Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1909z3b din data:27/02/2019

Inapoi

Actualizarea 1909z3b

1. ORDIN 451 25/02/2019
 ORDIN nr. 451 din 25 februarie 2019
privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

2. ORDIN 452 25/02/2019
 ORDIN nr. 452 din 25 februarie 2019
privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

3. ORDIN 149 18/02/2019
 ORDIN nr. 149 din 18 februarie 2019
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

4. ORDIN 511 14/02/2019
 ORDIN nr. 511 din 14 februarie 2019
privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

5. HOTĂRÂRE 74 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 74 din 8 februarie 2019
privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Neamţ, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

6. ORDIN 3141 08/02/2019
 ORDIN nr. 3.141 din 8 februarie 2019
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

7. REGULAMENT 08/02/2019
 REGULAMENT din 8 februarie 2019
de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

8. ORDIN 3122 04/02/2019
 ORDIN nr. 3.122 din 4 februarie 2019
privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

9. ORDIN 2073 04/02/2019
 ORDIN nr. 2.073 din 4 februarie 2019
pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

10. ORDIN 2074 04/02/2019
 ORDIN nr. 2.074 din 4 februarie 2019
pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

11. ORDIN 2075 04/02/2019
 ORDIN nr. 2.075 din 4 februarie 2019
pentru reacreditarea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

12. ORDIN 169 30/01/2019
 ORDIN nr. 169 din 30 ianuarie 2019
privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

13. PROCEDURĂ 30/01/2019
 PROCEDURĂ din 30 ianuarie 2019
de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

14. DECIZIE 860 18/12/2018
 DECIZIA nr. 860 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, ale art. 3 alin. (3) şi (4) lit. a) şi ale art. 4 alin. (9), (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty