Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2127z4a din data:01/07/2021

Inapoi

Actualizarea 2127z4a

1. DECIZIE 371 30/06/2021
 DECIZIE nr. 371 din 30 iunie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sandu Cristi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

2. ORD DE URGENŢĂ 74 30/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 30 iunie 2021

3. ORD DE URGENŢĂ 75 30/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2021
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 30 iunie 2021

4. ORD DE URGENŢĂ 76 30/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 30 iunie 2021

5. ORD DE URGENŢĂ 77 30/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2021
privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 30 iunie 2021

6. ORD DE URGENŢĂ 78 30/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 iunie 2021
privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 30 iunie 2021

7. ORD DE URGENŢĂ 79 30/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 30 iunie 2021
pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 30 iunie 2021

8. ORD DE URGENŢĂ 80 30/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 30 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 30 iunie 2021

9. DECRET 765 30/06/2021
 DECRET nr. 765 din 30 iunie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021

10. ORDIN 636 29/06/2021
 ORDIN nr. 636 din 29 iunie 2021
pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

11. ORDIN 634 29/06/2021
 ORDIN nr. 634 din 29 iunie 2021
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

12. ORDIN 1068 29/06/2021
 ORDIN nr. 1.068 din 30 iunie 2021
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

13. ORD DE URGENŢĂ 61 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2021
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

14. ORD DE URGENŢĂ 62 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2021
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE "Instrumentul European pentru Pace (EPF)", aferente anului 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

15. ORD DE URGENŢĂ 63 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2021
pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

16. ORD DE URGENŢĂ 64 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2021
privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

17. ORD DE URGENŢĂ 65 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2021
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

18. ORD DE URGENŢĂ 66 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

19. ORDIN 1087 29/06/2021
 ORDIN nr. 1.087 din 29 iunie 2021
pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

20. ORD DE URGENŢĂ 67 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2021
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021

21. ORD DE URGENŢĂ 68 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2021
privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021

22. ORD DE URGENŢĂ 69 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2021
pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021

23. ORD DE URGENŢĂ 70 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 29 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021

24. ORD DE URGENŢĂ 71 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2021
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 30 iunie 2021

25. ORD DE URGENŢĂ 72 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2021
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 30 iunie 2021

26. ORD DE URGENŢĂ 73 29/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2021
privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 30 iunie 2021

27. ORDIN 627 28/06/2021
 ORDIN nr. 627 din 28 iunie 2021
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

28. ORD DE URGENŢĂ 60 24/06/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 24 iunie 2021
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021

29. CIRCULARĂ 14 23/06/2021
 CIRCULARĂ nr. 14 din 23 iunie 2021
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de relaţii diplomatice între România şi Japonia

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

30. ORDIN 133 22/06/2021
 ORDIN nr. 133 din 22 iunie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Slobozia Nouă din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

31. ORDIN 130 22/06/2021
 ORDIN nr. 130 din 22 iunie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pechea din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

32. ORDIN 129 22/06/2021
 ORDIN nr. 129 din 22 iunie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cuca din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

33. ORDIN 86 17/06/2021
 ORDIN nr. 86 din 17 iunie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 30 iunie 2021

34. ORDIN 843 04/06/2021
 ORDIN nr. 843 din 4 iunie 2021
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, şi a Procedurii privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

35. DECIZIE 204 25/03/2021
 DECIZIA nr. 204 din 25 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

36. DECIZIE 95 16/02/2021
 DECIZIA nr. 95 din 16 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în redactarea modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013, aprobată prin Legea nr. 384/2013

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty