Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Certificatul de integritate comportamentala

Inapoi
Home » Blog » Certificatul de integritate comportamentala
Certificatul de integritate comportamental?
11/09/2019

Certificatul de integritate comportamentală
 


În Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2019 a fost publicată Legea nr. 118 din 20 iunie 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.Legea a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 22-24, care a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Potrivit Legii nr. 118 din 20 iunie 2019, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevăzute şi pedepsite de legea penală, precum şi pentru a evita riscul recidivei, se organizează Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, denumit în continuare Registrul.Registrul reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis următoarele infracţiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:


  a) infracţiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 210;
  b) infracţiunea de trafic de minori prevăzută la art. 211;
  c) infracţiunea de proxenetism prevăzută la art. 213;
  d) infracţiunea de exploatare a cerşetoriei prevăzută la art. 214;
  e) infracţiunea de folosire a unui minor în scop de cerşetorie prevăzută la art. 215;
  f) infracţiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevăzută la art. 216;
  g) infracţiunea de folosire a prostituţiei infantile prevăzută la art. 216^1;
  h) infracţiunea de viol prevăzută la art. 218;
  i) infracţiunea de agresiune sexuală prevăzută la art. 219;
  j) infracţiunea de act sexual cu un minor prevăzută la art. 220;
  k) infracţiunea de corupere sexuală a minorilor prevăzută la art. 221;
  l) infracţiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale prevăzută la art. 222;
  m) infracţiunea de hărţuire sexuală prevăzută la art. 223;
  n) infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual prevăzută la art. 299;
  o) infracţiunea de pornografie infantilă prevăzută la art. 374;
  p) infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevăzută la art. 375;
  q) infracţiunea de incest prevăzută la art. 377;
  r) infracţiunile prevăzute la lit. a)-q), astfel cum erau prevăzute în Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României sau în legi speciale, având aceleaşi elemente constitutive.
 

În Registru se ţine evidenţa:

 

 

Testeaza iLegis


Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal.


În înţelesul legii, expresiile folosite au urmatoarea semnificaţie:

 


Comunicarea datelor din Registru se face în condiţiile prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.


Registrul se organizează de Ministerul Afacerilor Interne şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.


Registrul se constituie ca o evidenţă distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Registrul poate fi interconectat cu alte baze de date ale Poliţiei Române.


Evidenţa informatizată a Registrului şi evidenţa informatizată dactiloscopică şi a datelor genetice judiciare se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii.


În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează Registrul central, în care se ţine evidenţa:

 


Orice modificare sau ştergere a datelor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 118 din 20 iunie 2019, comunicate de autorităţile competente din statele membre sau terţe, atrag modificări sau ştergeri identice în Registru, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.


La nivel central, activităţile specifice Registrului se desfăşoară de către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.


Instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligaţia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.


În situaţia în care persoana în cauză este cetăţean străin sau fără cetăţenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autorităţile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârşit sau nu una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 118 din 20 iunie 2019.


Cu acordul persoanei verificate, entităţile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de pe Registru în aceleaşi condiţii în care se poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.
  
  
Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 118 din 20 iunie 2019 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.


În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a din Legeii nr. 118 din 20 iunie 2019, ministerele de resort, organele administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a evalua cadrul legal din domeniul de competenţă şi, după caz, de a demara demersurile necesare de natură legislativă şi/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfăşoare activităţi profesionale, activităţi de voluntariat sau orice alt tip de activităţi care presupun:

 


După operaţionalizarea Registrului, toate persoanele aflate în evidenţele cazierului judiciar privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118 din 20 iunie 2019 şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta lege se înscriu şi în Registru, urmând a le fi aplicate prevederile prezentei legi.

 

Testeaza iLegis


Legea nr. 118 din 20 iunie 2019 face și următoarele completări la Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 aprilie 2008, cu modificările ulterioare:

 

  1. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e) prevenirii și combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
  2. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: b^1) persoane înscrise potrivit legii în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Poza de Pixabay pe Pexels

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, uramareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty