Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2225z3a din data:22/06/2022

Inapoi

Actualizarea 2225z3a

1. LEGE 184 21/06/2022
 LEGE nr. 184 din 21 iunie 2022
pentru instituirea zilei de 24 iunie ca "Ziua Iei"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 21 iunie 2022

2. DECRET 905 21/06/2022
 DECRET nr. 905 din 21 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 24 iunie ca "Ziua Iei"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 21 iunie 2022

3. DECRET 906 21/06/2022
 DECRET nr. 906 din 21 iunie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sportiv

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 21 iunie 2022

4. ORDIN 1466 21/06/2022
 ORDIN nr. 1.466 din 21 iunie 2022
privind prospectele operaţiunilor de preschimbare şi de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 21 iunie 2022

5. HOTĂRÂRE 101 20/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 101 din 20 iunie 2022
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

6. ORDIN 669 19/06/2022
 ORDIN nr. 669 din 19 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

7. HOTĂRÂRE 784 16/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 784 din 16 iunie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

8. HOTĂRÂRE 91 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare şi rectificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecinţelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităţilor de pescuit şi pentru diminuarea efectelor perturbării pieţei cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură - COM(2022) 179 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

9. HOTĂRÂRE 92 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 92 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind diligenţa necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM(2022) 71 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

10. HOTĂRÂRE 93 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 93 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - COM(2022) 105 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

11. HOTĂRÂRE 94 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 94 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală sau care au reşedinţă legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 55 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

12. HOTĂRÂRE 95 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 95 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea şi vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

13. HOTĂRÂRE 96 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 96 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale - COM(2022) 135 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

14. HOTĂRÂRE 97 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 97 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce priveşte disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar şi cerinţele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din ţările terţe - COM(2022) 120 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

15. HOTĂRÂRE 98 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 98 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE şi 2011/83/UE în ceea ce priveşte consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziţiei verzi printr-o mai bună protecţie împotriva practicilor neloiale şi o mai bună informare - COM(2022) 143 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

16. HOTĂRÂRE 99 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 99 din 15 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor acestora - COM(2022) 131 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

17. HOTĂRÂRE 100 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 100 din 15 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Solidaritatea europeană cu refugiaţii şi cu persoanele care fug de războiul din Ucraina - COM(2022) 107 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

18. ORDIN 152 14/06/2022
 ORDIN nr. 152 din 14 iunie 2022
pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

19. ORDIN 1416 14/06/2022
 ORDIN nr. 1.416 din 14 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

20. ORDIN 1406 10/06/2022
 ORDIN nr. 1.406 din 10 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

21. HOTĂRÂRE 754 08/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 754 din 8 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

22. ORDIN 887 30/05/2022
 ORDIN nr. 887 din 30 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

23. ORDIN 852 25/05/2022
 ORDIN nr. 852 din 25 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

24. ORDIN 670 19/05/2022
 ORDIN nr. 670 din 19 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

25. DECIZIE 74 03/03/2022
 DECIZIA nr. 74 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

26. DECIZIE 80 03/03/2022
 DECIZIA nr. 80 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2), ale art. 6 lit. c) şi ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 55/2020, precum şi ale art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 21 iunie 2022

27. DECIZIE 68 24/02/2022
 DECIZIA nr. 68 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

28. DECIZIE 71 24/02/2022
 DECIZIA nr. 71 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 21 iunie 2022

29. DECIZIE 67 24/02/2022
 DECIZIA nr. 67 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

30. DECIZIE 25 27/01/2022
 DECIZIA nr. 25 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 21 iunie 2022

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty