Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Contractul individual de munca

Inapoi
Home » Blog » Contractul individual de munca
contract individual de munca
17/12/2018

Contractul individual de munca

 

Generalitati privind munca, dreptul muncii si angajarea

 

Munca, inteleasa ca o activitate creatoare de valori materiale sau spirituale, este indisolubil corelata cu viata omului.

 

Conform DEX, munca reprezinta acea activitate conștienta (specifica omului) indreptata spre un anumit scop, in procesul careia omul efectueazareglementeaza și controleaza prin acțiunea sa schimbul de materii dintre el și natura pentru satisfacerea trebuințelor sale.

 

Munca reprezinta o activitate specifica oamenilor-manuala si intelectuala, prin care ei utilizeaza aptitudinile fizice si psihice cu care sunt inzestrati, in scopul producerii bunurilor cerute de viata lor.

 

Numai oamenii, datorita inteligentei de care dispun, sunt in masura sa valorifice tot mai diversificat si perfectionat ceea ce le ofera mediul inconjurator. Din pacate, uneori munca este resimtita nu numai ca o actiune libera, creatoare, ci si ca o activitate nedemna, degradanta, ca o obligatie dispretuita, penibila. Ea poate insemna si instrainare, asuprire, lupta pentru existenta, cauza de frustari, de boli fizice si psihice.

 

Cu toate acestea, fara munca dezvoltarea individuala si a societatii in ansamblul ei este de neconceput.

 

Dreptul muncii reprezinta, cu certitudine, cea mai dinamica si vie ramura a dreptului, care intereseaza o sfera extinsa de persoane. Dreptul muncii este legat direct de activitatea multor oameni; le reglementeaza formarea profesionala, incadrarea in munca, salariile, concediile, modificarea si incetarea raporturilor juridice de munca.

 

Sub incidenta lui intra, in primul rand salariatii, dar si persoanele (somerii) care cauta un loc de munca, precum si, uneori, cei care se pregatesc pentru a dobandi o profesie sau meserie. Specialistii subliniaza caracterul complex si pasionant al acestei ramuri de drept care priveste viata cotidiana a mai mult de 85% din populatia activa a unei tari.

 

In Romania, raporturile de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii, sunt reglementate de catre Codul Muncii din 24 ianuarie 2003, republicat - Legea nr. 53/2003, lege republicata in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Codul Muncii din 24 ianuarie 2003, republicat se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii. Codul Muncii, republicat, ca act fundamental care reglementeaza relatiile de munca din Romania este actul normativ care trebuie sa reflecte realitatea economica in cadrul carora se manifesta aceste relatii si in acelasi timp sa raspunda necesitatilor pietei muncii in contextul crizei economice actuale. Actualul Cod al Muncii reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii. Acesta se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.

 

Temeiul legal al Contractului Individual de Munca

 

In baza prevederilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, a fost emis de catre Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale Ordinul nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, completat și modifiat prin Ordinul nr. 76 din 11 martie 2003ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011.

 

Ordinul nr. 64 din 28 februarie 2003 aproba modelul-cadru al contractului individual de munca, prezentat in anexa care face parte integranta la ordin. Ordinul prevede obligația ca Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat sa cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru.

 

De asemenea, ordinul prevede posibilitatea ca prin negociere intre parti, contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii. Spre exemplu concludent este acel Contract individual de munca regasit in Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate invatamant Preuniversitar inregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017, Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 1/ 28.02.2017, cu modificarile introduse prin actul adițional inregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 335/29.06.2018 (anexa).

 

Forma Contractului individual de munca specific cadrelor didactice a fost publicat in Anexa 3 la Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul nr. 5.624 din 31 august 2012.

 

Definitia, clauzele contractului individual de munca

 

In conformitate cu art. 10 din Codul muncii, Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

 

Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca. Contractul individual de munca se incheie ca regula, pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

 

Incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa. 

 

Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. 

 

Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. 

 

Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

 

Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca. 

 

Trasaturile contractului individual de munca:

 

 1. Contractul individual de munca este un act juridic, adica are drept scop stabilirea drepturilor si obligatiilor reciproce si corelative ce alcatuiesc continutul unui raport juridic de munca.
 2. Contractul individual de munca este un act juridic si bilateral deoarece se incheie intre doua parti: salariatul, pe de o parte si angajatorul. 
 3. Contractul individual de munca este in principiu un act neafectat de modalitați, totuși, contractul individual de munca se incheie pe perioada nedeterminata, prin excepție de la aceasta regula, contractul individual de munca se poate incheia pe o anumita perioada determinata, insa acest lucru trebuie stipulat expres in contract pentru a putea produce efecte juridice.

 

Caracterele contractului individual de munca:

 

 1. Caracterul solemn – Caracterul solemn presupune neaparat incheierea contractului intr-o anumita forma. Conform art. 16 alin. 1 din Codul muncii, forma ceruta de lege pentru incheierea contractului individual de munca este forma scrisa. Obligația de incheiere a contractului individual de munca in aceasta forma ii aparține angajatorului, chiar inainte de inceperea efectiva a activitații de catre salariat. Neindeplinirea cerinței atrage nulitatea actului.
 2. Caracterul personal (intuitu personae) – Contractul individual de munca se incheie personal, cu o anumita persoana (sau mai multe persoane) care dispun in acel moment de anumite calitați, cunoștințe, abilitați, tehnici – indeletniciri considerate absolut necesare de catre angajator pentru munca ce urmeaza a fi desfașurata de angajat la locul de munca.
 3. Caracterul oneros – Presupune faptul ca, acel contract individual de munca va fi remunerat in urma prestarii serviciului/muncii de catre angajat, acesta beneficiind de salariu (in majoritatea cazurilor acesta se acorda lunar).
 4. Caracterul comutativ – Presupune cunoașterea existenței drepturilor și a obligațiilor precum și a intinderii acestora. Dupa momentul semnarii contractului, parțile nu pot invoca ca nu au luat cunoștința de anumite aspecte/clauze, daca acestea erau trecute/menționate in acel contract. Semnatura angajatului echivaleaza acceptarea in intregime a clauzelor contractuale stipulate in contractul individual de munca.
 5. Caracterul sinalagmatic – Presupune obligații reciproce și interdependente intre parțile contractante. Cu alte cuvinte acel contract individual de munca presupune drepturi și obligații pentru ambele parți contractante, obligații și drepturi care, depind unele de altele.
 6. Caracterul consensual – Contractul individual de munca se incheie numai in baza acordului de voința al parților, nicio persoana neputand fi obligata sa incheie un astfel de contract daca nu exista consimțamantul/intenția acesteia de a incheia acel act.
 7. Caracter cu executare succesiva (pro rata temporis) – Spre deosebire de caracterul cu executare imediata (uno ictu), Caracterul cu executare succesiva presupune prestații periodice, executate pe o anumita perioada de timp din partea angajatului. Adica, angajatul este ținut conform dispozițiilor contractuale sa presteze o munca pe o anumita perioada de timp, succesiv, pentru angajator, urmand a fi remunerat pentru toata munca depusa la termenele prevazute in contract.

 

Cuprinsul contractului colectiv de munca:

 

 1. A. Partile contractului- Angajatorul si salariatul
 2. B. Obiectul contractului
 3. C. Durata contractului
 4. D. Locul de munca
 5. E. Felul muncii
 6. F. Atributiile postului
 7. F¹ Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului
 8. G. Conditiile de munca
 9. H. Durata muncii
 10. I. Concediul
 11. J. Salarizarea
 12. K. Drepturile si obligatiile ale partilor privind sanatatea si securitatea in munca
 13. L. Alte clauze
 14. M. Drepturile si obligatiile generale ale partilor
 15. N. Dispozitii finale
 16. O. Instanta judecatoreasca competenta material si teritorial pt. solutionarea conflictelelor in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca
 17. Data, Semnaturile parților- Angajatorul si salariatul

 

Vezi si DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI

 

Descarca modelul Contractului Individual de Munca - AICI

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: unsplash.com

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty