Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2044z5c din data:30/10/2020

Inapoi

Actualizarea 2044z5c

1. LEGE 221 30/10/2020
 LEGE nr. 221 din 30 octombrie 2020
pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

2. DECRET 819 30/10/2020
 DECRET nr. 819 din 30 octombrie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

3. ORDIN 1844 30/10/2020
 ORDIN nr. 1.844 din 30 octombrie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020

4. ORDIN 2946 29/10/2020
 ORDIN nr. 2.946 din 29 octombrie 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 30 octombrie 2020

5. HOTĂRÂRE 20 29/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 20 din 29 octombrie 2020
privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 30 octombrie 2020

6. LEGE 219 29/10/2020
 LEGE nr. 219 din 29 octombrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020

7. DECRET 813 29/10/2020
 DECRET nr. 813 din 29 octombrie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020

8. LEGE 220 29/10/2020
 LEGE nr. 220 din 29 octombrie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020

9. DECRET 814 29/10/2020
 DECRET nr. 814 din 29 octombrie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020

10. LEGE 217 29/10/2020
 LEGE nr. 217 din 29 octombrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

11. DECRET 811 29/10/2020
 DECRET nr. 811 din 29 octombrie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

12. LEGE 218 29/10/2020
 LEGE nr. 218 din 29 octombrie 2020
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

13. DECRET 812 29/10/2020
 DECRET nr. 812 din 29 octombrie 2020
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

14. ORDIN 1118 29/10/2020
 ORDIN nr. 1.118 din 29 octombrie 2020
privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020

15. ORDIN 1119 29/10/2020
 ORDIN nr. 1.119 din 30 octombrie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020

16. ORDIN 1833 28/10/2020
 ORDIN nr. 1.833 din 28 octombrie 2020
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1009 din 30 octombrie 2020

17. HOTĂRÂRE 915 28/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 915 din 28 octombrie 2020
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 30 octombrie 2020

18. HOTĂRÂRE 920 28/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 920 din 28 octombrie 2020
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Compania Naţională "Romarm" - S.A. şi filialele sale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 30 octombrie 2020

19. HOTĂRÂRE 921 28/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 921 din 28 octombrie 2020
privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 30 octombrie 2020

20. HOTĂRÂRE 922 28/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 922 din 28 octombrie 2020
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţie vehicule de luptă blindate pentru subunităţi de operaţii speciale"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 30 octombrie 2020

21. HOTĂRÂRE 918 28/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 918 din 28 octombrie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020

22. HOTĂRÂRE 919 28/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 919 din 28 octombrie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020

23. ORD DE URGENŢĂ 191 28/10/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020
pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020

24. HOTĂRÂRE 896 22/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 896 din 22 octombrie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 "Connecting Minds, Creating the Future", Dubai, Emiratele Arabe Unite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020

25. ORDIN 3984 21/10/2020
 ORDIN nr. 3.984 din 21 octombrie 2020
privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depuse de fondatorul Societăţii SENERA LOGISTIC - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 30 octombrie 2020

26. ORDIN 182 21/10/2020
 ORDIN nr. 182 din 21 octombrie 2020
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

27. REGULAMENT 21/10/2020
 REGULAMENT din 21 octombrie 2020
pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020

28. ANEXĂ 15/10/2020
 ANEXE din 15 octombrie 2020
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 175/2020 pentru aprobarea cadrului organizatoric de desfăşurare, la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a modelului documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar anual*)

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 bis din 29 octombrie 2020

29. DECIZIE 303 09/06/2020
 DECIZIA nr. 303 din 9 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty