Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi 9

Inapoi
Home » Blog » M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi 9
mini-indrumar-Masuri-Curtea-de-Conturi--LEGIStm
12/07/2022

Mini-îndrumar

privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse în decizii de către Curtea de Conturi a României

Partea a IX- a

Repere în configurarea condițiilor răspunderii patrimoniale: Cota de participare la producerea pagubei. Legătura de cauzalitate și vinovăția. Aplicatii practice.

 

 

 

 

În privința stabilirii cotei de participare, respectiv a contribuției persoanelor răspunzătoare la producerea prejudiciului și corelativ a proporției în care răspunde fiecare, în situațiile în care prejudiciul este urmarea faptelor ilicite a mai multor salariati, operează regula determinării măsurii în care fiecare salariat a contribuit la cauzarea pagubei, în raport de conținutul faptelor ilicite în sine, examinate sub aspectul legăturii de cauzalitate cu prejudiciul, cât și de gradul de vinovăție, potrivit art. 255 alin.(1) Codul Muncii.

 

Art. 255 (1) Codul Muncii – ” In situatia in care paguba a fost cauzata de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste – daca este posibil – in raport cu masura in care fiecare salariat a contribuit la producerea ei. ”

 

Atunci când măsura în care fiecare salariat a contribuit la producerea pagubei este imposibil de stabilit, Codul Muncii oferă în art. 255 alin.(2), alternativa aplicării unor criterii obiective.

 

Art. 255 alin.(2) Codul Muncii – ”Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.”

 

 

Cu titlu general, pentru a putea fi antrenată răspunderea patrimonială a salariatului, condiția legăturii de cauzalitate impune ca prejudiciul material generat în patrimoniul angajatorului să fie efectul faptei ilicite săvârșite de salariat în legătură cu munca sa.

 

Deși, în practică, filiera cauzală se apreciază strict de la caz la caz, fiind destul de dificil de identificat, doctrina de specialitate este unanimă  în a statua că este necesar ”să se poată aprecia drept cauză a prejudiciului  fapta care a produs transformarea posibilității prejudiciului  în realitate.”(Răspunderea pentru daune în raporturile de muncă – Teorie și jurisprudență, A. Țiclea, Ed. 2014, Universul Juridic)

 

 

Cu titlu general, vinovăția este enumerată ca o condiție a răspunderii civile în textul art. 1357 alin.(1) Cod Civil, alături de prejudiciu și fapta ilicită.

 

Art. 1357 alin.(1) Noul Cod Civil : - ”Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.”

 

Sub aspectul vinovîției, prevederile  art. 254 alin.(1) din Codul Muncii impun concluzia că răspunderea patrimonială a salariaților se bazeaza pe culpă, astfel ca in ipoteza lipsei vinovăției sau culpei în săvârșirea faptei ilicite, este înlăturată răspunderea patrimonială a salariatului.

 

Raportat la faptul că prin contractul individual de muncă salariatul își asumă o obligație de mijloace, atunci răspunderea patrimonială reglementată de Codul Muncii, constituie o formă de răspundere subiectivă.

 

Definită în literatura de specialitate ca fiind ”atitudinea psihica a autorului faptei ilicite si prejudiciabile fata de fapta respectiva si fata de urmarile acestei fapte” (A. Ticlea, op.citată), vinovăția presupune :

 

 

În doctrina de specialitate se apreciază că «  in cadrul raspunderii patrimoniale, de regula, distinctia intre formele de vinovatie (intentie directa sau indirecta, imprudenta sau neglijenta) si gradele culpei (foarte usoara, usoara sau grava)  nu au relevanta practica. Salariatul raspunde patrimonial chiar si pentru cea mai usoara culpa a sa ».
(S. Ghimpu, Dreptul muncii. Răspunderea materială, Universitatea din București, pg. 90-100).

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

 

Prezentăm în cele ce urmează câteva exemple din practica comisiilor interne de cercetare patrimonială vizând identificarea ultimelor 3 cerințe ale răspunderii patrimoniale: prejudiciul și cota de participare, legătura de cauzalitate, vinovăția, în speța expusă în articolele precedente privind controlul efectuat asupra veniturilor și cheltuielilor Sucursalei FLUTURE a SC COCON SA.

 

În cadrul activității de cercetare patrimonială internă demarată de entitatea verificată, pentru a se conforma obligațiilor ferme stabilite în sarcina sa potrivit  prevederilor art. 33 alin.(3) din Legea nr. 94/1992 privind ”organizarea și funcționarea Curții de Conturi„,comisia internă a stabilit în privința celor 4 salariați cu atribuții în domeniul abaterii constatate, cercetați, următoarele:

 

I. Prejudiciul material cauzat de cei 4 salariati cercetati, doamna GG, doamna CC, domnul BB si domnul MM, este reprezentat de contravaloarea facturilor emise de furnizorul de apa si canal, în perioada de referinta (..) pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apa și canalizare către  sucursala Fluture a SC COCON SA, în baza contractului nr.(..)  încheiat de subunitate cu furnizorul de apă si stinse prin plati efectuate in baza vizelor si aprobarilor aplicate de salariatii respectivi pe fondul si in cadrul executarii contractelor lor de munca, actualizat cu accesorii conform legii si inregistrat in evidentele contabile ale SC COCON SA .

 

In cauza, prejudiciul e reprezentat de  modificarea negativa a patrimoniului SC COCON SA, in calitate de angajator, cauzata de faptele ilicite ale salariatilor respectivi si consta in diminuarea activului patrimonial al SC COCON SA, cu sumele achitate (paguba efectiva)  ale facturilor consumului de apa si canal din perioada XXXX de la locul de consum Baza de agrement, actualizate conform legii (beneficiul nerealizat), de catre comisia interna de cercetare a raspunderii patrimoniale rezultand un total de 8.716 lei, la nivelul lunii decembrie XXXX, cu respectarea dispozitiilor art. 1531 din Noul Cod Civil.

 

In sensul stabilirii intinderii prejudiciului actualizat si indicarii modului de calcul utilizat, comisia interna a procedat, prin raportul de cercetare a raspunderii patrimoniale, la intocmirea Anexei nr. 1 prin care a actualizat nivelul dobanzilor si penalitatilor pana la data de 12 decembrie XXX, conform prevederilor Codului de procedura fiscala – OG 92/2003 si Legii nr. 207/2015 (art. 174 si 176) privind Codul de procedura fiscala.

 

Conform Calculului anexat Raportului de cercetare a raspunderii patrimoniale, valoarea totala actualizata a prejudiciului cauzat  SC COCON SA  este de 8.716 lei, reprezentand consum de apa canal achitat nelegal -4708 lei, TVA aferent cheltuielilor cu acest consum – 1130 lei, accesorii calculate de Curtea de Conturi – dobanzi si penalitati – 639 lei, total accesorii in perioada XXXX - XXXXX – 2239 lei.

 

Prejudiciul  in valoare de 8716 lei, cauzat de catre cei 4 salariati, patrimoniului SC COCON SA :

 

Vezi toata seria M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi

 

Partea 1Partea 2 | Partea 3 | Partea 4 | Partea 5 | Partea 6 | Partea 7 | Partea 8

 

Autor: Cecilia IONESCU - Jurist

 

Imagine: Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2022. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty