Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Regulamentul de ordine interioara

Inapoi
Home » Blog » Regulamentul de ordine interioara
Regulamentul de ordine interioara - LEGIStm
28/04/2021

Regulamentul de ordine interioară

 

La data de 3 octombrie 2020, Codul Muncii a fost modificat de Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020.

 

În urma modificării, a fost completată structura Regulamentului intern al unei organizații prin aducerea obligativității existenței procedurii de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, alături de procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.

 

Regulamentul de ordine interioară (ROI) este un izvor specific al dreptului muncii care reglementează în mod concret, în baza legislației muncii şi problemele de ordin disciplinar din cadrul unităţii respective.

 

Regulamentul intern este documentul unei organizaţii care se întocmeste de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, se întocmește şi se aprobă de către conducerea organizaţiei şi este afişat în mod obligatoriu în cadrul unităţii respective.

 

Cu toate că legislația muncii l-a denumit Regulament intern (RI), consider că denumirea stabilită prin legislaţia muncii este improprie deoarece orice regulament al unei organizaţii este intern, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcționare (ROF).

 

ROF cuprinde în principal detalierea structurii organizaţiei și nu trebuie confundat cu RI.

 

Regulamentul intern, conform Codului muncii reprezintă actul intern al unei organizaţii prin care se stabilesc, în conformitate cu prevederile legale, îndatoririle salariaţilor, măsurile ce se impun în vederea organizării muncii și asigurării disciplinei muncii, recompensele și sancţiunile, modul de cercetare al abaterilor disciplinare şi procedura aplicării sancţiunilor disciplinare.

 

Aceste prevederi sunt obligatorii atât pentru salariaţi, voluntari cât şi pentru părinţi, elevi, ucenici şi persoane delegate/detaşate în organizaţie și chiar și pentru angajator.

 

Angajatorul are obligaţia de informare a salariaților și persoanelor mai sus menționate cu privire la conținutul regulamentului intern.

 

Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern.

 

Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 243 din Codului Muncii actual.

 

Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

 

Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit articolul 245, alin. (1) din Codului Muncii actual.

 

În cazul angajatorilor nou înființați, conducerea are obligația adoptării regulamentului în termenul de 60 de zile, termen ce începe să curgă de la data dobândirii personalității juridice. În cadrul termenului de angajator intră chiar și organizațiile non-guvernamentale ( asociații și fundații).

 

Odată adoptat și publicat, regulamentul intern produce efecte obligatorii.

 

Atentie:

 

Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii si combaterii actelor de hârțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.

 

 

Neîndeplinirea de către angajator a acestor obligații constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei (a se vedea art.2 alin.(5^5) si art.26 alin.(1^2) lit.a) din O.G. nr.137/2000, republicată).

 

Regulamentul intern, potrivit Codului Muncii actual, poate cuprinde următoarele categorii de dispoziții:

 

 

Regulamentul intern poate cuprinde și prevederi specifice. Spre exemplu, în domeniul şcolar, regulamentul intern poate cuprinde prevederi privind:

 

 

În articolele care vor urma, specialiștii LEGIStm abordează aspecte privind:

 

 

La cerere, oferim consiliere de specialitate pe linia întocmirii/completării Regulamentului intern și a Regulamentului de organizare şi funcționare.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto:  Kelly Sikkema  pe Unsplash 

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty