Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Prevederi noi privind protectia si educarea minorilor

Inapoi
Home » Blog » Prevederi noi privind protectia si educarea minorilor
Prevederi noi privind protectia, educarea si ingrijirea minorilor - LEGIStm
13/04/2021

Prevederi noi privind protecția, educarea şi îngrijirea minorilor

 

În Monitorul oficial nr. 367 din 9 aprilie 2021 a fost publicată de Ministerul Educaţiei Metodologia din 19 martie 2021 pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor.

 

Metodologia a fost aprobată prin ORDINUL Ministerului Educaţiei nr. 3.511 din 19 martie 2021 și a intrat în vigoare la data publicării.

 

Dispoziţii generale

 

Metodologia reglementează modalitatea de aplicare a mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti naţionale a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura, pe teritoriul României, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor, denumit în continuare modul de alertă pentru educaţia minorilor.

 

Utilizarea modulului de alertă pentru educaţia minorilor se realizează în scopul colaborării eficiente cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European prin schimbul şi prelucrarea de informaţii, prin transmiterea de alerte referitor la interzicerea de către instanţele judecătoreşti naţionale a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura, pe teritoriul României, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor.

 

Stabilirea responsabilităţilor

 

Ministrul educației desemnează Direcţia generală învăţământ preuniversitar cu rol de coordonator la nivel naţional al modulului de alertă pentru educaţia minorilor.

 

Coordonatorul la nivel naţional al modulului de alertă pentru educaţia minorilor verifică existenţa în alertă a informaţiilor menţionate la alin. (2) din Metodologie şi aprobă sau respinge transmiterea acesteia către statele membre.

 

ORDINUL nr. 3.511 din 19 martie 2021 este dus la îndeplinire și este obligatoriu pentru:

 

 

Autorităţi competente în aplicarea mecanismului de alertă

 

Se desemnează inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ca autorităţi competente în aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti naţionale a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura, pe teritoriul României, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor, denumite în continuare autorităţi competente.

 

Autoritatea competentă, în scopul gestionării modulului de alertă pentru educaţia minorilor, utilizează Sistemul de informare al pieţei interne - IMI.

 

Autorităţile competente au obligaţia de a informa în scris persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI şi la drepturile acestora: dreptul de acces la datele care le privesc, dreptul de a solicita ca datele inexacte să fie corectate, iar cele prelucrate ilegal să fie şterse.

 

Utilizatori ai Sistemului de informare al pieţei interne - IMI

 

În scopul gestionării modulului de alertă pentru educaţia minorilor, la nivelul fiecărei autorităţi competente se desemnează un număr de utilizatori ai Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, cuprins între minimum două şi maximum cinci persoane.

 

Una dintre persoanele desemnate de către fiecare autoritate competentă să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru educaţia minorilor este o persoană cu atribuţii de secretariat.

 

Autorităţile competente şi utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne - IMI desemnaţi de acestea iau măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 

Atribuţiile de utilizare a Sistemului de informare al pieţei interne - IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru educaţia minorilor se stabilesc prin fişa postului.

 

Transmiterea informaţiilor prin alerta IMI

 

Autorităţile competente transmit coordonatorului la nivel naţional al modulului de alertă pentru educaţia minorilor, în cel mult 30 de zile de la data aprobării prezentei metodologii, datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru educaţia minorilor.

 

Orice modificare a datelor de identificare şi/sau de contact ale utilizatorilor desemnaţi se transmite coordonatorului la nivel naţional al modulului de alertă pentru educaţia minorilor în cel mult 30 de zile de la data aplicării modificărilor.

 

Obligațiile unităţilor de învăţământ preuniversitar

 

Unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinse în reţeaua şcolară naţională au obligaţia:

 

  1. să anunţe inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care funcţionează despre hotărârea judecătorească definitivă prin care unui cadru didactic i s-a interzis de către instanţele judecătoreşti naţionale dreptul de a desfăşura, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor, în termen de o zi de la data primirii hotărârii judecătoreşti;
  2. să pună la dispoziţia autorităţii competente, în condiţii de siguranţă şi cu păstrarea confidenţialităţii, toate informaţiile necesare transmiterii alertei, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Metodologie.

 

Utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne - IMI

 

Utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne - IMI acţionează numai la instrucţiunile autorităţii competente şi sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

 

Utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne - IMI lansează alerta IMI în cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării la inspectoratul şcolar a informării transmise de către unitatea de învăţământ cu privire la hotărârea judecătorească definitivă prin care unui cadru didactic i s-a interzis de către instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor.

 

 

Alerta IMI

 

Prin alerta IMI se transmit:

 

 

Utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne - IMI şterg alerta transmisă, în termen de maximum 7 zile de la data primirii înştiinţării cu privire la existenţa unei hotărâri judecătoreşti referitoare la încetarea interdicţiei sau restricţiei menţionate la art. 9 alin. (1).

 

Dispoziţii finale

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, în scopul schimbului de informaţii menţionate la alin. (1), (2) şi (3), se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi cu Directiva 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice).

 

Cadrele didactice au dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente pentru orice prejudiciu cauzat prin alerte false transmise altor state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

 

Instruirea utilizatorilor Sistemului de informare al pieţei interne - IMI se desfăşoară permanent de către coordonatorul IMI de arie legislativă pentru domeniul „recunoaşterea calificărilor profesionale“ - Ministerul Educaţiei - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

 

Pentru a completa cadrul legal, vă punem a dispoziție:

 

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Aaron Burden pe Unsplash 

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty