Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2127z5c din data:02/07/2021

Inapoi

Actualizarea 2127z5c

1. ORDIN 1120 02/07/2021
 ORDIN nr. 1.120 din 2 iulie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

2. ORDIN 1119 02/07/2021
 ORDIN nr. 1.119 din 2 iulie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

3. DECRET 798 02/07/2021
 DECRET nr. 798 din 2 iulie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

4. DECRET 799 02/07/2021
 DECRET nr. 799 din 2 iulie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

5. DECRET 800 02/07/2021
 DECRET nr. 800 din 2 iulie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

6. DECRET 801 02/07/2021
 DECRET nr. 801 din 2 iulie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

7. DECRET 802 02/07/2021
 DECRET nr. 802 din 2 iulie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

8. DECRET 803 02/07/2021
 DECRET nr. 803 din 2 iulie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

9. DECRET 804 02/07/2021
 DECRET nr. 804 din 2 iulie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

10. LEGE 185 01/07/2021
 LEGE nr. 185 din 1 iulie 2021
pentru completarea art. 86^1 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

11. DECRET 784 01/07/2021
 DECRET nr. 784 din 1 iulie 2021
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 86^1 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

12. LEGE 186 01/07/2021
 LEGE nr. 186 din 1 iulie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

13. DECRET 785 01/07/2021
 DECRET nr. 785 din 1 iulie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

14. LEGE 184 01/07/2021
 LEGE nr. 184 din 1 iulie 2021
privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

15. DECRET 783 01/07/2021
 DECRET nr. 783 din 1 iulie 2021
pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

16. HOTĂRÂRE 43 01/07/2021
 HOTĂRÂRE nr. 43 din 1 iulie 2021
privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

17. ORDIN 1114 01/07/2021
 ORDIN nr. 1.114 din 1 iulie 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

18. NORMĂ 30/06/2021
 NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2021
privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021

19. ORDIN 130 30/06/2021
 ORDIN nr. M.130 din 30 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

20. ORDIN 640 30/06/2021
 ORDIN nr. 640 din 30 iunie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

21. HOTĂRÂRE 697 29/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 697 din 29 iunie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021

22. HOTĂRÂRE 701 29/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 701 din 29 iunie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021

23. HOTĂRÂRE 704 29/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 704 din 29 iunie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021

24. HOTĂRÂRE 705 29/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 705 din 29 iunie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - MARFĂ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021

25. HOTĂRÂRE 706 29/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 706 din 29 iunie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

26. ORDIN 730 28/06/2021
 ORDIN nr. 730 din 28 iunie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

27. ORDIN 136 24/06/2021
 ORDIN nr. 136 din 24 iunie 2021
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

28. ORDIN 123 23/06/2021
 ORDIN nr. 123 din 23 iunie 2021
pentru aprobarea licenţei de concesionare pentru exploatare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 95/2017

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

29. ORDIN 92 16/06/2021
 ORDIN nr. 92 din 16 iunie 2021
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale urgenţe medicale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

30. REGULAMENT 16/06/2021
 REGULAMENT din 16 iunie 2021
de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale urgenţe medicale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 2 iulie 2021

31. ORDIN 922 14/06/2021
 ORDIN nr. 922 din 14 iunie 2021
pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021

32. ORDIN 517 11/06/2021
 ORDIN nr. 517 din 11 iunie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

33. ORDIN 890 07/06/2021
 ORDIN nr. 890 din 7 iunie 2021
pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

34. ORDIN 434 28/05/2021
 ORDIN nr. 434 din 28 mai 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

35. ORDIN 3820 20/05/2021
 ORDIN nr. 3.820 din 20 mai 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Dr. Lind" din localitatea Câmpeniţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

36. ORDIN 372 13/05/2021
 ORDIN nr. 372 din 13 mai 2021
pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

37. ORDIN 3782 10/05/2021
 ORDIN nr. 3.782 din 10 mai 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wendy Kids" din municipiul Timişoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

38. ORDIN 61 23/04/2021
 ORDIN nr. 61 din 23 aprilie 2021
pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

39. DECIZIE 247 20/04/2021
 DECIZIA nr. 247 din 20 aprilie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021

40. ORDIN 554 01/03/2021
 ORDIN nr. 554 din 31 martie 2021
pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

41. ORDIN 43 02/02/2021
 ORDIN nr. 43 din 25 februarie 2021
pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty