Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1845z3a din data:07/11/2018

Inapoi

Actualizarea 1845z3a

1. DECRET 867 05/11/2018
 DECRET nr. 867 din 5 noiembrie 2018
privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 210 Sprijin "General de Divizie Ioan Macri"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 934 din 6 noiembrie 2018

2. LEGE 248 05/11/2018
 LEGE nr. 248 din 5 noiembrie 2018
pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 6 noiembrie 2018

3. DECRET 869 05/11/2018
 DECRET nr. 869 din 5 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 6 noiembrie 2018

4. LEGE 249 05/11/2018
 LEGE nr. 249 din 5 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 6 noiembrie 2018

5. DECRET 870 05/11/2018
 DECRET nr. 870 din 5 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 6 noiembrie 2018

6. ORDIN 2716 05/11/2018
 ORDIN nr. 2.716 din 5 noiembrie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 6 noiembrie 2018

7. ORDIN 1355 25/10/2018
 ORDIN nr. 1.355 din 25 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 6 noiembrie 2018

8. HOTĂRÂRE 845 24/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 845 din 24 octombrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 934 din 6 noiembrie 2018

9. REGULAMENT 24/10/2018
 REGULAMENT din 24 octombrie 2018
privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 934 din 6 noiembrie 2018

10. ORDIN 4945 31/08/2018
 ORDIN nr. 4.945 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 decembrie 2017-15 iunie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 6 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1633 al Comisiei din 30 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1633 al Comisiei din 30 octombrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a concentratului peptidic rafinat din crevete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 (Partea I)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Partea I)

3. Decizia (UE) 2018/1636 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
Decizia (UE) 2018/1636 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 23 octombrie 2018 de reînnoire și de modificare a restricționării temporare din Decizia (UE) 2018/796 privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de contracte pentru diferență clienților de retail

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1635 a Comisiei din 30 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1635 a Comisiei din 30 octombrie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 7333] (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1634 al Comisiei din 30 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1634 al Comisiei din 30 octombrie 2018 de reînnoire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului cu privire la distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă a mării pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Italiei

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 (Partea a III-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Partea a III-a)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 (Partea a II-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Partea a II-a)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1632 al Comisiei din 30 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1632 al Comisiei din 30 octombrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a izolatului de proteine bazice din zer din lapte de bovină ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1631 al Comisiei din 30 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1631 al Comisiei din 30 octombrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a extractului de merișoare sub formă de pulbere ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 (Partea a IV-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Partea a IV-a)

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei (consolidată la 11 octombrie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei din 18 mai 2015 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificată cu numărul C(2015) 3415] (consolidată la 11 octombrie 2018)

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty