z4 din data:08/03/2018

Inapoi

Actualizarea 1810z4

1. DECIZIE 61 13/02/2018
 DECIZIA nr. 61 din 13 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 şi 62 din aceasta

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 6 martie 2018

2. DECIZIE 654 17/10/2017
 DECIZIA nr. 654 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 233 şi art. 233^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 7 martie 2018

3. LEGE 57 06/03/2018
 LEGE nr. 57 din 6 martie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

4. DECRET 266 06/03/2018
 DECRET nr. 266 din 6 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

5. LEGE 58 06/03/2018
 LEGE nr. 58 din 6 martie 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

6. DECRET 267 06/03/2018
 DECRET nr. 267 din 6 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

7. LEGE 59 06/03/2018
 LEGE nr. 59 din 6 martie 2018
pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

8. DECRET 268 06/03/2018
 DECRET nr. 268 din 6 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

9. HOTĂRÂRE 27 28/02/2018
 HOTĂRÂRE nr. 27 din 28 februarie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

10. HOTĂRÂRE 28 28/02/2018
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 28 februarie 2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

11. HOTĂRÂRE 30 05/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 30 din 5 martie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

12. DECIZIE 47 01/02/2018
 DECIZIA nr. 47 din 1 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

13. ORD DE URGENŢĂ 11 01/03/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

14. HOTĂRÂRE 68 01/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 1 martie 2018
privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

15. HOTĂRÂRE 78 01/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 78 din 1 martie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

16. HOTĂRÂRE 79 01/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 79 din 1 martie 2018
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

17. DECIZIE 817 07/12/2017
 DECIZIA nr. 817 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

18. DECIZIE 94 07/03/2018
 DECIZIE nr. 94 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Remus Munteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

19. DECIZIE 95 07/03/2018
 DECIZIE nr. 95 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Tudor Buzatu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

20. DECIZIE 96 07/03/2018
 DECIZIE nr. 96 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Florian Udrea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

21. DECIZIE 97 07/03/2018
 DECIZIE nr. 97 din 7 martie 2018
privind numirea domnului George-Ionuţ-Răzvan Fazacaş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

22. DECIZIE 98 07/03/2018
 DECIZIE nr. 98 din 7 martie 2018
privind revocarea doamnei Doina Catrinoiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

23. DECIZIE 99 07/03/2018
 DECIZIE nr. 99 din 7 martie 2018
privind numirea domnului Radu Roca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

24. DECIZIE 100 07/03/2018
 DECIZIE nr. 100 din 7 martie 2018
pentru eliberarea domnului Marian Păun din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

25. DECIZIE 101 07/03/2018
 DECIZIE nr. 101 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Gigi Gavrilă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

26. DECIZIE 102 07/03/2018
 DECIZIE nr. 102 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Paul-Claudiu Cotîrleţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

27. DECIZIE 103 07/03/2018
 DECIZIE nr. 103 din 7 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

28. DECIZIE 104 07/03/2018
 DECIZIE nr. 104 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Ovidiu-Cristian Iane din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

29. DECIZIE 105 07/03/2018
 DECIZIE nr. 105 din 7 martie 2018
privind numirea doamnei Debelka Boglarka Lilla în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

30. DECIZIE 106 07/03/2018
 DECIZIE nr. 106 din 7 martie 2018
pentru eliberarea domnului Stetco Istrate din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

31. DECIZIE 107 07/03/2018
 DECIZIE nr. 107 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Ilie Covrig în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

32. DECIZIE 108 07/03/2018
 DECIZIE nr. 108 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Constantin-Dan Deleanu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

33. DECIZIE 109 07/03/2018
 DECIZIE nr. 109 din 7 martie 2018
privind numirea doamnei Dorojan Gabriela în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

34. DECIZIE 110 07/03/2018
 DECIZIE nr. 110 din 7 martie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Şoavă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

35. DECIZIE 93 07/03/2018
 DECIZIE nr. 93 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Cezar Stancu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

36. ORDIN 1574 07/03/2018
 ORDIN nr. 1.574 din 7 martie 2018
privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute sau avute sub control de persoana desemnată AMMAR SHARIF

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty