Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1902z5b din data:11/01/2019

Inapoi

Actualizarea 1902z5b

1. COMUNICAT 10/01/2019
 COMUNICAT din 10 ianuarie 2019
privind admisibilitatea contestaţiilor introduse de proprietarii expropriaţi în temeiul Legii nr. 255/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 ianuarie 2019

2. LEGE 14 08/01/2019
 LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 2019
pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

3. LEGE 15 08/01/2019
 LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

4. LEGE 16 08/01/2019
 LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

5. LEGE 17 08/01/2019
 LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

6. LEGE 18 08/01/2019
 LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

7. COMUNICAT 08/01/2019
 COMUNICAT din 8 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 688 alin. (2) C. proc. civ. şi a art. 1.155 alin. (2) C. civ.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 ianuarie 2019

8. COMUNICAT 08/01/2019
 COMUNICAT din 8 ianuarie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 ianuarie 2019

9. DECRET 40 07/01/2019
 DECRET nr. 40 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

10. DECRET 41 07/01/2019
 DECRET nr. 41 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

11. DECRET 42 07/01/2019
 DECRET nr. 42 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

12. DECRET 43 07/01/2019
 DECRET nr. 43 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

13. DECRET 44 07/01/2019
 DECRET nr. 44 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

14. COMUNICAT 07/01/2019
 COMUNICAT din 7 ianuarie 2019
privind întreruperea termenului de prescripţie extinctivă în materia răspunderii penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 ianuarie 2019

15. COMUNICAT 07/01/2019
 COMUNICAT din 7 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 67 alin. (3) şi art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, art. 3 alin. (1) lit. c^2) din OUG nr. 43/2002

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 ianuarie 2019

16. ORDIN 1531 28/12/2018
 ORDIN nr. 1.531 din 28 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 11 ianuarie 2019

17. NORMĂ 28/12/2018
 NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018
privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 11 ianuarie 2019

18. DECIZIE 1591 27/12/2018
 DECIZIE nr. 1.591 din 27 decembrie 2018
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

19. INSTRUCŢIUNI 2 21/12/2018
 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 21 decembrie 2018
privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

20. ORDIN 1006 05/12/2018
 ORDIN nr. 1.006 din 5 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

21. NORMĂ 05/12/2018
 NORME METODOLOGICE din 5 decembrie 2018
privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

22. DECIZIE 755 22/11/2018
 DECIZIA nr. 755 din 22 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

23. ORDIN 1195 08/11/2018
 ORDIN nr. 1.195 din 8 noiembrie 2018
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

24. DECIZIE 576 20/09/2018
 DECIZIA nr. 576 din 20 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (4^1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Informații privind intrarea în vigoare a Acordului euromediteraneean privind serviciile aeriene
Informații privind intrarea în vigoare a Acordului euromediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

2. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Poziția comună 2001/931/PESC și în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/18 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/18 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2018) 8528]

4. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

5. Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Tuvalu
Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

6. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9228 – Denso/Aisin/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9228 – Denso/Aisin/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Grenada
Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

9. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9216
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) (Text cu relevanță pentru SEE.)

10. Aviz în atenția persoanelor, grupărilor și entităților
Aviz în atenția persoanelor, grupărilor și entităților cuprinse în lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 al Consiliului din 8 ianuarie 2019]

11. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9231 – Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9231 – Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9215
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Decizie
Decizie

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/16 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/16 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică panonică [notificată cu numărul C(2018) 8523]

15. Decizia (PESC) 2019/25 a Consiliului din 8 ianuarie 2019
Decizia (PESC) 2019/25 a Consiliului din 8 ianuarie 2019 de modificare și de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1084

16. Notificare privind încetarea demersurilor față de o țară terță
Notificare privind încetarea demersurilor față de o țară terță informată la 21 aprilie 2015 cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/15 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/15 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a treia actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică stepică [notificată cu numărul C(2018) 8522]

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/17 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/17 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică alpină [notificată cu numărul C(2018) 8527]

19. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/20 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/20 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a șaptea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică macaroneziană [notificată cu numărul C(2018) 8532]

20. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/19 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/19 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică [notificată cu numărul C(2018) 8529]

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 al Consiliului din 8 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 al Consiliului din 8 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1071

22. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) (Text cu relevanță pentru SEE.)

23. Cerere de propuneri și activități conexe în cadrul programului de lucru 2019-2020
Cerere de propuneri și activități conexe în cadrul programului de lucru 2019-2020 al Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

24. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/23 al Comisiei din 7 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/23 al Comisiei din 7 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

25. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9216
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

26. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9215
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

27. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

28. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018

29. Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2017

30. Decizia Comisiei din 21 aprilie 2015
Decizia Comisiei din 21 aprilie 2015 de notificare a unei țări terțe cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty