Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Noi regului pentru vanzarea terenurilor agricole

Inapoi
Home » Blog » Noi regului pentru vanzarea terenurilor agricole
Vanzarea terenurilor agricole 2020 - LEGIStm
23/09/2020

Noi regului privind vanzarea terenurilor agricole, din octombrie 2020

 

În data de 14 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 741 Legea 175/2020 care modifică și completează, Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

 

Începand cu 13 octombrie 2020, noul act normativ impune condiții noi pentru cei care doresc să achiziționeze un teren agricol situat în extravilan și impozite mai mari la vânzarea unora dintre ele. De asemenea, sunt reglementate sancțiunile care se aplică pentru nerespectarea noilor reguli.

 

Terenul agricol situat în extravilan este acel teren situat în afara spațiului construit al unei localități.

 

Noua lege extinde numarul persoanelor care beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărare. Astfel, pe lângă coproprietari, arendași, proprietari vecini și statul român, se adaugă: 

 

- rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv, 

- proprietarii investiţiilor agricole asupra terenurilor agricole,

- tinerii fermieri, 

- persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul supus vânzării sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine.

 

Dreptul de preempțiune este definit ca un un beneficiu, legal sau convențional, acordat unei persoane de a cumpăra un bun cu prioritate față de alte persoane, la același preț. 

 

Condiții pentru cumpăratorii de terenuri agricole situate in extravilan

 

Prezentul act normativ prevede condițiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru vânzarea terenurilor în cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul. Astfel, terenurile agricole situate in extravilan, care nu sunt cumpărate de către cei care au drept de preempțiune, vor putea fi vandute doar persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul/sediul inregistrat pe teritoriul țării pentru o perioada de cel puțin 5 ani anterior inregistrării ofertei de vânzare. În plus, acestea trebuie să fi desfășurat activități agricole tot pe o perioada de 5 ani și să fie înregistrate de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan. Pe langa cele trei condiții, persoanele juridice trebuie sa dovedeasca ca minim 75% din venitul total pe ultimii 5 ani fiscali reprezintă venit din activități agricole.

 

Dacă niciunul dintre cei cu drept de preempțiune, rude, arendași, vecini s.a.m.d. cu vânzătorul terenului sau dacă nicio altă persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile menţionate mai sus, nu iși manifestă intenția de a cumpăra terenul agricol pus în vânzare, acesta va putea fi vândut către orice persoană fizica sau juridică.

 

Testeaza iLegis

 

Cei care vând terenuri agricole aflate în extravilan și care nu țin cont de dreptul unei persoane de a fi preferat în calitate de cumpărator, riscă amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Astfel, persoanele care nu respectă legea, vor fi sancționate cu amenzi duble față de cele din prezent.

 

Impozitarea la vânzarea terenurilor agricole

 

Legea stabilește că un teren agricol situat în extravilan poate fi vândut, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărarea sa, cu obligația plății, de către vânzător, a unui impozit de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.

 

Tot un impozit de 80% din diferența de valoare a terenurilor respective se aplică și în cazul vânzării directe sau indirecte, înainte de âmplinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăților care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora.

 

Nerespectarea obligaţiilor de plată a impozitului atrage nulitatea absolută a vânzării. 

 

Obligația de plata a cotei de 80% nu se aplică in situația în care se înstrăinează un teren dobândit în alt mod decat prin vânzare, de exemplu prin moștenire, prin schimb etc. 

 

Procedura de vânzare/cumparare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

Noul act normativ modifică o serie de aspecte procedurale privind vânzarea sau cumpărarea terenurilor agricole situate ân extravilan. Astfel, cel ce intenționează să vândă un astfel de teren trebuie să înregsitreze “la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor”.

 

În prezent, primăria are obligația de a fișa o astfel de ofertă în termen de 30 de zile, însa din 13 octombrie acestea vor avea obligația să afișeze timp de 45 de zile oferta de vânzare la sediul sau și, după caz, pe pagina de internet. În cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, primăria va trebui sa notifice titularii dreptului de preempțiune la domiciliul, reședința sau, după caz, sediul acestora, despre înregistrarea ofertei de vânzare. 

 

Persoanele care au prioritate la cumpărarea unui teren agricol trebuie ca în termenul de 45 de zile lucrătoare, să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată. Cererea va fi insoțită de documente justificative din care sa reiasă dreptul de preempțiune.

 

Dacă in cele 45 de zile, mai mulți preemptori de rang diferit iși manisfestă in scris intenția de cumpărare, la același preț și în aceleași condiții, se va ține cont de ordinea în care se stabilește, în funcție de ranguri, dreptul prioritar la cumpărarea terenurilor agricole. 

 

Legislatie PDF: LEGIStm

 

Autor: Laura TIFIGIU - Jurist

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty