Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Asociaţiile de proprietari

Inapoi
Home » Blog » Asociaţiile de proprietari
Asociatii de proprietari - legis
07/09/2018

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

 

În Monitorul Oficial Partea I, nr. 660 a fost publicată Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor și  aceasta se va aplica în 60 de zile de la publicare, adică din data de 28 septembrie.

 

Derularea procedurii legislative poate fi urmărită aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16653 

 

Legea reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la:

 

a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puţin 3 unităţi de proprietate imobiliară;

 

b) administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună.

 

De asemenea, legea se aplică și proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din condominii.

 

Potrivit definiției, prin condominiu se înțelege imobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz, şi cote-părţi indivize de proprietate comună.

 

Asociaţia de proprietari este definită ca forma de asociere autonomă şi fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, menţinerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprietarii.

 

Asociaţia de chiriaşi  este definită ca  forma de asociere autonomă şi fără scop lucrativ a chiriaşilor dintr-un condominiu în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice.

 

Obiectivele generale urmărite prin adoptarea acestui act normativ au fost:

 

  1. Eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale;
  2. mai bună structură a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari;
  3. Clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari;
  4. Instituirea regulamentului condominiului în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii;
  5. Clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.

 

Legea conține 110 articole și este structurată pe 10 capitole, astfel:

 

- Capitolul I Dispoziţii generale, definiţii 

 

Secțiunea 1 Definiţii 

Secțiunea a 2-a Dispoziţii generale 

Secțiunea a 3-a Raportul dintre autorităţile administraţiei publice şi asociaţiile de proprietari

 

- Capitolul II Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietari 

 

Secțiunea 1 Procedura de înfiinţare şi înregistrare a asociaţiilor de proprietari 

Secțiunea a 2-a Regulamentul condominiului 

Secțiunea a 3-a Asociaţiile de chiriaşi

 

- Capitolul III Drepturile şi obligaţiile proprietarilor 

 

Secțiunea 1 Drepturile proprietarilor din condominii 

Secțiunea a 2-a Obligaţiile proprietarilor din condominii 

Secțiunea a 3-a Modul de utilizare a proprietăţii individuale şi a părţilor comune

 

- Capitolul IV Încetarea destinaţiei folosinţei comune pentru părţile comune din condominiu 

 

Articolul 43, Articolul 44

 

- Capitolul V Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 

Articolul 45 - Articolul 62

 

- Capitolul VI Administrarea condominiilor 

 

Articolul 63 - Articolul 69

 

- Capitolul VII Veniturile şi cheltuielile asociaţiei de proprietari 

 

Secțiunea 1 Veniturile asociaţiei de proprietari 

Secțiunea a 2-a Cheltuielile asociaţiei de proprietari 

Secțiunea a 3-a Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale 

Secțiunea a 4-a Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale 

Secțiunea a 5-a Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate 

Secțiunea a 6-a Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari 

Secțiunea a 7-a Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici Secțiunea a 8-a Repartizarea cheltuielilor de altă natură

 

- Capitolul VIII Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în condominii 

 

Secțiunea 1 Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în condominii

Secțiunea a 2-a Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în ansamblurile rezidenţiale

 

- Capitolul IX Contravenţii şi sancţiuni 

 

Articolul 102, Articolul 103

 

- Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Articolul 104 -Articolul 110


Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic

 

Foto: pexels.com

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty