Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Managementul personalului contractual din administratie

Inapoi
Home » Blog » Managementul personalului contractual din administratie
Managementul personalului contractual din administratia publica -- LEGIStm
07/08/2022

Managementul personalului contractual din administraţia publică

 

La data de 5 mai 2019 a intrat în vigoare ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

 

Până în prezent, Codul administrativ a suferit modificări și completări aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 6 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 aprilie 2020; LEGEA nr. 84 din 17 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 1 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2021; DECIZIA nr. 112 din 23 februarie 2021; LEGEA nr. 155 din 4 iunie 2021; LEGEA nr. 153 din 4 iunie 2021.

 

Codul administrativ reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcționarea autorităților şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Acest cod se completează cu LEGEA nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.

 

Drepturi şi obligaţii specifice personalului contractual

 

Potrivit art. 551 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, anumite dispoziții specifice funcționarilor publici sunt aplicabile și angajaților contractuali din sistemul bugetar, astfel:


,,Articolul 551 alin. (3) Dispoziţiile art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458 şi art. 506 alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual”.

 

Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta

 

Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către compartimentul de resurse umane.

 

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a transmite, în formatele/forma stabilite/stabilită de instituţiile abilitate, informaţii cu privire la personalul contractual propriu instituţiilor publice cu atribuţii în centralizarea sau gestionarea informaţiilor cu privire la personalul din sectorul bugetar sau în elaborarea de politici publice cu privire la acesta.

 

Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul contractual

 

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii şi a legislaţiei specifice aplicabile.

 

Normele de conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

 

În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităţilor prevăzute la articolul 558 alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice:

 

a)urmăresc aplicarea şi respectarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;

b)soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;

c)elaborează analize şi rapoarte privind respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;

d)asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

e)asigură informarea personalului contractual propriu cu privire la conduita ce trebuie respectată;

f)colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publică.

 

Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa normele privind conduita personalului propriu la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, într-un loc vizibil.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Soluţionarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual

 

Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual sunt analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii.

 

Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită

 

Instituţiile şi autorităţile publice întocmesc rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate.

 

Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual se transmite ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.

 

Formatul şi informaţiile se stabilesc prin ordin al ministrului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.

 

Conținutul raportului

 

Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

 

a)numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;

b)categoriile şi numărul de angajaţi contractuali care au încălcat normele de conduită morală şi profesională;

c)cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;

d)măsurile de prevenire şi/sau, după caz, sancţiunile aplicate.

 

Raportul se publică pe pagina de internet a autorităţilor şi instituţiilor publice, iar publicarea se anunţă prin comunicat difuzat printr-o agenţie de presă.

 

Personalul contractual din cadrul autorităţilor administrative autonome

 

Dispoziţiile Codului administrativ mai sus amintite se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul autorităţilor administrative autonome.

 

Alte dispoziţii legale aplicabile personalului contractual

 

Dispoziţiile Codului administrativ privind managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz.

 

Temei legal: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizată

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Gabrielle Henderson pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2022. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty