Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Noutati privind reglementarea raporturilor de munca

Inapoi
Home » Blog » Noutati privind reglementarea raporturilor de munca
Noutati privind reglementarea raporturilor de munca--LEGIStm
08/06/2023

Noutăți privind reglementarea raporturilor de muncă

 

LEGEA nr. 53/2003 - Codul Muncii reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

 

Codul Muncii se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

 

De-a lungul anilor, Codul muncii  a  suferit  numeroase modificări şi completări aduse prin:

 

LEGEA nr. 147 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012***); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 77 din 24 iunie 2014; LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015; LEGEA nr. 97 din 7 mai 2015; DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015; DECIZIA nr. 814 din 24 noiembrie 2015; DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; LEGEA nr. 176 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 220 din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017; DECIZIA nr. 759 din 23 noiembrie 2017; LEGEA nr. 64 din 12 martie 2018; LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018; LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018; DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 937 din 7 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019; LEGEA nr. 93 din 6 mai 2019; LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2019; HOTĂRÂREA nr. 935 din 13 decembrie 2019; LEGEA nr. 37 din 2 aprilie 2020; LEGEA nr. 85 din 18 iunie 2020; LEGEA nr. 151 din 23 iulie 2020; LEGEA nr. 213 din 30 septembrie 2020; LEGEA nr. 298 din 24 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2021 respinsă de LEGEA nr. 275 din 30 septembrie 2022; LEGEA nr. 138 din 13 mai 2021; LEGEA nr. 208 din 21 iulie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021; LEGEA nr. 269 din 9 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021; LEGEA nr. 144 din 20 mai 2022; LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022; LEGEA nr. 275 din 30 septembrie 2022; LEGEA nr. 283 din 17 octombrie 2022; LEGEA nr. 26 din 10 ianuarie 2023; LEGEA nr. 52 din 3 martie 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2023; LEGEA nr. 140 din 24 mai 2023.

 

Prezentăm în  acest articol  LEGEA nr. 140 din 24 mai 2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

LEGEA nr. 140 din 24 mai 2023 a fost publicată în  Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023 și a intrat în  vigoare la  29 mai 2023.

 

Cuprins:

 

,,Articolul I

 

La articolul 51 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

 

h)desfăşurarea, pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Articolul II

 

Articolul 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:

 

k)la încheierea unui contract în condiţiile prevăzute la art. 122 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 39 şi 45 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

 

2. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi k), funcţionarul public este obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de incidenţa acestora. Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g), h) şi j), funcţionarul public este obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1). Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), f) şi i), informarea se înaintează autorităţii sau instituţiei publice la data luării la cunoştinţă de către funcţionarul public de incidenţa motivului de suspendare, respectiv în termenul prevăzut la art. 415 alin. (3). În toate cazurile, funcţionarul public are obligaţia de a prezenta documentele doveditoare ale situaţiilor care conduc la suspendarea raporturilor de serviciu.

 

Articolul III

 

La articolul 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:

 

(2^3)Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public al cărui raport de serviciu este suspendat în condiţiile prevăzute la art. 514 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată”.

 

În articolul  care  va  urma,  prezentăm ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 24 mai 2023 pentru modificarea și completarea LEGII nr. 367/2022 privind dialogul social și a LEGII  nr. 53/2003 - CODUL MUNCII 

 

Pentru cititorii și abonații LegisTM, publicăm forma la zi a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Imagine: Brooke Cagle on Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

Facebook - LEGIStm

 

Copyright © 2004-2023. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty