Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Sporul pentru conditii de munca specifice

Inapoi
Home » Blog » Sporul pentru conditii de munca specifice
Sporul pentru conditii de munca specifice personalului din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant"
23/02/2018

Sporul pentru conditii de munca specifice personalului din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant"

 

Locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament-cadru elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara: invatamant, sanatate si asistenta sociala, cultura, diplomatie, justitie, administratie, institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome.

 

Legea-cadru nr. 153/2017 specifica ca regulamentul-cadru se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala sau a fiecareia dintre autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

 

De asemenea, Legea-cadru nr. 153/2017 prevede și un termen pentru emitere și publicarea regulamentelor-cadru: cel mult 60 de zile de la publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ca urmare a acestei prevederi, in Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2018 a fost publicat Regulamentul-cadru din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" (numit in continuare Regulamentul-cadru).

 

Regulamentul-cadru din 31 ianuarie 2018 a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 34 din 31 ianuarie 2018 care a fost publicata In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018 si are ca temei legal prevederile art. 23 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare.

 

Regulamentul-cadru stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, precum si conditiile de acordare a acestora.

 

Sporul pentru conditii de munca prevazut in Regulamentul-cadru se acorda, pe baza buletinelor de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, pentru timpul efectiv lucrat in locurile de munca respective, in procent de pana la 15% aplicat la salariul de baza, cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

 

Evidenta timpului lucrat efectiv in ore se tine si se certifica de catre conducatorul fiecarui/fiecarei compartiment/structuri functionale, se avizeaza de catre seful ierarhic superior si se aproba de conducerea unitatii/institutiei.

 

La stabilirea concreta a sporului pentru conditii de munca se vor avea in vedere urmatorii factori:

 

 

Cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale, care nu poate depasi 15%, asupra salariului de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat la locurile de munca prevazute in prezentul regulament cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din anexa nr. I lit. B „Reglementari specifice personalului didactic din Invatamant“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Nominalizarea personalului care beneficiaza de sporul pentru conditii de munca, fara depasirea procentului de 15%, se face de catre conducatorul ierarhic si se aproba de consiliul de administratie, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant sau a reprezentatiilor salariatilor la nivel de unitate/institutie acolo unde nu exista sindicate, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Incadrarea In fondurile aprobate pentru cheltuieli salariale.

 

Personalul care, in cadrul programului normal de munca, isi desfasoara activitatea la mai multe locuri de munca Incadrate potrivit prezentului regulament, cu sporuri diferite, beneficiaza de sporul prevazut pentru fiecare loc de munca in functie de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Personalul care, in cadrul programului normal de munca, isi desfasoara activitatea intr-un loc de munca in care actioneaza concomitent mai multi factori de risc caracteristici unor conditii de munca periculoase sau vatamatoare, astfel cum sunt definite in Hotararea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie“ din administratia publica locala, beneficiaza de sporurile prevazute pentru fiecare dintre aceste conditii de munca, acordate cumulat, fara a se depasi cuantumul maxim de 15% din salariul de baza.

 

Unitatile si institutiile din sistemul de invatamant sunt obligate sa adopte masuri tehnice si organizatorice care sa conduca la desfasurarea activitatilor in conditii de munca optime, in termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a conditiilor de munca.

 

Unitatile/institutiile din sistemul de invatamant efectueaza periodic masuratori la locurile de munca in timpul desfasurarii activitatilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 6 luni.

 

Personalul care isi desfasoara activitatea in conditii de munca periculoase sau vatamatoare este supus examinarilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislatiei in vigoare.

 

Personalul didactic care isi desfasoara activitatea in alte locuri de munca in conditii de munca periculoase sau vatamatoare, altele decat cele stabilite prin prezentul regulament, beneficiaza de sporul din domeniul respectiv, prevazut de legislatia salarizarii personalului platit din fonduri publice si cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar i se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie“ din administratia publica locala.

 

Personalului nedidactic din institutiile de invatamant superior de stat care functioneaza in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, institutiilor si unitatilor care functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, unitati aflate in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, cluburi sportive studentesti, institutii si unitati de cercetare stiintifica care functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei Nationale i se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie“ din administratia publica centrala.

 

Potrivit Regulamentului-cadru, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 34 din 31 ianuarie 2018 se efectueaza noi determinari, in timpul desfasurarii activitatilor specifice, in vederea eliberarii buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de munca cu conditii periculoase sau vatamatoare.

 

Personalului din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" i se poate acorda urmatoarele sporuri:

 

Beneficiaza de spor de pana la 15% din salariul de baza:

 

 

Beneficiaza de spor de pana la 12% din salariul de baza:

 

 

Beneficiaza de spor de pana la 10% din salariul de baza:

 

 

Beneficiaza de spor de pana la 7% din salariul de baza:

 

 

Beneficiaza de spor de pana la 5% din salariul de baza:

 

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic

Foto: pexels.com

Testeaza acum aplicatia iLegis

Testeaza iLegis

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty