Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Hartuirea morala la locul de munca

Inapoi
Home » Blog » Hartuirea morala la locul de munca
Hartuirea la locul de munca - LEGIStm.ro
20/05/2020

Hărțuirea morală la locul de muncă va putea fi sancționată


Propunere proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei si barbați.

Faptele de hărțuire morală comise asupra salariaților vor putea fi sancționate, potrivit unui proiect legislativ ce urmează să fie votat în Camera Deputaților.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și barbați, în sensul instituirii unor măsuri pentru prevenirea și combaterea harțuirii morale la locul de muncă. De asemenea, propunerea proiectului de lege prevede protejarea angajaților, aceasta realizandu-se prin acordarea de daune compensatorii și morale salariaților care au fost victimele morale la locul de muncă. În plus, salariații supuși hărțuirii vor putea beneficia din partea angajatorului de sumele necesare pentru consiliere psihologică, iar angajații vor putea fi amendați.

 

Ținand cont de faptul că, de-a lungul timpului, stresul la locul de muncă rezultat din acțiunile de hărțuire exercitate de superiori sau colegi s-a dovedit larg răspandit și a creat insecuritate, atat în viața profesională cât și personală, devine necesară modificarea cadrului legislativ, atat în vederea instituirii unor măsuri de prevenire și combatere a harțuririi morale, cat și în ceea ce privește drepturile la despăgubiri ale salariaților-victime.

Potrivit Legii nr. 202/2002 prin hărțuire se înțelege situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor. Iar prin hărțuire psihologică se înțelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane.

Deși nu există un cadru legal care să definească hărțuirea morală la locul de munca, art. 5 din Codul Muncii prevede că in cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalitații de tratament față de toți salariații și angajatorii. Orice discriminare directa sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.

Conform art. 8 alin. (1) din Codul Muncii relațiile de munca se bazează pe principiul consensualitații și al bunei credințe, ceea ce înseamnă că toate acțiunile angajatorului trebuie să urmarească îndeplinirea scopului bunei funcționari a unitații și nicidecum nu trebuie să vizeze personalitatea ori integritatea morală și profesională a salariaților. De asemenea, conform art. 39 alin. (1) din Codul Muncii salariatul are dreptul la securitate și sănătate in muncă, ceea ce este evident că în sfera acestui drept se include sănătatea și securitatea fizică și psihică. În temeiul acestor texte de lege, angajatorul are obligația să ia toate măsurile pentru ca prin acțiunile sale salariații să nu fie afectați din punct de vedere psihic de mediul în care lucrează.

 

Testeaza iLegis


Și Codul Penal definește hărțuirea în art. 208 însă nu face o referire directă la eventualele abuzuri comise de angajatori sau de colegi la locul de muncă.

Potrivit propunerii legislative, hărțuirea morală la locul de muncă are in vedere o conduită abuzivă, prin gesturi, cuvinte, atitudini care aduc atingere deminității și integrității fizice și psihice a unei persoane, punând în pericol munca sa ori degradând climatul de muncă. Acest tip de agresiune poate să apară indiferent de domeniul de activitate, și poate fi manifestat față de un angajat sau grup de angajați, constituind un risc pentru sănatate și securitate. Propunerea proiectului de lege prevede reglementări cu privire la obligația pe care o are angajatorul de a lua măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederi in regulamentul intern. Pentru a identifica măsurile corespunzatoare, aceștia trebuie să realizeze o evaluare a riscurilor, să formuleze politici anti-hărțuire și să acorde sprijin salariaților-victime, in caz de hărțuire. Angajatorii care nu respectă obligațiile de prevenire și combatere a actelor de hărțuire pot fi sancționați cu amenzi între 30.000 lei și 50.000 lei. Dacă fapta este săvârșită de un salariat, prin lezarea drepturilor sau demnității salariatului-victimă, aceasta se va sancționa cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Angajatul supus abuzului moral va putea face dovada prin: înscrisuri, declarații, fotografii, expertize, înregistrări audio și video precum și orice alt mijloc material de proba acceptat de lege. Pe baza acestor dovezi, salariatul poate cere despăgubiri în instanță și poate fi reintegrat pe postul ocupat anterior, în cazul în care abuzurile au dus la pierderea locului de muncă. În plus, instanța de judecată va putea să dispună obligarea angajatorului la luarea măsurilor necesare stopării actelor de hărțuire asupra angajatului precum și la plata către salariat a sumei necesare pentru consiliere psihologică pe întreaga durată stabilită de către medicul de medicina muncii.

 

Descarca:

Codul Muncii - actualizat 20.05.2020

Codul Penal - actualizat 20.05.2020

 

Text: LEGIStm

 

Foto: Eric Ward pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty