Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Evaluarea anuala a personalului din invatamant - Part 1

Inapoi
Home » Blog » Evaluarea anuala a personalului din invatamant - Part 1
Evaluarea anuala a activitatii personalului - LEGIStm.ro
15/06/2020

Evaluarea anuală a activităţii personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar - partea 1/2

 

1. Aspecte teoretice privind cadrul legal care asigură evaluarea anuală a activităţii

 

Legea care asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii este Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, lege cunoscută sub denumirea generică Legea educaţiei naţionale

 

Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional și are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.

 

În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile Legii educaţiei naţionale prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea se aplică dispoziţiile acestei legi.

 

Potrivit Legii educaţiei naţionale, personalul din învăţământul preuniversitar este format din personal didactic şi personal nedidactic.

 

Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control.

 

Legea prevede că în învăţământul preuniversitar poate funcţiona personal didactic de predare asociat, denumit în continuare personal didactic asociat.

 

Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar este reglementat în Titlul IV al Legii educaţiei naţionale.

 

Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

La nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar se realizează anual evaluarea activităţii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar. 

Testeaza iLegis

Metodologia de evaluare a activităţii personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe categorii de personal.

 

Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.

 

2. Evaluarea anuală a activităţii inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi 

 

Evaluarea anuală a activităţii inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic se efectuează în conformitate cu Metodologia privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4.315 din 11 august 2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

3. Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 

 

Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar se efectuează conform Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 3.623/2017.

 

4. Evaluarea anuală a activităţii inspectorilor şcolari 

 

Evaluarea anuală a activităţii inspectorilor şcolari se efectuează în conformitate cu Metodologia de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar, aprobată prin Ordinul M.E.C.S. nr. 4.716/2015.

 

5. Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar


Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar se efectuează pe un an școlar parcurs, în conformitate cu Metodologia din 01/11/2011 de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6.143/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Testeaza iLegis

Graficul/calendarul activităţilor de evaluare este prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar:

 

TERMENE

ACTIVITĂŢI

15 iunie-15 august

Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului justificativ la secretariatul unităţii

3-10 septembrie

Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi

didactic auxiliar

Evaluarea în comisii/compartimente

Evaluarea în consiliul de administraţie

Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii consiliului de administraţie către toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală

Până la data de

15 septembrie

Depunerea contestaţiilor

Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor

 

6. Evaluarea anuală a activităţii personalului nedidactic (contractual) din unităţile de învăţământ preuniversitar și inspectoratele școlare

 

Evaluarea anuală a activităţii personalului nedidactic (angajați contractuali) din unităţile de învăţământ preuniversitar/inspectorate școlare se realizează după parcurgerea unui an cendaristic, conform prevederilor Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3.860/2011 (nepublicat în Monitorul Oficial).

 

În articolul care va urma, publicăm pentru cititorii fideli ai LEGIStm, fișele-cadru de evaluare ale următoarelor posturi/funcții:

 

 1. inspectori şcolari generali, inspectori şcolari generali adjuncţi; 
 2. directori ai caselor corpului didactic;
 3. directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar; 
 4. inspectori şcolar;
 5. cadrele didactice în învăţământul preuniversitar;
 6. bibliotecari, documentariști, redactori;
 7. informaticieni;
 8. laboranți;
 9. tehnicieni;
 10. pedagogi şcolari;
 11. instructori de educaţie extraşcolară;
 12. asistenți sociali;
 13. corepetitori;
 14. mediatori şcolari;
 15. secretari;
 16. administratori financiari (contabili);
 17. instructori-animatori;
 18. administratori de patrimoniu;
 19. profesori documentariști;
 20. angajați contractuali/ personal nedidactic.

 

La cerere, vă putem furniza fișele de evaluare în format editabil cât și alte modele-cadru.

 

Autor: Ionut NISTOR - Jurist si LEGIStm

 

Imagine: Fa Barboza pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty