Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2107z5a din data:12/02/2021

Inapoi

Actualizarea 2107z5a

1. ORDIN 23 11/02/2021
 ORDIN nr. 23 din 11 februarie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 145 din 12 februarie 2021

2. ORDIN 140 10/02/2021
 ORDIN nr. 140 din 10 februarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

3. ORDIN 127 10/02/2021
 ORDIN nr. 127 din 10 februarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

4. LISTĂ 09/02/2021
 LISTĂ din 9 februarie 2021
aferentă trimestrului IV 2020, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România şi raportate de furnizorii de servicii medicale şi de medicamente la casele de asigurări de sănătate şi validate de acestea, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în medicamente de tip I, tip II şi tip III, potrivit prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 135 bis din 10 februarie 2021

5. ORDIN 47 02/02/2021
 ORDIN nr. 47 din 2 februarie 2021
pentru modificarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.441/2020

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

6. DECIZIE 154 01/02/2021
 DECIZIE nr. 154 din 1 februarie 2021
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj IDEAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

7. RAPORT 1333 20/01/2021
 RAPORT nr. 1.333 din 20 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iordăchescu Pompiliu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

8. RAPORT 1367 20/01/2021
 RAPORT nr. 1.367 din 20 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupuşor Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

9. RAPORT 1332 20/01/2021
 RAPORT nr. 1.332 din 20 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sîrboiu Gabriel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

10. RAPORT 1271 19/01/2021
 RAPORT nr. 1.271 din 19 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petrache Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

11. RAPORT 1272 19/01/2021
 RAPORT nr. 1.272 din 19 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Priboi Florina Carmen, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

12. RAPORT 1276 19/01/2021
 RAPORT nr. 1.276 din 19 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şerbănescu Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

13. RAPORT 961 18/01/2021
 RAPORT nr. 961 din 18 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lozincă Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

14. RAPORT 962 18/01/2021
 RAPORT nr. 962 din 18 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Martinaş Camelia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

15. RAPORT 956 18/01/2021
 RAPORT nr. 956 din 18 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Solomon Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

16. RAPORT 973 18/01/2021
 RAPORT nr. 973 din 18 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rogojînaru Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

17. RAPORT 1008 18/01/2021
 RAPORT nr. 1.008 din 18 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şercăianu Oana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

18. RAPORT 741 13/01/2021
 RAPORT nr. 741 din 13 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mănescu Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

19. RAPORT 740 13/01/2021
 RAPORT nr. 740 din 13 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Răducea Isidor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

20. RAPORT 362 07/01/2021
 RAPORT nr. 362 din 7 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lazăr Ştefan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

21. RAPORT 366 07/01/2021
 RAPORT nr. 366 din 7 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Licuţ Marin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

22. RAPORT 430 07/01/2021
 RAPORT nr. 430 din 7 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Micluţ Emanuel-Ovidiu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

23. RAPORT 361 07/01/2021
 RAPORT nr. 361 din 7 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simoiu Adimaria-Claudia-Luminiţa, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

24. RAPORT 33464 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.464 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lazăr Marinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

25. RAPORT 33465 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.465 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gruia Cuzman, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

26. RAPORT 33470 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.470 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gligor Lucian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

27. RAPORT 33476 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.476 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simonis Gerald-Oscar, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

28. RAPORT 33493 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.493 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rizea Anghel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

29. RAPORT 33000 28/12/2020
 RAPORT nr. 33.000 din 28 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupancu Narcis, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

30. RAPORT 32969 28/12/2020
 RAPORT nr. 32.969 din 28 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Roşu Călin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

31. RAPORT 32999 28/12/2020
 RAPORT nr. 32.999 din 28 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Silegeanu Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

32. RAPORT 31785 18/12/2020
 RAPORT nr. 31.785 din 18 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Răcăreanu Marin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

33. DECIZIE 884 15/12/2020
 DECIZIA nr. 884 din 15 decembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

34. RAPORT 31067 14/12/2020
 RAPORT nr. 31.067 din 14 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lucacela Davor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

35. RAPORT 31068 14/12/2020
 RAPORT nr. 31.068 din 14 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iarema Andrei-Silviu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

36. RAPORT 31084 14/12/2020
 RAPORT nr. 31.084 din 14 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şipeţan Marinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

37. RAPORT 30842 11/12/2020
 RAPORT nr. 30.842 din 11 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sîsîiac Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

38. RAPORT 29605 02/12/2020
 RAPORT nr. 29.605 din 2 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gireadă Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

39. RAPORT 29606 02/12/2020
 RAPORT nr. 29.606 din 2 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilco Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

40. DECIZIE 824 10/11/2020
 DECIZIA nr. 824 din 10 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a celor cuprinse în tabelul de la lit. f) punctul I litera A capitolul I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 147 din 12 februarie 2021

41. DECIZIE 768 22/10/2020
 DECIZIA nr. 768 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 din 12 februarie 2021

42. DECIZIE 769 22/10/2020
 DECIZIA nr. 769 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 145 din 12 februarie 2021

43. DECIZIE 385 18/06/2020
 DECIZIA nr. 385 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic şi ale art. 52 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 145 din 12 februarie 2021

JURISPRUDENTA
44. SENTINTA 2289 03/12/2019
 SENTINTA nr. 2289 din 03 decembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BRASOV


45. SENTINTA 327 28/10/2019
 SENTINTA nr. 327 din 28 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL PRAHOVA


46. SENTINTA 6512 08/10/2019
 SENTINTA nr. 6512 din 08 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI


47. DECIZIE 56 01/10/2019
 DECIZIE nr. 56 din 01 octombrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL MEHEDINTI


48. DECIZIE 832 17/10/2019
 DECIZIE nr. 832 din 17 octombrie 2019
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006
CURTEA DE APEL IASI


49. DECIZIE 838 07/11/2019
 DECIZIE nr. 838 din 07 noiembrie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL BRASOV


50. SENTINTA 2281 10/12/2019
 SENTINTA nr. 2281 din 10 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA PLOIESTI


51. DECIZIE 1566 20/11/2019
 DECIZIE nr. 1566 din 20 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CONSTANTA


52. SENTINTA 317 16/12/2019
 SENTINTA nr. 317 din 16 decembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA CAMPINA


53. DECIZIE 273 04/07/2019
 DECIZIE nr. 273 din 04 iulie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU


54. DECIZIE 1353 31/10/2019
 DECIZIE nr. 1353 din 31 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI


55. DECIZIE 9 09/01/2020
 DECIZIE nr. 9 din 09 ianuarie 2020
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL DOLJ


56. DECIZIE 783 29/10/2019
 DECIZIE nr. 783 din 29 octombrie 2019
suspendare executare act administrativ
CURTEA DE APEL SUCEAVA


57. SENTINTA 12237 19/11/2019
 SENTINTA nr. 12237 din 19 noiembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


58. DECIZIE 1249 06/11/2019
 DECIZIE nr. 1249 din 06 noiembrie 2019
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
CURTEA DE APEL CLUJ


59. SENTINTA 4036 31/10/2019
 SENTINTA nr. 4036 din 31 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA TARGOVISTE


60. SENTINTA 1430 10/10/2019
 SENTINTA nr. 1430 din 10 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA RAMNICU SARAT


61. SENTINTA 755 15/10/2019
 SENTINTA nr. 755 din 15 octombrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic
TRIBUNALUL ARAD


62. DECIZIE 836 30/12/2019
 DECIZIE nr. 836 din 30 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BACAU


63. SENTINTA 75 13/02/2020
 SENTINTA nr. 75 din 13 februarie 2020
încuviintare executare silita
JUDECATORIA VANJU MARE


64. DECIZIE 20 21/02/2020
 DECIZIE nr. 20 din 21 februarie 2020
contestatie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP)
TRIBUNALUL NEAMT


65. SENTINTA 208 18/02/2020
 SENTINTA nr. 208 din 18 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA VISEU DE SUS


66. SENTINTA 778 29/01/2020
 SENTINTA nr. 778 din 29 ianuarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CRAIOVA


67. DECIZIE 185 06/12/2019
 DECIZIE nr. 185 din 06 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA


68. SENTINTA 1050 26/02/2020
 SENTINTA nr. 1050 din 26 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA BACAU


69. SENTINTA 553 16/03/2020
 SENTINTA nr. 553 din 16 martie 2020
pretentii
JUDECATORIA BARLAD


70. DECIZIE 99 05/03/2020
 DECIZIE nr. 99 din 05 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI


71. SENTINTA 184 12/02/2020
 SENTINTA nr. 184 din 12 februarie 2020
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA DOROHOI


72. SENTINTA 15 11/03/2020
 SENTINTA nr. 15 din 11 martie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA AGNITA


73. SENTINTA 1566 02/04/2020
 SENTINTA nr. 1566 din 02 aprilie 2020
încuviintare executare silita
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


74. DECIZIE 179 02/03/2020
 DECIZIE nr. 179 din 02 martie 2020
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


75. SENTINTA 61 11/02/2020
 SENTINTA nr. 61 din 11 februarie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC


76. SENTINTA 9194 19/12/2019
 SENTINTA nr. 9194 din 19 decembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


77. DECIZIE 835 21/10/2019
 DECIZIE nr. 835 din 21 octombrie 2019
constatare nulitate act
CURTEA DE APEL IASI


78. SENTINTA 429 02/04/2020
 SENTINTA nr. 429 din 02 aprilie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA BACAU


79. DECIZIE 161 05/03/2020
 DECIZIE nr. 161 din 05 martie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
TRIBUNALUL SUCEAVA


80. SENTINTA 710 05/06/2020
 SENTINTA nr. 710 din 05 iunie 2020
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL BUCURESTI


81. SENTINTA 1887 13/07/2020
 SENTINTA nr. 1887 din 13 iulie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA SATU MARE


82. SENTINTA 722 09/07/2020
 SENTINTA nr. 722 din 09 iulie 2020
validare poprire
JUDECATORIA ALEXANDRIA


83. DECIZIE 384 15/07/2020
 DECIZIE nr. 384 din 15 iulie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL GORJ


84. DECIZIE 30 30/07/2020
 DECIZIE nr. 30 din 30 iulie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL MURES


85. SENTINTA 2268 05/08/2020
 SENTINTA nr. 2268 din 05 august 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GIURGIU


86. DECIZIE 306 30/06/2020
 DECIZIE nr. 306 din 30 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA


87. SENTINTA 768 22/07/2020
 SENTINTA nr. 768 din 22 iulie 2020
stabilire program vizitare minor
JUDECATORIA CARANSEBES


88. DECIZIE 476 07/07/2020
 DECIZIE nr. 476 din 07 iulie 2020
actiune în constatare
CURTEA DE APEL BRASOV


89. DECIZIE 260 04/08/2020
 DECIZIE nr. 260 din 04 august 2020
procedura insolventei
TRIBUNALUL SUCEAVA


90. DECIZIE 879 25/09/2020
 DECIZIE nr. 879 din 25 septembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
TRIBUNALUL BRASOV


91. SENTINTA 7695 23/09/2020
 SENTINTA nr. 7695 din 23 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


92. SENTINTA 1118 09/10/2020
 SENTINTA nr. 1118 din 09 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA


93. DECIZIE 682 11/09/2020
 DECIZIE nr. 682 din 11 septembrie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL DAMBOVITA


94. SENTINTA 1454 10/11/2020
 SENTINTA nr. 1454 din 10 noiembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA CAREI


95. SENTINTA 597 15/09/2020
 SENTINTA nr. 597 din 15 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI


96. SENTINTA 533 19/11/2020
 SENTINTA nr. 533 din 19 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BUFTEA


97. INCHEIERE 11 19/11/2020
 INCHEIERE nr. 11 din 19 noiembrie 2020
cerere reexaminare ajutor public judiciar
TRIBUNALUL ARAD


98. SENTINTA 772 15/12/2020
 SENTINTA nr. 772 din 15 decembrie 2020
curatela
JUDECATORIA DEJ


99. SENTINTA 10284 10/12/2020
 SENTINTA nr. 10284 din 10 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


100. DECIZIE 785 19/11/2020
 DECIZIE nr. 785 din 19 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL SUCEAVA


101. SENTINTA 1693 15/12/2020
 SENTINTA nr. 1693 din 15 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAREI


102. SENTINTA 5715 28/10/2020
 SENTINTA nr. 5715 din 28 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI


103. SENTINTA 11952 18/12/2020
 SENTINTA nr. 11952 din 18 decembrie 2020
validare poprire
JUDECATORIA CONSTANTA


104. SENTINTA 10889 22/12/2020
 SENTINTA nr. 10889 din 22 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


105. SENTINTA 1486 02/12/2020
 SENTINTA nr. 1486 din 02 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI


106. DECIZIE 4 08/01/2019
 DECIZIE nr. 4 din 08 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL IASI


107. DECIZIE 109 07/02/2019
 DECIZIE nr. 109 din 07 februarie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


108. SENTINTA 1499 27/02/2019
 SENTINTA nr. 1499 din 27 februarie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA PLOIESTI


109. DECIZIE 102 21/02/2019
 DECIZIE nr. 102 din 21 februarie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL VRANCEA


110. SENTINTA 212 12/03/2019
 SENTINTA nr. 212 din 12 martie 2019
situatie juridica minor
TRIBUNALUL VASLUI


111. SENTINTA 778 29/03/2019
 SENTINTA nr. 778 din 29 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA ONESTI


112. DECIZIE 670 25/02/2019
 DECIZIE nr. 670 din 25 februarie 2019
ordin de protectie
TRIBUNALUL BUCURESTI


113. DECIZIE 371 15/03/2019
 DECIZIE nr. 371 din 15 martie 2019
consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)
CURTEA DE APEL CRAIOVA


114. SENTINTA 388 14/05/2019
 SENTINTA nr. 388 din 14 mai 2019
rezolutiune contract
TRIBUNALUL SIBIU


115. SENTINTA 1310 13/06/2019
 SENTINTA nr. 1310 din 13 iunie 2019
declararea judecatoreasca a mortii
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC


116. SENTINTA 4420 05/07/2019
 SENTINTA nr. 4420 din 05 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRAILA


117. DECIZIE 871 02/07/2019
 DECIZIE nr. 871 din 02 iulie 2019
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL SIBIU


118. DECIZIE 477 03/06/2019
 DECIZIE nr. 477 din 03 iunie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL BIHOR


119. SENTINTA 9929 16/10/2019
 SENTINTA nr. 9929 din 16 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


120. SENTINTA 6628 14/10/2019
 SENTINTA nr. 6628 din 14 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


121. SENTINTA 5687 03/10/2019
 SENTINTA nr. 5687 din 03 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BUFTEA


122. SENTINTA 8301 24/09/2019
 SENTINTA nr. 8301 din 24 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BRASOV


123. SENTINTA 9701 18/09/2019
 SENTINTA nr. 9701 din 18 septembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI


124. SENTINTA 386 17/09/2019
 SENTINTA nr. 386 din 17 septembrie 2019
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
TRIBUNALUL NEAMT


125. SENTINTA 1675 16/09/2019
 SENTINTA nr. 1675 din 16 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA HARLAU


126. DECIZIE 273 10/09/2019
 DECIZIE nr. 273 din 10 septembrie 2019
ordin de protectie
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD


127. SENTINTA 410 05/09/2019
 SENTINTA nr. 410 din 05 septembrie 2019
anulare act
TRIBUNALUL ALBA


128. SENTINTA 2189 11/07/2019
 SENTINTA nr. 2189 din 11 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


129. DECIZIE 528 09/07/2019
 DECIZIE nr. 528 din 09 iulie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BACAU


130. SENTINTA 503 04/07/2019
 SENTINTA nr. 503 din 04 iulie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA LUDUS


131. SENTINTA 1486 03/07/2019
 SENTINTA nr. 1486 din 03 iulie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA RESITA


132. SENTINTA 767 02/07/2019
 SENTINTA nr. 767 din 02 iulie 2019
pretentii
JUDECATORIA PUCIOASA


133. DECIZIE 643 21/06/2019
 DECIZIE nr. 643 din 21 iunie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)
CURTEA DE APEL SUCEAVA


134. SENTINTA 852 03/06/2019
 SENTINTA nr. 852 din 03 iunie 2019
uzucapiune
JUDECATORIA RAMNICU SARAT


135. DECIZIE 834 24/05/2019
 DECIZIE nr. 834 din 24 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


136. SENTINTA 1289 22/05/2019
 SENTINTA nr. 1289 din 22 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPULUNG


137. DECIZIE 2106 18/04/2019
 DECIZIE nr. 2106 din 18 aprilie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


138. SENTINTA 551 16/04/2019
 SENTINTA nr. 551 din 16 aprilie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL IASI


139. SENTINTA 308 27/03/2019
 SENTINTA nr. 308 din 27 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BICAZ


140. SENTINTA 594 05/03/2019
 SENTINTA nr. 594 din 05 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA


141. SENTINTA 266 06/02/2019
 SENTINTA nr. 266 din 06 februarie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA CAMPINA


142. SENTINTA 566 30/01/2019
 SENTINTA nr. 566 din 30 ianuarie 2019
încuviintare executare silita
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


143. INCHEIERE 22 18/01/2019
 INCHEIERE nr. 22 din 18 ianuarie 2019
verificare masuri preventive (art.205 NCPP)
TRIBUNALUL SUCEAVA


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty