Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Elemente de noutate privind personalul didactic

Inapoi
Home » Blog » Elemente de noutate privind personalul didactic
Elemente de noutate privind mobilitatea personalului didactic
17/11/2020

Elemente de noutate privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

 

În Monitorul Oficial nr. 945 bis din 26 noiembrie 2019 a fost publicată Metodologia-cadru din 12 noiembrie 2019 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021.

 

Metodologia-cadru a fost aprobată prin Ordinul nr. 5.259 din 12 noiembrie 2019, ordin care ulterior a suferit completări, aduse de către:

 

 1. ORDINUL nr. 4.302 din 21 mai 2020;
 2. ORDINUL nr. 4.549 din 17 iunie 2020;
 3. ORDINUL nr. 4.667 din 6 iulie 2020.

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 reglementează:

 

a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;

b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar;

c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

 

Prin personal didactic de predare/cadre didactice, în sensul metodologiei, se înţelege:

 

 1. personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ,
 2. personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ,
 3. profesorii metodişti şi personalul didactic de conducere din casele corpului didactic,
 4. personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare care desfăşoară activităţi de predare în unităţi de învăţământ,
 5. personalul didactic de predare titular care beneficiază de pensie de invaliditate şi personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

În acest articol prezentăm elementele de noutate privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar care au fost dictate de respectarea condiţiilor de siguranţă epidemiologică, adoptate în vederea prevenirii îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:

 

Testeaza iLegis

 

Pentru fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic de predare s-au inclus dispoziţii specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul etapei respective în situaţia stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort (art. 4 alin. (11), art. 30 alin. (5), art. 50, art. 60, art. 61 alin. (16), art. 62 alin. (5), art. 80, art. 97, art. 105):

 

 1. în nicio etapă a mobilităţii nu se mai susţin inspecţii speciale la clasă şi probe practice;
 2. se susţin doar probe orale pentru ocuparea posturilor cu predare în limbile minorităţilor şi la clase cu predare în regim intensiv/bilingv sau pentru ocuparea posturilor cu predare în altă limbă decât cea în care candidaţii au efectuat studiile evaluate prin calificative „Admis/Respins”;
 3. se renunţă la transferul/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, iar soluționarea cererilor de restrângere de activitate şi de pretransfer se realizează doar prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, activitate coordonată de inspectoratele școlare;
 4. angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat se realizează în baza unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională (se renunţă la susţinerea interviului).

 

Obligativitatea ca inspectoratele şcolare să asigure cadrul procedural şi logistica necesară pentru desfăşurarea inspecţiilor la clasă şi a probelor practice şi orale din cadrul etapelor de mobilitate şi în sistem on-line (art. 4 alin. (9)).

 

Posibilitatea cadrelor didactice titulare de a-şi completa norma didactică de predare şi în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate în perioada de constituire a posturilor didactice şi de încadrare a personalului didactic titular (art. 4 alin. (1) lit. c), art. 26 alin. (5)). De asemenea, cadrele didactice își pot completa norma didactică de predare-învățare-evaluare cu ore pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță până la 3 ore săptămânal.

 

Contestaţiile pentru etapele de întregire şi completare de normă la nivelul unităţii de învăţământ sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate se solutionează la nivelul inspectoratului şcolar. (art. 24, art. 26). Pentru anul şcolar 2020-2021 acestea s-au soluţionat tot la nivelul unităţilor de învăţământ.

 

S-au stabilit procedurile care trebuie aplicate în situaţia în care apar reduceri de activitate pe parcursul anului şcolar (art. 25 alin. (4)).

 

Pentru cadrele didactice titularizate în primul an după concurs s-a prevăzut şi posibilitatea detaşării în interesul învăţământului (art. 86 alin. (13)). În anul şcolar 2020-2021 aceste cadre didactice a dreptul de a se detaşa doar la cerere.

 

Testeaza iLegis

 

Pentru absolvenţii învăţământului superior care au obţinut la testare cel puţin media 7 s-a prevăzut posibilitatea repartizării acestora şi pe catedre constituite din alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cea pentru care a susţinut testarea, până la 1/3 de normă, în învăţământul gimnazial din mediul urban, respectiv până la 1/2 de normă, în învăţământul gimnazial din mediul rural (art. 103 alin. (3)).

 

Posibilitatea ca înscrierile, transmiterea și preluarea contestațiilor în cadrul etapelor de mobilitate să se realizeze și electronic în sistem online, iar ședințele de repartizare să se poată desfășura și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul inspectoratelor școlare (art. 113 alin. (1)).

 

Posibilitatea cadrelor didactice şi a candidaților care au depus dosare de înscriere la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în ultimii 3 ani să depună sau să transmită electronic pentru înscrierea la etapele de mobilitate cereri de înscriere însoțite doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul (art. 113 alin. (3)).

 

Pentru cititorii și abonații LEGIStm, punem la dispoziție în format pdf:

 

 1. LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare
 2. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
 3. METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2019 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 aprobată prin OMEC nr. 5.259 din 12 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
 4. ORDIN MEC nr. 4.135/2020 privind aprobarea Instrucţiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line
 5. ORDIN MEC nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 6. ORDIN MEC nr. 5.574/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 7. ORDIN MEC nr. 4.749/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 8. ORDIN COMUN MS/MEC nr. 1.494/5.487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 9. ORDIN MEC nr. 5.545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 10. ORDIN MEC nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare
 11. CALENDARUL MOBILITĂȚII personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 - OMEC nr. 4.667/06.07.2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin OMEC nr. 5.259/2019.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty