Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2120z2b din data:11/05/2021

Inapoi

Actualizarea 2120z2b

1. HOTĂRÂRE 19 11/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 19 din 11 mai 2021
pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 11 mai 2021

2. HOTĂRÂRE 20 11/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 mai 2021
pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 11 mai 2021

3. HOTĂRÂRE 530 10/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 530 din 10 mai 2021
privind eliberarea domnului Rascovici Viorel din funcţia de subprefect al judeţului Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021

4. HOTĂRÂRE 531 10/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 531 din 10 mai 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 11 mai 2021

5. MĂSURI 10/05/2021
 MĂSURI din 10 mai 2021
pentru creşterea capacităţii de răspuns

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 11 mai 2021

6. MĂSURI 10/05/2021
 MĂSURI din 10 mai 2021
pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 11 mai 2021

7. MĂSURI 10/05/2021
 MĂSURI din 10 mai 2021
pentru diminuarea impactului tipului de risc

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 11 mai 2021

8. ORDIN 786 10/05/2021
 ORDIN nr. 786 din 10 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 11 mai 2021

9. ORDIN 645 10/05/2021
 ORDIN nr. 645 din 10 mai 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 11 mai 2021

10. ORDIN 501 06/05/2021
 ORDIN nr. 601 din 6 mai 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 11 mai 2021

11. HOTĂRÂRE 60 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 60 din 4 mai 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prelungirea duratei protecţiei comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel şi pentru grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici şi plante lemnoase ornamentale - COM (2021) 36 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 11 mai 2021

12. HOTĂRÂRE 61 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 61 din 4 mai 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la factorii de producţie şi producţia agricolă, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.165/2008, (CE) nr. 543/2009, (CE) nr. 1.185/2009 şi a Directivei 96/16/CE a Consiliului - COM(2021) 37 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 11 mai 2021

13. HOTĂRÂRE 62 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 62 din 4 mai 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conturile economice regionale pentru agricultură - COM(2021) 54 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 11 mai 2021

14. HOTĂRÂRE 63 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 63 din 4 mai 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe - COM(2021) 71 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 11 mai 2021

15. HOTĂRÂRE 64 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 64 din 4 mai 2021
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor - Reînnoirea parteneriatului cu Vecinătatea sudică - O nouă agendă pentru Mediterana - JOIN(2021) 2 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 11 mai 2021

16. HOTĂRÂRE 65 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 mai 2021
referitoare la Pachetul finanţe digitale: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O uniune a pieţelor de capital pentru cetăţeni şi întreprinderi - un nou plan de acţiune - COM(2020) 590 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind finanţele digitale - COM(2020) 591 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la o strategie a UE privind plăţile de retail - COM(2020) 592 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele criptoactivelor şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM(2020) 593 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieţei bazate pe tehnologia registrelor distribuite - COM(2020) 594 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind rezilienţa operaţională digitală a sectorului financiar şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 909/2014 - COM(2020) 595 final; propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2.366 şi (UE) 2016/2.341 - COM(2020) 596 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 11 mai 2021

17. HOTĂRÂRE 57 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 4 mai 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce priveşte cooperarea Europol cu părţile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale şi rolul Europol în materie de cercetare şi inovare - COM (2020)796 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021

18. HOTĂRÂRE 58 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 4 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind definirea poziţiei Comisiei ca urmare a Rezoluţiei Parlamentului European din 22 octombrie 2020 referitoare la obligaţiile Comisiei în domeniul reciprocităţii vizelor şi raportarea cu privire la situaţia actuală - COM (2020) 851 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021

19. HOTĂRÂRE 59 04/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 4 mai 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licenţe, permise şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor pe perioade de referinţă ulterioare celor menţionate în Regulamentul (UE) 2020/698 - COM (2021) 25 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021

20. ORDIN 340 29/04/2021
 ORDIN nr. 340 din 29 aprilie 2021
privind abrogarea art. 99 şi 100 din Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021

21. ORDIN 484 28/04/2021
 ORDIN nr. 484 din 28 aprilie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021

22. ORDIN 485 28/04/2021
 ORDIN nr. 485 din 28 aprilie 2021
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021

23. DECIZIE 16 15/03/2021
 DECIZIA nr. 16 din 15 martie 2021
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 670 alin. (1) şi (6) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 11 mai 2021

24. DECIZIE 133 02/03/2021
 DECIZIA nr. 133 din 2 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. d) şi ale art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 11 mai 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty