Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1902z4a din data:10/01/2019

Inapoi

Actualizarea 1902z4a

1. DECIZIE 4 09/01/2019
 DECIZIE nr. 4 din 9 ianuarie 2019
privind numirea domnului Virgil Pîrvulescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019

2. HOTĂRÂRE 1 09/01/2019
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 9 ianuarie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Stana Sever-Romulus

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

3. LEGE 10 08/01/2019
 LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

4. LEGE 11 08/01/2019
 LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

5. LEGE 12 08/01/2019
 LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

6. DECRET 36 07/01/2019
 DECRET nr. 36 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

7. DECRET 38 07/01/2019
 DECRET nr. 38 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

8. DECRET 37 07/01/2019
 DECRET nr. 37 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

9. HOTĂRÂRE 1045 28/12/2018
 HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 28 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019

10. NORMĂ 28/12/2018
 NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018
de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019

11. HOTĂRÂRE 1046 28/12/2018
 HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 28 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

12. ORDIN 3896 27/12/2018
 ORDIN nr. 3.896 din 27 decembrie 2018
privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

13. ORDIN 1567 20/12/2018
 ORDIN nr. 1.567 din 20 decembrie 2018
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

14. ORDIN 5728 20/12/2018
 ORDIN nr. 5.728 din 20 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

15. HOTĂRÂRE 98 19/12/2018
 HOTĂRÂRE nr. 98 din 19 decembrie 2018
privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

16. NORMĂ 19/12/2018
 NORME din 19 decembrie 2018
de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

17. ORDIN 212 19/12/2018
 ORDIN nr. 212 din 19 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

18. ORDIN 213 19/12/2018
 ORDIN nr. 213 din 19 decembrie 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

19. ORDIN 218 19/12/2018
 ORDIN nr. 218 din 19 decembrie 2018
privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

20. ORDIN 859 18/12/2018
 ORDIN nr. 859 din 18 decembrie 2018
privind aprobarea Procedurilor de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

21. PROCEDURĂ 18/12/2018
 PROCEDURĂ DE URGENŢĂ din 18 decembrie 2018
cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

22. ORDIN 5305 17/12/2018
 ORDIN nr. 5.305/C din 17 decembrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

23. DECIZIE 547 18/09/2018
 DECIZIA nr. 547 din 18 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 7 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 7 ianuarie 2019

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/14 a Comisiei din 3 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/14 a Comisiei din 3 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare în cadrul sistemului Traces [notificată cu numărul C(2018) 8847] (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/13 al Comisiei din 4 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/13 al Comisiei din 4 ianuarie 2019 de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

4. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene
Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene

6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9150
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul (UE) 2018/2056 al Consiliului din 6 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2056 al Consiliului din 6 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

12. Regulamentul (UE) 2018/2058 al Consiliului din 17 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2058 al Consiliului din 17 decembrie 2018 de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2043 al Comisiei din 18 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2043 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea condițiilor de testare WLTP și pentru asigurarea monitorizării datelor de omologare de tip (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2045 a Comisiei din 19 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2045 a Comisiei din 19 decembrie 2018 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 8239] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2041 al Comisiei din 17 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2041 al Comisiei din 17 decembrie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2042 al Comisiei din 18 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2042 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 pentru clarificarea condițiilor de testare WLTP și pentru asigurarea monitorizării datelor de omologare de tip (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2044 al Comisiei din 19 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2044 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

18. Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

19. Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

20. Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9150
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

22. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

23. Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

24. Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene
Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty