Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Inscrierea in invatamantul primar 2019-2020

Inapoi
Home » Blog » Inscrierea in invatamantul primar 2019-2020
invatamant primar
26/02/2019

Înscrierea în învățământul primar 2019-2020

 

Conform Ordinului MEN nr. 3.181/2019 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se realizează în două etape, ca și în anii trecuți.

 

Ordinul MEN nr. 3.181/2019 a fost publicat joi în Monitorul Oficial nr. 141 din 21 februarie 2019 și a intrat în vigoare la data publicării și are ca temei art. 23 şi art. 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.Astfel, Ordinul MEN nr. 3.181/2019 aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1 precum și Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020, prevăzută în anexa nr. 2.

 

Întregul proces de înscriere a copiilor în învăţământul primar este gestionat de către trei comisii:

 

Ordinul MEN nr. 3.181/2019 răspunde la întrebările firești pe care orice părinte și le pune cu privire la înscrierea copilului la clasa pregătoare.

 

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

 

 

Unde şi cum se realizează evaluarea psihosomatică a copiilor?

 

 

La ce unitate de învăţământ poate fi înscris un copil?

 

 

  1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris
  2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

 

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

 

Unde vor avea loc înscrierile?

 

 

Care sunt actele necesare pentru înscriere?

 

 

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor?

 

 

A. Prima etapă: 4 - 22 martie

 

 

B. A doua etapă: 2 - 8 aprilie

 

 

Care sunt criteriile de departajare pe care şcolile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri?

 

I. Criterii generale:

 

 

II. Criterii specifice:

 

 

NOTĂ: Criteriile specifice trebuie să fie conforme cu:

 

ART. 16 Egalitatea în drepturi 
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

 

 

ART. 6 Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea.

 

 

ART. 2 (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.

 

De unde îşi pot procura părinţii informaţii?

 

  1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2019.
  2. Direct de la şcoli, cu ocazia Zilelor porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public în intervalul 26 februarie - 9 martie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
  3. De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2019 - 2020, în învăţământul primar.
  4. Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Arad - 257).

 

Ce este important de știut despre cererea de înscriere online?

 

 

Există suficiente locuri pentru copii în clasa pregătitoare?

 

 

Ce tip de activităţi se vor desfăşura la clasa pregătitoare?

 

 

Cum funcţionează înscrierea în învăţământul primar privat?

 

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty