Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Declaratia privind beneficiarul real

Inapoi
Home » Blog » Declaratia privind beneficiarul real
Declara?ia privind beneficiarul real
25/08/2020

Declaraţia privind beneficiarul real

 

Update: Modificarea termenului pentru depunerea Declaraţiei privind beneficiarul real

 

În Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020 a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 19 august 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor. Data intrării în vigoare: 24 august 2020.

 

La articolul unic, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 19 august 2020 prevede:

 

Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.

 

Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică şi obligaţiei de completare a documentelor potrivit cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

 


 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2020 termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real a fost modificat.

 

Astfel, termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice şi fiscal-bugetare, se prelungeşte până la 1 noiembrie 2020.

 

În termenul prevăzut, declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier.

 

Declaraţia privind beneficiarul real poate fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul Registrului comerţului.

 

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

 

Testeaza iLegis

Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

 

Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

 

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

 

Termenul prorogat se referă la declarația prevăzută la art. 56 alin. (4) și art 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

 

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

 

Testeaza iLegis

 

Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.

 

Dispoziţiile art. 237 alin. (4)-(13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către Oficiu, prin agenţi constatatori proprii.

 

Pe site-ul ONRC, găsiți următoarele documente/formulare:

 

  1. Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original) - formular;
  2. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) - detalii; formular - tip;
  3. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);
  4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
  5. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

În articolul care va urma, prezentăm obligațiile privind depunerea declarației privind beneficiarul real de către asociații și fundații, regăsite în Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

 

Pentru abonații și cititorii LEGIStm, publicăm în format pdf:

 

  1. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare
  2. Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Autor: Ionut NISTOR - Jurist si LEGIStm

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty