Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1841z4 din data:11/10/2018

Inapoi

Actualizarea 1841z4

1. ORDIN 3301 10/10/2018
 ORDIN nr. 3.301 din 10 octombrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

2. NORMĂ 10/10/2018
 NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2018
privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

3. ORD DE URGENŢĂ 90 10/10/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 10 octombrie 2018
privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

4. DECIZIE 271 09/10/2018
 DECIZIE nr. 271 din 9 octombrie 2018
privind eliberarea domnului Marius Cătălin Vartic, la cerere, din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

5. DECIZIE 272 09/10/2018
 DECIZIE nr. 272 din 9 octombrie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ilie Covrig din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

6. HOTĂRÂRE 791 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 791 din 4 octombrie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

7. HOTĂRÂRE 793 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 793 din 4 octombrie 2018
privind aprobarea stemei comunei Odoreu, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

8. HOTĂRÂRE 794 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 794 din 4 octombrie 2018
privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

9. HOTĂRÂRE 795 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 795 din 4 octombrie 2018
privind aprobarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

10. PLAN 04/10/2018
 PLAN DE URGENŢĂ din 4 octombrie 2018
pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

11. ORDIN 1280 04/10/2018
 ORDIN nr. 1.280 din 4 octombrie 2018
pentru modificarea anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

12. HOTĂRÂRE 787 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 787 din 4 octombrie 2018
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

13. HOTĂRÂRE 790 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 790 din 4 octombrie 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în comuna Tunari, judeţul Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

14. HOTĂRÂRE 792 04/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 792 din 4 octombrie 2018
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Deta, judeţul Timiş, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 10 octombrie 2018

15. ORDIN 5127 24/09/2018
 ORDIN nr. 5.127 din 24 septembrie 2018
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 10 octombrie 2018

16. ORDIN 1038 14/09/2018
 ORDIN nr. 1.038 din 14 septembrie 2018
privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul a 5 unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

17. ORDIN 1039 14/09/2018
 ORDIN nr. 1.039 din 14 septembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Horia, judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

18. HOTĂRÂRE 27 12/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 septembrie 2018
pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 10 octombrie 2018

19. CONTRACT MUNCĂ 317 24/07/2018
 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 317 din 24 iulie 2018
la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare şi Utilităţi Publice - Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de Călători pe anii 2018-2020

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 6 din 11 octombrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2018/1480 al Comisiei din 4 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1480 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul (UE) 2018/1481 al Comisiei din 4 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1481 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește galatul de octil (E 311) și galatul de dodecil (E 312) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Rezoluția (UE, Euratom) 2018/1315 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE, Euratom) 2018/1315 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016

4. Decizia (UE, Euratom) 2018/1320 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1320 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Cercetare aferent exercițiului financiar 2016

5. Decizia (UE, Euratom) 2018/1317 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1317 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii aferent exercițiului financiar 2016

6. Decizia (UE, Euratom) 2018/1313 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1313 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III – Comisia

7. Decizia (UE, Euratom) 2018/1316 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1316 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură aferent exercițiului financiar 2016

8. Rezoluția (UE, Euratom) 2018/1314 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE, Euratom) 2018/1314 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

9. Decizia (UE, Euratom) 2018/1322 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1322 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III – Comisia

10. Decizia (UE, Euratom) 2018/1321 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1321 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Inovare și Rețele aferent exercițiului financiar 2016

11. Decizia (UE, Euratom) 2018/1318 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1318 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente aferent exercițiului financiar 2016

12. Decizia (UE, Euratom) 2018/1319 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1319 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare aferent exercițiului financiar 2016

13. Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2016 referitoare la uniunea bancară
Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2016 referitoare la uniunea bancară – raportul anual pe 2015 (2015/2221(INI))

14. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Cercetare
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

15. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive a Consiliului European
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

16. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate,
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

17. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

18. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

19. Raportul special nr. 18/2017 – Cerul unic european
Raportul special nr. 18/2017 – Cerul unic european: o schimbare de cultură, dar nu un veritabil cer unic

20. Raportul special nr. 17/2017 – Intervenția Comisiei în criza financiară din Grecia
Raportul special nr. 17/2017 – Intervenția Comisiei în criza financiară din Grecia

21. Raportul special nr. 16/2017 – Programarea pentru dezvoltarea rurală
Raportul special nr. 16/2017 – Programarea pentru dezvoltarea rurală: este necesar să se reducă complexitatea și să se pună un accent mai mare pe rezultate

22. Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

23. Agenția Executivă pentru Cercetare — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016
Agenția Executivă pentru Cercetare — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

24. Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

25. Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

26. Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

27. Raportul special nr. 13/2017 – Un sistem unic european de management al traficului feroviar
Raportul special nr. 13/2017 – Un sistem unic european de management al traficului feroviar: va deveni această decizie politică o realitate?

28. Raportul special nr. 14/2017 – Examinarea performanței
Raportul special nr. 14/2017 – Examinarea performanței în materie de administrare a cauzelor la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

29. Raportul special nr. 12/2017 – Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă
Raportul special nr. 12/2017 – Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale

30. Raportul special nr. 11/2017 – Fondul fiduciar Bêkou al UE pentru Republica Centrafricană
Raportul special nr. 11/2017 – Fondul fiduciar Bêkou al UE pentru Republica Centrafricană: un început promițător, în pofida unor neajunsuri

31. Raportul special nr. 9/2017 – Sprijinul acordat de UE
Raportul special nr. 9/2017 – Sprijinul acordat de UE pentru lupta împotriva traficului de persoane în Asia de Sud și de Sud-Est

32. Raportul special nr. 8/2017 – Controalele din domeniul pescuitului în UE
Raportul special nr. 8/2017 – Controalele din domeniul pescuitului în UE: sunt necesare eforturi suplimentare

33. Raportul special nr. 7/2017 – Noul rol al organismelor de certificare
Raportul special nr. 7/2017 – Noul rol al organismelor de certificare în ceea ce privește cheltuielile din cadrul PAC: un pas înainte către un model de audit unic, însă există în continuare deficiențe semnificative care trebuie remediate

34. Raportul special nr. 4/2017 – Protejarea bugetului UE
Raportul special nr. 4/2017 – Protejarea bugetului UE de cheltuieli neconforme cu reglementările: în perioada 2007-2013, Comisia a recurs în mai mare măsură la măsuri preventive și la corecții financiare în cadrul politicii de coeziune

35. Raportul special nr. 5/2017 – Șomajul în rândul tinerilor
Raportul special nr. 5/2017 – Șomajul în rândul tinerilor – au reușit politicile UE să schimbe situația? O evaluare a Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

36. Raportul special nr. 1/2017 – Sunt necesare eforturi suplimentare
Raportul special nr. 1/2017 – Sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca implementarea rețelei Natura 2000 să permită valorificarea la maximum a întregului său potențial

37. Raportul special nr. 34/2016 – Combaterea risipei de alimente
Raportul special nr. 34/2016 – Combaterea risipei de alimente: o oportunitate pentru UE de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar

38. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 320
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL II - DISPOZIȚII FINANCIARECAPITOLUL 5 - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 320 (ex-articolul 277 TCE)

39. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 316
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL II - DISPOZIȚII FINANCIARECAPITOLUL 3 - BUGETUL ANUAL AL UNIUNIIArticolul 316 (ex-articolul 271 TCE)

40. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 310
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL II - DISPOZIȚII FINANCIAREArticolul 310 (ex-articolul 268 TCE)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty