Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Prevederi penale noi privind viata sexuala

Inapoi
Home » Blog » Prevederi penale noi privind viata sexuala
Prevederi penale noi privind viata sexuala--LEGIStm
13/01/2024

Prevederi penale noi privind viata sexuala

 

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009) a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009 și a avut ca dată de intrare în vigoare 01 februarie 2014.

 

Ulterior, CODULUI PENAL din 17 iulie 2009 a fost  modificat și completat  de către:

 

LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012; LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014; LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016; LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017 și respinsă de LEGEA nr. 8 din 24 februarie 2017; DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017; DECIZIA nr. 368 din 30 mai 2017; LEGEA nr. 193 din 24 iulie 2017; DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017; LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018; DECIZIA nr. 297 din 26 aprilie 2018; DECIZIA nr. 601 din 27 septembrie 2018; DECIZIA nr. 651 din 25 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2020; LEGEA nr. 217 din 29 octombrie 2020; LEGEA nr. 228 din 2 noiembrie 2020; LEGEA nr. 233 din 5 noiembrie 2020; LEGEA nr. 274 din 26 noiembrie 2020; LEGEA nr. 283 din 8 decembrie 2020; LEGEA nr. 146 din 17 mai 2021; LEGEA nr. 186 din 1 iulie 2021; LEGEA nr. 207 din 21 iulie 2021; LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021; DECIZIA nr. 708 din 28 octombrie 2021; LEGEA nr. 8 din 5 ianuarie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 mai 2022; LEGEA nr. 170 din 3 iunie 2022;

 

În anul 2023, Codul penal al României a fost modificat și completat  din nou,  de către:

 

DECIZIA nr. 222 din 20 aprilie 2023; DECIZIA nr. 221 din 20 aprilie 2023; LEGEA nr. 171 din 14 iunie 2023; LEGEA nr. 200 din 5 iulie 2023; LEGEA nr. 213 din 7 iulie 2023; LEGEA nr. 214 din 7 iulie 2023; LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2023; LEGEA nr. 258 din 27 septembrie 2023; LEGEA nr. 291 din 24 octombrie 2023; LEGEA nr. 314 din 6 noiembrie 2023; LEGEA nr. 323 din 7 noiembrie 2023; LEGEA nr. 401 din 13 decembrie 2023; LEGEA nr. 217 din 10 iulie 2023; LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023.

 

În 29 decembrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial  Legea nr. 424/2023 care modifică Codul penal în privința unor infracțiuni privind viața sexuală.

 

Practic, cele mai recente modificări ale Codului Penal  la acest capitol fuseseră deja făcute în luna iunie 2023, prin Legea nr. 217 din 10 iulie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii audiovizualului nr. 504/2002.

 

Legea nr. 424 din 29 decembrie 2023 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii audiovizualului nr. 504/2002  a fost publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 29 decembrie 2023 și a intrat în vigoare 01 ianuarie 2024.

 

Legea nr. 424/2023  prevede:

 

,,Articolul I

 

Articolul I din Legea nr. 217/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 11 iulie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3. La articolul 218 alineatul (3), litera c) se abrogă.

2. La punctul 9, după alineatul (1) al articolului 218^1 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1)Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un minor cu un alt minor cu vârsta sub 14 ani se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 114.

3. La punctul 9, alineatele (2), (4) şi (5) ale articolului 218^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2)Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare se pedepsesc cu închisoarea de la 8 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4)Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt comise în una din următoarele împrejurări:

a)fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care convieţuieşte cu minorul;

b)minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situaţie de dependenţă ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;

c)fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice alt mod;

d)fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e)fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

f)fapta a fost săvârşită de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism ori o infracţiune de trafic de persoane sau trafic de minori;

g)în urma faptei, victima a rămas însărcinată,

maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.

(5)Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) au fost comise în schimbul unei remuneraţii, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

4. La punctul 9, după alineatul (5) al articolului 218^1 se introduc două noi alineate, alin. (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:

(5^1)Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor cu vârsta între 16 şi 18 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, dacă:

a)minorul este membru de familie al majorului;

b)minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei boli, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;

c)fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice fel;

d)fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(5^2)Fapta prevăzută la alin. (5^1) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani dacă:

a)fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

b)fapta a fost comisă de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracţiune de trafic de persoane sau trafic de minori.

5. La punctul 9, alineatele (7) şi (8) ale articolului 218^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(7)Faptele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 5 ani.

(8)Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(5^2) se pedepseşte.

6. Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

10. La articolul 219, alineatul (1) şi partea introductivă şi literele a) şi b) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Articolul 219

(1)Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218, cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2)Pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

a)victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b)fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;

7. Punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

11. La articolul 219 alineatul (2), literele c) şi e) se abrogă.

8. La punctul 16, alineatul (1) al articolului 219^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 219^1

(1)Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un major asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

9. La punctul 16, după alineatul (1) al articolului 219^1 se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

(1^1)Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un minor asupra unui alt minor cu vârsta sub 14 ani se sancţionează cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(1^2)Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un major asupra unui minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

10. La punctul 16, alineatele (2) şi (3) ale articolului 219^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2)Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis între minori prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3)Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(2) sunt comise în una din următoarele împrejurări:

a)fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care convieţuieşte cu minorul;

b)minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, de o situaţie de dependenţă ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;

c)fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice alt mod;

d)fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e)fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

f)fapta a fost săvârşită de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracţiune de trafic de persoane sau trafic de minori,

maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.

11. La punctul 16, după alineatul (3) al articolului 219^1 se introduc două noi alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:

(3^1)Comiterea de către un major a unui act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, împotriva unui minor cu vârsta între 16 şi 18 ani se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, dacă:

a)fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;

b)minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situaţie de dependenţă sau de o stare de incapacitate fizică sau psihică;

c)fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

d)fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice alt mod.

(3^2)Dacă faptele prevăzute la alin. (3^1) sunt săvârşite în următoarele împrejurări:

a)fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

b)fapta a fost comisă de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracţiune de trafic de persoane sau trafic de minori,

limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

12. La punctul 16, alineatele (5)-(7) ale articolului 219^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5)Faptele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 5 ani.

(6)Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârşirea unor fapte prevăzute la art. 218^1 alin. (1)-(3), acestea constituie infracţiunea de viol săvârşit asupra unui minor.

(7)Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(3^2) se pedepseşte.

13. Punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

18. La articolul 221, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

14. Punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

20. La articolul 221, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3)Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(4)Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

15. După punctul 21 se introduce un nou punct, pct. 21^1, cu următorul cuprins:

21^1. La articolul 221, alineatele (5) şi (6) se abrogă.

 

Articolul II

 

Articolul III din Legea nr. 217/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 634 din 11 iulie 2023, se abrogă.

 

Articolul III

 

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată”.

 

Sursa:  CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009), actualizat

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Imagine: Becca Tapert pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

Facebook - LEGIStm

 

Copyright © 2004-2024. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty