Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Organizarea si functionarea colegiilor de disciplina

Inapoi
Home » Blog » Organizarea si functionarea colegiilor de disciplina
Organizarea si func?ionarea Colegiilor de disciplin? din educa?ie
20/08/2019

Organizarea si funcționarea colegiilor de disciplină din educație

 

Înainte de a se adresa instanței de judecată, personalul didactic din Ministerul Educației Naționale se va adresa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educatiei Naționale, respectiv Colegiului de disciplină care funcționează pe lângă fiecare inspectorat şcolar. Aceasta este o procedură prealabilă, introdusă de legiuitor.

 

Personalul de conducere, de îndrumare si de control din inspectoratele şcolare si din Ministerul Educației Naționale care a fost sancţionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

 

Personalul didactic de predare si de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control încadrat în unitătile de învătământ, sancţionat in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completările ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sancţionare, in termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplina de pe lângă inspectoratele şcolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educatiei Naționale si colegiile de disciplina de pe lângă inspectoratele şcolare sunt organe administrativ-jurisdictionale. 

 

Activitatea Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educatiei Naționale si a colegiile de disciplina de pe lângă inspectoratele şcolare se bazează pe următoarele acte normative:

  1. Legea nr.1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  2. Ordinul nr. 3.866/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene,
  3. Regulamentul propriu,
  4. Decizii interne.

 

Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului. 

 

Testeaza iLegis

 

Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale este urmatoarea: 


a) 4 reprezentanti si un secretar al Colegiului, desemnati de Ministerul Educatiei Naționale; 
b) cate un reprezentant desemnat de fiecare federeatie sindicala din invatamantul preuniversitar, reprezentativa la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar. 

 

Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale se propune un membru supleant. 

 

Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale - membrii titulari si supleanti - se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. 

 

In prima sedinta a Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale se aleg prin vot secret presedintele si vicepresedintele. 

 

Sedinta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale este statutara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai. 


Membrii colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului. 


 Componenta colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare este urmatoarea: 


a) un inspector scolar general adjunct; 
b) 2 inspectori scolari; 
c) un consilier juridic al inspectoratului şcolar - secretar al colegiului de disciplina; 
d) câteun reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicală din invatamantul preuniversitar, reprezentativa la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar si care exista in judetul respectiv. 

 

Pentru fiecare membru al colegiului de disciplina se propune un membru supleant. 

 

Componenta colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului şcolar - membrii titulari si supleanti - se aproba prin decizie a inspectorului şcolar general. 

 

In prima ședință a colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului şcolar se aleg prin vot secret presedintele si vicepresedintele. 

 

Sedinta colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar este statutara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai. 

 

Ca organe administrativ-jurisdictionale, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei Naționale si colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene (denumite în continuare Colegiul), solutioneaza contestatia adresata de persoana sanctionata in temeiul Legii nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Colegiul, prin hotarare motivata, pe baza probelor administrate si a sustinerilor partilor orale sau in scris, poate dispune urmatoarele: 

 

a) admiterea contestatiei; 
b) respingerea contestatiei. 

 

Prin hotararea pronuntata, Colegiul poate mentine sanctiunea aplicata, o poate diminua sau înlocui cu alta sancţiune mai usoara sau o poate anula in totalitate. 

 

Daca prin hotarare se admite contestatia si se dispune reintegrarea in functie a contestatarului, Colegiul se pronunta si asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv. 

 

Secretarul Colegiului primeste si inregistreaza contestatia in registrul special de intrari-iesiri al Colegiului, intocmeste un dosar pentru fiecare cerere si elaboreaza referatul cauzei. 

 

Referatul cauzei cuprinde urmatoarele elemente obligatorii: "partile", "obiectul", "actul contestat", "sustineri in aparare", "acte la dosar", "constatari" si "aspecte de elucidat". 

 

Secretarul convoaca membrii acestuia si citeaza partile cu cel putin 15 zile inainte de sedinta. Intimatul este citat cu copie de pe contestatia depusa. 

 

Presedintele/Vicepresedintele Colegiului constata indeplinirea conditiilor de cvorum necesare pentru desfasurarea statutara a sedintei acestuia si conduce lucrarile acestuia. 

 

La solicitarea partilor, Colegiul poate acorda un singur termen pentru lipsa de aparare, temeinic motivata. 

 

In situatia in care, desi au fost legal citate, partile nu se prezinta, Colegiul procedeaza la judecarea cauzei in lipsa, daca aceasta a fost solicitata de una dintre parti. 

 

Membrii Colegiului sunt obligati sa staruie in aflarea adevarului in vederea solutionarii contestatiei si pentru a pronunta o hotarare temeinica si legala. 

 

Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept invocate de parti in sustinerea pretentiilor si apararilor lor, Colegiul este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in contestatie sau in intampinare. 

 

Colegiul, din oficiu poate pune in discutia partilor exceptii de procedura sau de fond, precum si administrarea de probe. 

 

Membrii Colegiului au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. 

 

Membrii Colegiului au obligatia de a se abtine de la orice actiune prin care ar putea influenta declaratiile martorilor sau ale partilor aflate in litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului sa se antepronunte. 

 

Membrii colegiilor de disciplina pot beneficia pentru activitatea desfasurata in cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, in conditiile legii.

 

Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal de sedinta semnat de membrii Colegiului. 

 

Dupa incheierea dezbaterilor, membrii Colegiului de hotarasc motivat asupra contestatiei, pe baza probelor administrate si a sustinerilor partilor. Hotararea se ia cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

 

Hotararea Colegiului se redacteaza, se motiveaza atat in fapt, cat si in drept, se semneaza de catre secretarul si presedintele/vicepresedintele Colegiului si se comunica partilor. 

 

Colegiul de Disciplina poate amana pronuntarea cel mult 7 zile, in vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amanarii se consemneaza in cuprinsul hotararii. 

 

Procesul-verbal si inscrisurile care fac obiectul dosarului, precum si dovada comunicarii hotararii se pastreaza in arhivă, potrivit prevederilor legale in vigoare. 

 

In cazul in care contestatarul este un membru al colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar, se respecta procedura prevazută, cu menţiunea ca acesta nu participă la dezbateri si nu are drept de vot. 

 

Procesul-verbal si inscrisurile care fac obiectul dosarului, precum si dovada comunicarii hotararii se pastreaza in arhiva inspectoratului scolar, potrivit prevederilor legale in vigoare. 

 

Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantei judecatoresti este garantat. 

 

Prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 3.866/2012 se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civilă

 

Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantei judecatoresti este garantat. Impotriva hotararii Colegiului partea nemulţumită se poate adresa cu actiune in instanta competenta - sectia specializata in solutionarea conflictelor de munca, in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Pentru detalii privind organizarea și funcționarea colegiilor de disciplină, puteți contacta Asociația Academia Cetățeanului.

 

Asociația Academia Cetățeanului vă poate pune la dispoziție documente specifice privind organizarea și funcționarea colegiilor de disciplină.

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Poza de Van Tay Media pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, uramareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty