Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2128z2a din data:06/07/2021

Inapoi

Actualizarea 2128z2a

1. DECRET 807 05/07/2021
 DECRET nr. 807 din 5 iulie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 5 iulie 2021

2. DECRET 808 05/07/2021
 DECRET nr. 808 din 5 iulie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 5 iulie 2021

3. ORDIN 1112 01/07/2021
 ORDIN nr. 1.112 din 1 iulie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 5 iulie 2021

4. HOTĂRÂRE 90 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 90 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce priveşte controalele oficiale efectuate asupra animalelor şi produselor de origine animală exportate din ţări terţe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicţiei privind anumite utilizări ale antimicrobienilor - COM(2021) 108 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

5. HOTĂRÂRE 91 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii (reformare) - COM(2021) 85 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

6. HOTĂRÂRE 92 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 92 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM(2021) 102 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

7. HOTĂRÂRE 93 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 93 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea cooperării în materie de returnare şi readmisie ca parte a unei politici echitabile, eficace şi cuprinzătoare a UE în domeniul migraţiei - COM(2021) 56 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

8. HOTĂRÂRE 94 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 94 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu privind consolidarea contribuţiei UE la multilateralismul bazat pe norme - JOIN(2021) 3 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

9. HOTĂRÂRE 95 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 95 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare şi industria spaţială - COM(2021) 70 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

10. HOTĂRÂRE 96 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 96 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă şi fermă - COM(2021) 66 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

11. HOTĂRÂRE 97 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 97 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirile aplicate importurilor şi anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public - COM(2021) 181 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

12. HOTĂRÂRE 98 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 98 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe reziliente la schimbările climatice - Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice - COM(2021) 82 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

13. HOTĂRÂRE 99 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 99 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital - COM(2021) 118 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

14. HOTĂRÂRE 100 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 100 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O cale comună către o redeschidere sigură şi durabilă - COM(2021) 129 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

15. HOTĂRÂRE 101 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 101 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre - COM(2021) 89 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

16. HOTĂRÂRE 102 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 102 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană "Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe" - C(2021) 171 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

17. HOTĂRÂRE 103 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 103 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 - COM(2021) 101 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

18. HOTĂRÂRE 104 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii - COM(2021) 110 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

19. HOTĂRÂRE 105 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 105 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii pentru anumite echipamente prevăzute cu motoare cu o putere cuprinsă între 56 kW şi 130 kW, precum şi cu o putere mai mare de 300 kW, pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2021) 254 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

20. METODOLOGIE 30/06/2021
 METODOLOGIE din 30 iunie 2021
privind organizarea taberelor studenţeşti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 bis din 2 iulie 2021

21. ORDIN 638 29/06/2021
 ORDIN nr. 638 din 29 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 5 iulie 2021

22. HOTĂRÂRE 692 24/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 692 din 24 iunie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 5 iulie 2021

23. ORDIN 3849 26/05/2021
 ORDIN nr. 3.849 din 26 mai 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Sfântul Nicolae" din municipiul Curtea de Argeş

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 5 iulie 2021

24. ORDIN 3829 25/05/2021
 ORDIN nr. 3.829 din 25 mai 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Step by Step" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 5 iulie 2021

25. DECIZIE 172 16/03/2021
 DECIZIA nr. 172 din 16 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty