Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2130z1b din data:19/07/2021

Inapoi

Actualizarea 2130z1b

1. TABLOU EVID. 19/07/2021
 TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR din 19 iulie 2021


EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

2. ORDIN 1323 16/07/2021
 ORDIN nr. 1.323 din 16 iulie 2021
pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

3. HOTĂRÂRE 4 16/07/2021
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 iulie 2021
pentru aprobarea modelului listei electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară, modelului ştampilei biroului electoral de circumscripţie, modelului ştampilei de control a secţiei de votare, modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT" şi a modelului timbrului autocolant care vor fi utilizate la referendumurile locale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

4. COMUNICAT 15/07/2021
 COMUNICAT din 15 iulie 2021
referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din OUG nr. 80/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2021

5. HOTĂRÂRE 759 14/07/2021
 HOTĂRÂRE nr. 759 din 14 iulie 2021
privind numirea doamnei Costache Andra-Mihaela în funcţia de subprefect al judeţului Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

6. LISTĂ 14373 14/07/2021
 LISTA nr. 14.373 din 14 iulie 2021
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

7. ORDIN 325 13/07/2021
 ORDIN nr. 325 din 13 iulie 2021
privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 505/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

8. ORDIN 323 12/07/2021
 ORDIN nr. 323 din 12 iulie 2021
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

9. ORDIN 139 09/07/2021
 ORDIN nr. M.139 din 9 iulie 2021
privind abrogarea Ordinului general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 50/1986 pentru aprobarea "Normelor pentru asigurarea muniţiilor, materialelor de marcarea focului şi de semnalizare necesare executării tragerilor de instrucţie şi de luptă şi aplicaţiilor (exerciţiilor) tactice"

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

10. HOTĂRÂRE 742 08/07/2021
 HOTĂRÂRE nr. 742 din 8 iulie 2021
privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Abrud, judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

11. HOTĂRÂRE 752 08/07/2021
 HOTĂRÂRE nr. 752 din 8 iulie 2021
privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

12. HOTĂRÂRE 753 08/07/2021
 HOTĂRÂRE nr. 753 din 8 iulie 2021
privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

13. HOTĂRÂRE 754 08/07/2021
 HOTĂRÂRE nr. 754 din 8 iulie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

14. ORDIN 25 07/07/2021
 ORDIN nr. 25 din 7 iulie 2021
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

15. NORMĂ 13 24/06/2021
 NORMĂ nr. 13 din 24 iunie 2021
pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

16. NORMĂ 14 24/06/2021
 NORMĂ nr. 14 din 24 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

17. DECIZIE 365 03/06/2021
 DECIZIA nr. 365 din 3 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

18. RECTIFICARE 382 18/05/2021
 RECTIFICARE nr. 382 din 18 mai 2021

referitoare la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 382/2021

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 19 iulie 2021

19. DECIZIE 217 30/03/2021
 DECIZIA nr. 217 din 30 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 19 iulie 2021

JURISPRUDENTA
20. SENTINTA 923 21/11/2019
 SENTINTA nr. 923 din 21 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SAVENI


21. DECIZIE 1199 19/09/2019
 DECIZIE nr. 1199 din 19 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BUZAU


22. DECIZIE 369 12/11/2019
 DECIZIE nr. 369 din 12 noiembrie 2019
revendicare mobiliara
CURTEA DE APEL CONSTANTA


23. DECIZIE 1324 15/10/2019
 DECIZIE nr. 1324 din 15 octombrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PITESTI


24. SENTINTA 7263 01/11/2019
 SENTINTA nr. 7263 din 01 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


25. DECIZIE 2540 23/10/2019
 DECIZIE nr. 2540 din 23 octombrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL BUCURESTI


26. DECIZIE 1137 11/11/2019
 DECIZIE nr. 1137 din 11 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IALOMITA


27. SENTINTA 9330 26/11/2019
 SENTINTA nr. 9330 din 26 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI


28. DECIZIE 1397 22/11/2019
 DECIZIE nr. 1397 din 22 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MARAMURES


29. SENTINTA 2643 25/04/2019
 SENTINTA nr. 2643 din 25 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


30. DECIZIE 1228 02/12/2019
 DECIZIE nr. 1228 din 02 decembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA


31. SENTINTA 7965 09/12/2019
 SENTINTA nr. 7965 din 09 decembrie 2019
ordin de protectie
JUDECATORIA TARGU JIU


32. DECIZIE 1421 22/10/2019
 DECIZIE nr. 1421 din 22 octombrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL IASI


33. DECIZIE 1749 22/10/2019
 DECIZIE nr. 1749 din 22 octombrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
TRIBUNALUL CONSTANTA


34. DECIZIE 2954 03/12/2019
 DECIZIE nr. 2954 din 03 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA


35. SENTINTA 4330 25/11/2019
 SENTINTA nr. 4330 din 25 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA


36. SENTINTA 8859 18/12/2019
 SENTINTA nr. 8859 din 18 decembrie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


37. SENTINTA 2447 28/11/2019
 SENTINTA nr. 2447 din 28 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


38. DECIZIE 2015 02/10/2019
 DECIZIE nr. 2015 din 02 octombrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)
TRIBUNALUL CLUJ


39. SENTINTA 11439 12/12/2019
 SENTINTA nr. 11439 din 12 decembrie 2019
stabilire program vizitare minor
JUDECATORIA BRASOV


40. DECIZIE 61 31/01/2020
 DECIZIE nr. 61 din 31 ianuarie 2020
furtul (art.228 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


41. SENTINTA 3740 17/12/2019
 SENTINTA nr. 3740 din 17 decembrie 2019
ultrajul (art.257 NCP)
JUDECATORIA CRAIOVA


42. SENTINTA 121 03/02/2020
 SENTINTA nr. 121 din 03 februarie 2020
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA MOTRU


43. SENTINTA 398 07/02/2020
 SENTINTA nr. 398 din 07 februarie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA GIURGIU


44. SENTINTA 35 10/02/2020
 SENTINTA nr. 35 din 10 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA TURNU MAGURELE


45. SENTINTA 339 21/02/2020
 SENTINTA nr. 339 din 21 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC


46. SENTINTA 288 04/03/2020
 SENTINTA nr. 288 din 04 martie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA ORADEA


47. INCHEIERE 654 31/03/2020
 INCHEIERE nr. 654 din 31 martie 2020
casatorie minor
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI


48. DECIZIE 172 04/03/2020
 DECIZIE nr. 172 din 04 martie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL BUCURESTI


49. SENTINTA 44 01/04/2020
 SENTINTA nr. 44 din 01 aprilie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA MEDIAS


50. DECIZIE 440 25/05/2020
 DECIZIE nr. 440 din 25 mai 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS


51. DECIZIE 296 17/06/2020
 DECIZIE nr. 296 din 17 iunie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
TRIBUNALUL IASI


52. SENTINTA 2812 01/07/2020
 SENTINTA nr. 2812 din 01 iulie 2020
somatie de plata
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


53. SENTINTA 536 18/06/2020
 SENTINTA nr. 536 din 18 iunie 2020
deschiderea procedurii la cererea creditorului
TRIBUNALUL CONSTANTA


54. SENTINTA 1733 10/07/2020
 SENTINTA nr. 1733 din 10 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


55. DECIZIE 809 06/07/2020
 DECIZIE nr. 809 din 06 iulie 2020
pensie întretinere
TRIBUNALUL DOLJ


56. SENTINTA 2172 29/06/2020
 SENTINTA nr. 2172 din 29 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA BAIA MARE


57. DECIZIE 566 13/07/2020
 DECIZIE nr. 566 din 13 iulie 2020
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CLUJ


58. SENTINTA 749 01/07/2020
 SENTINTA nr. 749 din 01 iulie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA PITESTI


59. SENTINTA 770 24/07/2020
 SENTINTA nr. 770 din 24 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA RACARI


60. DECIZIE 318 17/07/2020
 DECIZIE nr. 318 din 17 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL BRAILA


61. SENTINTA 221 05/02/2020
 SENTINTA nr. 221 din 05 februarie 2020
suspendare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


62. DECIZIE 166 10/09/2020
 DECIZIE nr. 166 din 10 septembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
TRIBUNALUL GORJ


63. SENTINTA 387 25/06/2020
 SENTINTA nr. 387 din 25 iunie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA SUCEAVA


64. SENTINTA 834 25/06/2020
 SENTINTA nr. 834 din 25 iunie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL ARGES


65. SENTINTA 1347 17/06/2020
 SENTINTA nr. 1347 din 17 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT


66. DECIZIE 420 17/09/2020
 DECIZIE nr. 420 din 17 septembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL SIBIU


67. DECIZIE 966 01/10/2020
 DECIZIE nr. 966 din 01 octombrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL OLT


68. SENTINTA 6901 09/11/2020
 SENTINTA nr. 6901 din 09 noiembrie 2020
anulare incident plata
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


69. SENTINTA 9851 18/11/2020
 SENTINTA nr. 9851 din 18 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA


70. SENTINTA 2312 29/10/2020
 SENTINTA nr. 2312 din 29 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BARLAD


71. DECIZIE 714 29/10/2020
 DECIZIE nr. 714 din 29 octombrie 2020
anulare act
TRIBUNALUL GORJ


72. SENTINTA 1629 23/11/2020
 SENTINTA nr. 1629 din 23 noiembrie 2020
validare poprire
JUDECATORIA ALEXANDRIA


73. SENTINTA 1919 09/12/2020
 SENTINTA nr. 1919 din 09 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA HARLAU


74. DECIZIE 627 09/09/2020
 DECIZIE nr. 627 din 09 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL GIURGIU


75. SENTINTA 2359 17/12/2020
 SENTINTA nr. 2359 din 17 decembrie 2020
modificare masuri privind copilul
JUDECATORIA ONESTI


76. SENTINTA 12 02/02/2021
 SENTINTA nr. 12 din 02 februarie 2021
pretentii
TRIBUNALUL SATU MARE


77. SENTINTA 12105 03/11/2020
 SENTINTA nr. 12105 din 03 noiembrie 2020
rectificare carte funciara
JUDECATORIA TIMISOARA


78. INCHEIERE 1984 31/08/2020
 INCHEIERE nr. 1984 din 31 august 2020
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL BUCURESTI


79. SENTINTA 131 02/02/2021
 SENTINTA nr. 131 din 02 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES


80. SENTINTA 2882 03/03/2021
 SENTINTA nr. 2882 din 03 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA


81. SENTINTA 2188 15/03/2021
 SENTINTA nr. 2188 din 15 martie 2021
pretentii
JUDECATORIA PLOIESTI


82. SENTINTA 116 17/03/2021
 SENTINTA nr. 116 din 17 martie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA LUDUS


83. SENTINTA 1617 11/03/2021
 SENTINTA nr. 1617 din 11 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


84. DECIZIE 208 23/03/2021
 DECIZIE nr. 208 din 23 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MEHEDINTI


85. DECIZIE 221 15/02/2021
 DECIZIE nr. 221 din 15 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA


86. DECIZIE 145 17/03/2021
 DECIZIE nr. 145 din 17 martie 2021
actiune în anulare
CURTEA DE APEL IASI


87. DECIZIE 745 16/03/2021
 DECIZIE nr. 745 din 16 martie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CRAIOVA


88. SENTINTA 1682 04/11/2020
 SENTINTA nr. 1682 din 04 noiembrie 2020
drept de autor si drepturi conexe
TRIBUNALUL BUCURESTI


89. SENTINTA 1186 08/03/2021
 SENTINTA nr. 1186 din 08 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ARAD


90. SENTINTA 287 10/03/2021
 SENTINTA nr. 287 din 10 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA NEGRESTI-OAS


91. SENTINTA 3 06/01/2021
 SENTINTA nr. 3 din 06 ianuarie 2021
anulare act administrativ
TRIBUNALUL MURES


92. SENTINTA 9739 13/11/2020
 SENTINTA nr. 9739 din 13 noiembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA CRAIOVA


93. SENTINTA 95 12/04/2021
 SENTINTA nr. 95 din 12 aprilie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
TRIBUNALUL GALATI


94. SENTINTA 10076 17/12/2020
 SENTINTA nr. 10076 din 17 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


95. SENTINTA 424 30/03/2021
 SENTINTA nr. 424 din 30 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA RACARI


96. DECIZIE 407 08/04/2021
 DECIZIE nr. 407 din 08 aprilie 2021
procedura insolventei
TRIBUNALUL TIMIS


97. DECIZIE 1384 29/04/2021
 DECIZIE nr. 1384 din 29 aprilie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL IASI


98. SENTINTA 410 28/04/2021
 SENTINTA nr. 410 din 28 aprilie 2021
fond funciar
JUDECATORIA GHERLA


99. SENTINTA 3024 18/03/2021
 SENTINTA nr. 3024 din 18 martie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA IASI


100. SENTINTA 4802 26/04/2021
 SENTINTA nr. 4802 din 26 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI


101. SENTINTA 967 05/05/2021
 SENTINTA nr. 967 din 05 mai 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA TECUCI


102. SENTINTA 339 01/04/2021
 SENTINTA nr. 339 din 01 aprilie 2021
fond funciar
TRIBUNALUL VALCEA


103. DECIZIE 749 27/05/2021
 DECIZIE nr. 749 din 27 mai 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
CURTEA DE APEL CLUJ


104. SENTINTA 917 25/05/2021
 SENTINTA nr. 917 din 25 mai 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA MOTRU


105. DECIZIE 224 24/06/2021
 DECIZIE nr. 224 din 24 iunie 2021
omorul (art.188 NCP)
TRIBUNALUL GIURGIU


106. SENTINTA 1467 18/06/2021
 SENTINTA nr. 1467 din 18 iunie 2021
fond funciar
JUDECATORIA ALBA IULIA


107. DECIZIE 566 25/06/2021
 DECIZIE nr. 566 din 25 iunie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA


108. DECIZIE 1734 26/03/2021
 DECIZIE nr. 1734 din 26 martie 2021
actiune în raspundere patrimoniala
TRIBUNALUL ARGES


109. DECIZIE 2892 16/06/2021
 DECIZIE nr. 2892 din 16 iunie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


110. SENTINTA 1802 09/07/2021
 SENTINTA nr. 1802 din 09 iulie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA CRAIOVA


111. SENTINTA 130 29/01/2019
 SENTINTA nr. 130 din 29 ianuarie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


112. SENTINTA 102 18/01/2019
 SENTINTA nr. 102 din 18 ianuarie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA DOROHOI


113. SENTINTA 252 21/02/2019
 SENTINTA nr. 252 din 21 februarie 2019
anulare act administrativ
TRIBUNALUL CONSTANTA


114. DECIZIE 49 23/01/2019
 DECIZIE nr. 49 din 23 ianuarie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL BRASOV


115. SENTINTA 623 20/02/2019
 SENTINTA nr. 623 din 20 februarie 2019
fond funciar
JUDECATORIA GIURGIU


116. SENTINTA 80 09/01/2019
 SENTINTA nr. 80 din 09 ianuarie 2019
actiune in raspundere contractuala
JUDECATORIA SUCEAVA


117. SENTINTA 176 07/03/2019
 SENTINTA nr. 176 din 07 martie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA PANCIU


118. DECIZIE 247 01/04/2019
 DECIZIE nr. 247 din 01 aprilie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL BRASOV


119. SENTINTA 835 30/05/2019
 SENTINTA nr. 835 din 30 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI


120. DECIZIE 284 14/05/2019
 DECIZIE nr. 284 din 14 mai 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL GALATI


121. SENTINTA 512 24/06/2019
 SENTINTA nr. 512 din 24 iunie 2019
anulare act administrativ
TRIBUNALUL COVASNA


122. DECIZIE 749 28/05/2019
 DECIZIE nr. 749 din 28 mai 2019
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


123. SENTINTA 636 27/06/2019
 SENTINTA nr. 636 din 27 iunie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA VATRA DORNEI


124. DECIZIE 4111 10/07/2019
 DECIZIE nr. 4111 din 10 iulie 2019
plata asigurari sociale
TRIBUNALUL BUCURESTI


125. SENTINTA 1481 04/07/2019
 SENTINTA nr. 1481 din 04 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MOTRU


126. SENTINTA 839 22/08/2019
 SENTINTA nr. 839 din 22 august 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RUPEA


127. DECIZIE 286 25/07/2019
 DECIZIE nr. 286 din 25 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU


128. SENTINTA 3749 15/10/2019
 SENTINTA nr. 3749 din 15 octombrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


129. SENTINTA 10644 09/10/2019
 SENTINTA nr. 10644 din 09 octombrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA CRAIOVA


130. DECIZIE 1365 02/10/2019
 DECIZIE nr. 1365 din 02 octombrie 2019
plângere contraventionala
TRIBUNALUL VASLUI


131. SENTINTA 10324 02/10/2019
 SENTINTA nr. 10324 din 02 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI


132. SENTINTA 5365 25/09/2019
 SENTINTA nr. 5365 din 25 septembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA


133. SENTINTA 1867 20/08/2019
 SENTINTA nr. 1867 din 20 august 2019
rapire internationala de copii
TRIBUNALUL BUCURESTI


134. SENTINTA 4460 17/07/2019
 SENTINTA nr. 4460 din 17 iulie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


135. DECIZIE 404 27/06/2019
 DECIZIE nr. 404 din 27 iunie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL TIMISOARA


136. SENTINTA 619 25/06/2019
 SENTINTA nr. 619 din 25 iunie 2019
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
TRIBUNALUL VASLUI


137. SENTINTA 8235 24/06/2019
 SENTINTA nr. 8235 din 24 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


138. SENTINTA 7355 21/06/2019
 SENTINTA nr. 7355 din 21 iunie 2019
Comisie rogatorie internationala
JUDECATORIA IASI


139. SENTINTA 2393 13/06/2019
 SENTINTA nr. 2393 din 13 iunie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013
JUDECATORIA BAIA MARE


140. SENTINTA 2722 03/06/2019
 SENTINTA nr. 2722 din 03 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA


141. SENTINTA 3225 17/05/2019
 SENTINTA nr. 3225 din 17 mai 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA PITESTI


142. DECIZIE 150 14/05/2019
 DECIZIE nr. 150 din 14 mai 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL VRANCEA


143. SENTINTA 145 10/05/2019
 SENTINTA nr. 145 din 10 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD


144. DECIZIE 278 09/05/2019
 DECIZIE nr. 278 din 09 mai 2019
pensie întretinere
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN


145. SENTINTA 1881 19/04/2019
 SENTINTA nr. 1881 din 19 aprilie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


146. DECIZIE 206 11/04/2019
 DECIZIE nr. 206 din 11 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL PRAHOVA


147. SENTINTA 37 20/02/2019
 SENTINTA nr. 37 din 20 februarie 2019
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL GIURGIU


148. DECIZIE 101 30/01/2019
 DECIZIE nr. 101 din 30 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS


149. SENTINTA 191 15/01/2019
 SENTINTA nr. 191 din 15 ianuarie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


150. SENTINTA 113 15/01/2019
 SENTINTA nr. 113 din 15 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI


151. SENTINTA 69 07/01/2019
 SENTINTA nr. 69 din 07 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty