Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Insolventa institutiilor publice

Inapoi
Home » Blog » Insolventa institutiilor publice
Insolventa institutiilor publice - LEGIStm
29/08/2021

Insolventa institutiilor publice

 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, instituțiile publice nu pot fi supuse procedurii insolvenței. De asemenea, art.8 din Codul Comercial dispune că statul și restul instituțiilor publice nu pot fi asimilați comercianților. Însă, art. 75 din Legea nr. 273/2006 face referire la starea de insolvență a unității administrativ-teritoriale (persoana juridica de drept public sub forma căruia se organizează comunitățile locale, orașul, județul etc.). Art. 2 pct. 38 din aceeași lege definește insolvența ca fiind ”incapacitatea unei unități administrativ teritoriale de a-și achita obligațiile de plată lichide și exigibile, cu excepția celor care se află în litigiu contractual”. În lege se mai arată că unitatea administrativ-teritorială este considerată în stare de insolvență dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 

 

Trebuie constatat că potrivit OG nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor și autorităților publice se achită din sumele aprobate cu această destinație prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă. Respectivele creanțe nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuțiilor și obiectivelor legale, pentru care au fost înființate.

 

Creanța poate rezulta atât din contractele instituției publice (contracte administrative, achiziții publice), cât și din celelalte obligații de plată ale acesteia, cum ar fi alocațiile bugetare pentru comunele din subordine, pentru serviciile publice descentralizate, regiile autonome din subordine, salarii neachitate etc.

 

Potrivit art. 2 din OG nr. 22/2002 ”Dacă executarea creanței stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituția debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-și îndeplini obligația de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somația de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.”

 

În cazul în care instituțiile publice nu își îndeplinesc obligația de plată în termenul de 6 luni, creditorul va putea solicita efectuarea executării silite.

 

OG nr. 22/2002 mai prevede că ordonatorii principali de credite bugetare au obligația să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condițiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii și ale instituțiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin titluri executorii.

 

Legea nr. 273/2006 prevede că cererea de deschidere a procedurii insolventei, similară cu cea a societăților comerciale, poate fi introdusă de orice creditor sau grup de creditori la tribunalul în a cărui circumscripție își are sediul unitatea administrativ-teritorială.

 

 

Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia ca în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolvenţă să solicite deschiderea procedurii privind insolvenţa unităţii administrativ-teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.

 

Judecătorul-sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă, va numi un administrator care, în termen de 60 de zile lucrătoare de la numirea sa, întocmeşte un plan de redresare a insolvenţei unităţii administrativ-teritoriale.

 

Planul de “redresare a insolvenţei” va cuprinde: 

 

 

Planul de “redresare a insolvenţei” se supune aprobării consiliului local în termen de 10 zile de la întocmire, şi devine obligatoriu atât pentru autoritatea deliberativă, cât şi pentru ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale.

 

Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a insolvenței. În caz de nerespectare a planului de redresare a insolvenței, administratorul va propune judecătorului-sindic suspendarea atribuțiilor de ordonator principal de credite și emiterea hotărârii de preluare a atribuțiilor de ordonator de credite de către administrator.Se constată că sancțiunea cea mai drastică în ceea ce privește insolvența nu vizează unitatea administrativ-teritorială în sine ci îl privește pe conducatorul unității administrativ-teritoriale, așa-numitul ordonator de credite, adică, președintele consiliului județean sau primarul.

Legea 273/2006 mai prevede că: ”În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile stării de insolvență a unității administrativ-teritoriale, judecătorul-sindic pronunță o sentință de închidere a procedurii, chiar dacă nu au fost stinse toate creanțele cuprinse în planul de redresare a stării de insolvență. Restul creanțelor nestinse în procedura de insolvență vor fi cuprinse în planul de redresare a stării de criză financiară.” Administratorul judiciar are obligația de a notifica sentința de închidere a procedurii ordonatorului principal de credite, creditorilor şi oricăror persoane interesate. În termen de 30 de zile de la notificare, între administrator și ordonatorul principal de credite se încheie un proces-verbal de predare-primire cu privire la operațiunile derulate în timpul procedurii insolvenței. Prin închiderea procedurii insolvenței, administratorul este descărcat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la aplicarea procedurii față de ordonatorul principal de credite, față de patrimoniul unității administrativ-teritoriale, precum și față de creditori.

Unitatea administrativ-teritorială revine la statutul de criză financiară iar ordonatorul principal de credite şi consiliul local îşi reiau atribuţiile şi vor proceda la aplicarea întocmai a planului de redresare financiară pentru ieşirea unităţii administrativ-teritoriale din criză financiară.

Situaţia de deschidere a procedurii de insolvenţă, respectiv de închidere a acesteia, se înregistrează în termen de 5 zile de la declararea situaţiei de insolvenţă, respectiv de la notificarea hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii de către ordonatorul principal de credite, în registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

Autor: Laura TIFIGIU - Jurist

 

Imagine: Andrew Neel pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty