Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Noutati aduse de Codul Muncii

Inapoi
Home » Blog » Noutati aduse de Codul Muncii
Noutati aduse de Codul Muncii--LEGIStm
16/10/2022

 

Noutăți aduse de Codul Muncii

 

 

 

În viitorul apropiat, legislația muncii va suferi modificări substanțiale, ca urmare a implementării a două directive europene, prin care se vor introduce în Codul muncii o serie de noutăți majore de care angajatorii vor trebuie să țină cont pe viitor în relațiile cu angajații.

 

Toate aceste modificări vor trebui reflectate în documentația angajatorilor care  vor proceda la  actualizarea contractelor de muncă, a regulamentelor interne, precum și a politicilor și a procedurilor existente.


Elementele de noutate vizate de directive europene sunt:

 

În România, Codul Muncii republicat reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

 

Codul Muncii republicat se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

 

Dispoziţiile cuprinse în Codul Muncii republicat se aplică:

 

a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;

c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice;

g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

 

Forma  la zi (consolidată) a Codului Muncii republicat din Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 147 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012***); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 77 din 24 iunie 2014; LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015; LEGEA nr. 97 din 7 mai 2015; DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015; DECIZIA nr. 814 din 24 noiembrie 2015; DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; LEGEA nr. 176 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 220 din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017; DECIZIA nr. 759 din 23 noiembrie 2017; LEGEA nr. 64 din 12 martie 2018; LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018; LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018; DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 937 din 7 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019; LEGEA nr. 93 din 6 mai 2019; LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2019; HOTĂRÂREA nr. 935 din 13 decembrie 2019; LEGEA nr. 37 din 2 aprilie 2020; LEGEA nr. 85 din 18 iunie 2020; LEGEA nr. 151 din 23 iulie 2020; LEGEA nr. 213 din 30 septembrie 2020; LEGEA nr. 298 din 24 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2021 respinsă de LEGEA nr. 275 din 30 septembrie 2022; LEGEA nr. 138 din 13 mai 2021; LEGEA nr. 208 din 21 iulie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021; LEGEA nr. 269 din 9 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021; LEGEA nr. 144 din 20 mai 2022; LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022; LEGEA nr. 275 din 30 septembrie 2022.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Publicăm astăzi  articolele din Codul  Muncii republicat modificate și completate de Legea nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022 și care a intrat în vigoare la data de 18 august 2022:

 

Articolul 13

(1)Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.

(2)Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

(3)Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă.

La data de 18-08-2022 Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul 12, Capitolul III din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022

(5)Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Notă  Conform articolului 22, Capitolul IV din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022, în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la măsura punerii sub interdicţie judecătorească, respectiv la persoana pusă sub interdicţie judecătorească se consideră a fi făcute la măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, respectiv la persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială.

 

 …

Articolul 56

(1)Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

a)la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;

b)la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;

 

La data de 18-08-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul 12, Capitolul III din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022

 

 

Pentru  abonații și cititorii LegisTM publică, Codul Muncii republicat,  forma la zi  și Legea nr. 140 din 17 mai 2022.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Andrew Neel pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2022. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty