Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Inscrierea titlurilor executorii in RNPM

Inapoi
Home » Blog » Inscrierea titlurilor executorii in RNPM
Inscrierea titlurilor executorii in RNPM - LEGIStm
27/10/2020

Înscrierea titlurilor executorii sub semnătură privată în RNPM

 

În data de 11 septembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 

Cea mai importantă modificare adusă Legii nr. 297/2018 se referă la inserarea unei condiții suplimentare pentru punerea în executare a inscrisurilor sub semnătură privată (semnate de părți, nu la notar) - înregsitrarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM). Potrivit noul act normativ: “Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru.” Așadar, creditorii care doresc recuperarea unor sume de bani în baza unui înscris sub semnătură privată, vor fi nevoiți să facă eforturi suplimentare, pentru ca actul respectiv să fie pus în executare. 

 

Trebuie precizat că, un înscris sub semnătură privată nu dobândește atributul de titlu executoriu prin publicarea acestuia în RNPM. Înscrierea în Registru nu este o condiție de validitate a titlului executoriu ci este o cerință de publicitate.

 

Codul de procedură civilă definește înscrisul sub semnătură privată acel înscris care poartă semnătura părţilor, indiferent de suportul său material. El nu este supus niciunei alte formalităţi, în afara excepţiilor anume prevăzute de lege. În ceea ce priveste modul de semnare a actului, este acceptata atat semnătura olografă cât și semnătura electronică, potrivit art. 267 Cod procedură civilă.  

 

Nu toate înscrisurile sub semnătură privată sunt considerate titluri executorii. Legea recunoaște caracterul de titlu executoriu doar pentru câteva inscrisuri cum ar fi: contractul de credit bancar și de garanție personală, contractul de depozit, contractul de închiriere, contractul de arendă, contractul de leasing, contractul de asistență juridică, titlurile de credit precum biletele la ordin, cambia și cecul.

 

În ceea ce privește contractul de închiriere acesta trebuie inregistrat atât la Autoritatea Fiscală cât și în RNPM, pentru a putea fi demarată executarea silitată împotriva locatarului care nu-și îndeplinsete obligația de plată a chiriei sau, după caz, nu restituie bunul la expirarea contratului.  

 

Un contract sub semnătură privată are putere executorie dacă în cuprinsul acestuia este inserată clauza care stabilește caracterul de titlu executoiu al respectivului înscris. Numai legea poate atribui unui înscris atributul de titlu executoriu, inserarea unei clauze contractuale prin care părțile stabilesc caracterul executoriu este lipsită de eficiență juridică. Dacă înscrisul sub semnătură privată nu este valabil încheiat, acesta nu constutie titlu executoriu potrivit legii și nu se poate pune în executare, iar înregistrarea în RNPM nu este obligatorie.

 

Testeaza iLegis

 

Lipsa publicității în RNPM, ca și condiție prealabilă începerii executarii silite, reprezintă un adevărat impediment în demararea procedurii de executare silită. Înscrierea în Registru este obligatorie pentru declanșarea procedurii de executare silită, chiar dacă legea care reglementează înscrisul respectiv nu prevede în mod expres că trebuie îndeplinită formalitatea de publicitate pentru acel act.

 

Înregistrarea în RNPM se poate face oricând după semnarea actului, dar nu mai târziu de momentul solicitării încuviinţării executării silite a titlului executoriu respectiv în instanță. Astfel, dacă un creditor face o cerere de punere în executare a unui contract de credit bancar pe care nu l-a înregistrat în RNPM, cererea de incuviințare a executării silite va fi respinsă pe considerentul că neînscrierea respectivului contract de credit bancar într-un registru public face ca acesta să nu constituie titlu executoriu.     

 

Condiția privind înregistrarea titlului executoriu in RNPM nu se aplică dacă procedura de executare silită s-a demarat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020.

 

Potrivit noilor prevederi, atribuțiile privind înscrierea titlurilor executorii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cade în sarcina operatorilor autorizați de către Autoritatea de Supraveghere și agenților împuterniciți de către operator să efectueze direct activități de operare în Registru, utilizând formulare de avize specifice.

 

Cheltuielie aferente publicării în RNPM intă în categoria cheltuielilor de executare, urmând ca acestea să fie recuperate de la debitorul executat silit conform condițiilor prevăzute în codul de procedură civilă.  

 

Alte modificări aduse legii RNPM fac referire la conflictul de interese în rândul operatorilor autorizați să realizeze înregistrări în RNPM precum și la actualizarea taxelor colectate de stat din activitatea de publicitate mobiliară.  

 

Autor: Laura TIFIGIU - Jurist

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty