Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2226z4a din data:30/06/2022

Inapoi

Actualizarea 2226z4a

1. HOTĂRÂRE 25 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 25 din 29 iunie 2022
privind îndeplinirea atribuţiilor de preşedinte al Senatului de către unul dintre vicepreşedinţi

EMITENT: Biroul Permanent al Senatului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 29 iunie 2022

2. HOTĂRÂRE 833 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 833 din 29 iunie 2022
privind premierea de către Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a domnului David Popovici pentru performanţele obţinute la Campionatul Mondial de Nataţie - Înot Seniori, desfăşurat la Budapesta în anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 29 iunie 2022

3. ORDIN 176 29/06/2022
 ORDIN nr. 176 din 29 iunie 2022
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2022-31 martie 2022 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 29 iunie 2022

4. ORD DE URGENŢĂ 90 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 iunie 2022
privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022

5. ORD DE URGENŢĂ 91 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2022
privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022

6. ORD DE URGENŢĂ 92 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 iunie 2022
pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022

7. ORD DE URGENŢĂ 93 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 29 iunie 2022
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022

8. ORD DE URGENŢĂ 94 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022

9. HOTĂRÂRE 834 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 834 din 29 iunie 2022
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022

10. ORD DE URGENŢĂ 95 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2022
privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 29 iunie 2022

11. ORD DE URGENŢĂ 96 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2022
privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 29 iunie 2022

12. DECIZIE 392 28/06/2022
 DECIZIE nr. 392 din 28 iunie 2022
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 29 iunie 2022

13. LEGE 192 28/06/2022
 LEGE nr. 192 din 28 iunie 2022
pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

14. DECRET 928 28/06/2022
 DECRET nr. 928 din 28 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

15. LEGE 193 28/06/2022
 LEGE nr. 193 din 28 iunie 2022
pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

16. DECRET 929 28/06/2022
 DECRET nr. 929 din 28 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

17. DECRET 930 28/06/2022
 DECRET nr. 930 din 28 iunie 2022
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev la 12 octombrie 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

18. DECRET 931 28/06/2022
 DECRET nr. 931 din 28 iunie 2022
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

19. DECRET 932 28/06/2022
 DECRET nr. 932 din 28 iunie 2022
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

20. DECRET 933 28/06/2022
 DECRET nr. 933 din 28 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

21. DECRET 934 28/06/2022
 DECRET nr. 934 din 28 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

22. DECRET 935 28/06/2022
 DECRET nr. 935 din 28 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

23. DECRET 936 28/06/2022
 DECRET nr. 936 din 28 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

24. DECRET 937 28/06/2022
 DECRET nr. 937 din 28 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

25. HOTĂRÂRE 3 28/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020

EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022

26. HOTĂRÂRE 829 27/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 829 din 27 iunie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

27. NORMĂ 27/06/2022
 NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022

28. HOTĂRÂRE 831 27/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 831 din 27 iunie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 29 iunie 2022

29. NORMĂ 27/06/2022
 NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022
de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 29 iunie 2022

30. HOTĂRÂRE 832 27/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 832 din 27 iunie 2022
privind stabilirea atribuţiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 29 iunie 2022

31. PROCEDURĂ 23/06/2022
 PROCEDURĂ din 23 iunie 2022
de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - ROMÂNIA"

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 bis din 28 iunie 2022

32. ORDIN 4049 14/06/2022
 ORDIN nr. 4.049 din 14 iunie 2022
privind aprobarea Programei şcolare pentru disciplina opţională "Introducere în învăţarea automată (machine learning)" - curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal, clasa a XI-a/clasa a XII-a

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 29 iunie 2022

33. DECIZIE 147 17/03/2022
 DECIZIA nr. 147 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 29 iunie 2022

JURISPRUDENTA
34. DECIZIE 1863 12/11/2019
 DECIZIE nr. 1863 din 12 noiembrie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


35. SENTINTA 16286 29/11/2019
 SENTINTA nr. 16286 din 29 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


36. DECIZIE 1670 10/12/2019
 DECIZIE nr. 1670 din 10 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GORJ


37. SENTINTA 150 14/11/2019
 SENTINTA nr. 150 din 14 noiembrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA RACARI


38. SENTINTA 2134 11/11/2019
 SENTINTA nr. 2134 din 11 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA


39. SENTINTA 6312 10/10/2019
 SENTINTA nr. 6312 din 10 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU JIU


40. DECIZIE 5872 16/12/2019
 DECIZIE nr. 5872 din 16 decembrie 2019
plata asigurari sociale
CURTEA DE APEL BUCURESTI


41. DECIZIE 620 12/11/2019
 DECIZIE nr. 620 din 12 noiembrie 2019
constatare nulitate act
CURTEA DE APEL CRAIOVA


42. DECIZIE 2878 22/10/2019
 DECIZIE nr. 2878 din 22 octombrie 2019
actiune in raspundere contractuala
TRIBUNALUL IASI


43. SENTINTA 804 14/10/2019
 SENTINTA nr. 804 din 14 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CORABIA


44. DECIZIE 1153 23/10/2019
 DECIZIE nr. 1153 din 23 octombrie 2019
litigiu privind achizitiile publice
CURTEA DE APEL CONSTANTA


45. SENTINTA 2043 30/10/2019
 SENTINTA nr. 2043 din 30 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA MOTRU


46. DECIZIE 1515 11/12/2019
 DECIZIE nr. 1515 din 11 decembrie 2019
alte cereri
CURTEA DE APEL TIMISOARA


47. SENTINTA 28 21/01/2020
 SENTINTA nr. 28 din 21 ianuarie 2020
validare poprire
JUDECATORIA CAMPENI


48. SENTINTA 6728 27/06/2019
 SENTINTA nr. 6728 din 27 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


49. SENTINTA 17 06/01/2020
 SENTINTA nr. 17 din 06 ianuarie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA BRASOV


50. SENTINTA 482 12/02/2020
 SENTINTA nr. 482 din 12 februarie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA BUZAU


51. SENTINTA 731 14/02/2020
 SENTINTA nr. 731 din 14 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU


52. SENTINTA 385 25/02/2020
 SENTINTA nr. 385 din 25 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU


53. SENTINTA 34 05/02/2020
 SENTINTA nr. 34 din 05 februarie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL MURES


54. SENTINTA 973 03/03/2020
 SENTINTA nr. 973 din 03 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA


55. SENTINTA 987 04/03/2020
 SENTINTA nr. 987 din 04 martie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA ORADEA


56. SENTINTA 878 13/02/2020
 SENTINTA nr. 878 din 13 februarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


57. SENTINTA 476 08/05/2020
 SENTINTA nr. 476 din 08 mai 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA BOLINTIN VALE


58. SENTINTA 316 01/04/2020
 SENTINTA nr. 316 din 01 aprilie 2020
fond funciar
JUDECATORIA MOTRU


59. DECIZIE 431 28/05/2020
 DECIZIE nr. 431 din 28 mai 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


60. DECIZIE 162 21/05/2020
 DECIZIE nr. 162 din 21 mai 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


61. SENTINTA 3849 14/10/2019
 SENTINTA nr. 3849 din 14 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


62. SENTINTA 1726 11/06/2020
 SENTINTA nr. 1726 din 11 iunie 2020
conflict de munca
TRIBUNALUL BUCURESTI


63. SENTINTA 1395 07/07/2020
 SENTINTA nr. 1395 din 07 iulie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC


64. SENTINTA 6205 30/07/2020
 SENTINTA nr. 6205 din 30 iulie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA IASI


65. SENTINTA 735 22/07/2020
 SENTINTA nr. 735 din 22 iulie 2020
fond funciar
JUDECATORIA DOROHOI


66. SENTINTA 903 16/06/2020
 SENTINTA nr. 903 din 16 iunie 2020
partaj judiciar
TRIBUNALUL BUCURESTI


67. SENTINTA 3961 17/07/2020
 SENTINTA nr. 3961 din 17 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


68. SENTINTA 1020 28/07/2020
 SENTINTA nr. 1020 din 28 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CALARASI


69. SENTINTA 877 13/07/2020
 SENTINTA nr. 877 din 13 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PASCANI


70. SENTINTA 896 19/06/2020
 SENTINTA nr. 896 din 19 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


71. SENTINTA 3098 07/08/2020
 SENTINTA nr. 3098 din 07 august 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BACAU


72. DECIZIE 183 21/07/2020
 DECIZIE nr. 183 din 21 iulie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL IASI


73. DECIZIE 927 23/06/2020
 DECIZIE nr. 927 din 23 iunie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL CLUJ


74. DECIZIE 268 17/09/2020
 DECIZIE nr. 268 din 17 septembrie 2020
procedura insolventei
CURTEA DE APEL CONSTANTA


75. SENTINTA 655 23/07/2020
 SENTINTA nr. 655 din 23 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA NEGRESTI-OAS


76. SENTINTA 1056 26/08/2020
 SENTINTA nr. 1056 din 26 august 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BECLEAN


77. DECIZIE 1296 02/10/2020
 DECIZIE nr. 1296 din 02 octombrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL BUCURESTI


78. DECIZIE 10 05/02/2020
 DECIZIE nr. 10 din 05 februarie 2020
conflict de interese/incompatibilitate – constatate de ANI
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


79. SENTINTA 1347 28/10/2020
 SENTINTA nr. 1347 din 28 octombrie 2020
modificare masuri privind copilul
JUDECATORIA MEDGIDIA


80. DECIZIE 729 30/10/2020
 DECIZIE nr. 729 din 30 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL ORADEA


81. DECIZIE 738 15/10/2020
 DECIZIE nr. 738 din 15 octombrie 2020
nulitate act
CURTEA DE APEL ORADEA


82. SENTINTA 928 18/12/2019
 SENTINTA nr. 928 din 18 decembrie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


83. SENTINTA 12252 05/11/2020
 SENTINTA nr. 12252 din 05 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA TIMISOARA


84. SENTINTA 4030 29/10/2020
 SENTINTA nr. 4030 din 29 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA ARAD


85. DECIZIE 687 09/12/2020
 DECIZIE nr. 687 din 09 decembrie 2020
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BACAU


86. SENTINTA 3464 05/11/2020
 SENTINTA nr. 3464 din 05 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


87. DECIZIE 245 17/11/2020
 DECIZIE nr. 245 din 17 noiembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL VRANCEA


88. DECIZIE 240 14/12/2020
 DECIZIE nr. 240 din 14 decembrie 2020
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL SATU MARE


89. SENTINTA 2263 06/10/2020
 SENTINTA nr. 2263 din 06 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ARGES


90. DECIZIE 718 02/12/2020
 DECIZIE nr. 718 din 02 decembrie 2020
furtul (art.228 NCP)
CURTEA DE APEL PITESTI


91. SENTINTA 9090 30/10/2020
 SENTINTA nr. 9090 din 30 octombrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CRAIOVA


92. SENTINTA 2595 22/09/2020
 SENTINTA nr. 2595 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT


93. DECIZIE 93 18/01/2021
 DECIZIE nr. 93 din 18 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL PRAHOVA


94. DECIZIE 5266 18/11/2019
 DECIZIE nr. 5266 din 18 noiembrie 2019
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI


95. SENTINTA 1287 08/02/2021
 SENTINTA nr. 1287 din 08 februarie 2021
actiune in regres
JUDECATORIA BUFTEA


96. DECIZIE 743 21/12/2020
 DECIZIE nr. 743 din 21 decembrie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL BOTOSANI


97. SENTINTA 6 28/01/2021
 SENTINTA nr. 6 din 28 ianuarie 2021
revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. si art.86 ind 4 C.p.)
JUDECATORIA BOLINTIN VALE


98. SENTINTA 624 09/02/2021
 SENTINTA nr. 624 din 09 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA ARAD


99. SENTINTA 1190 10/02/2021
 SENTINTA nr. 1190 din 10 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


100. DECIZIE 187 04/02/2021
 DECIZIE nr. 187 din 04 februarie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL GALATI


101. DECIZIE 1345 18/12/2020
 DECIZIE nr. 1345 din 18 decembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV


102. SENTINTA 3461 16/03/2021
 SENTINTA nr. 3461 din 16 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


103. SENTINTA 62 26/01/2021
 SENTINTA nr. 62 din 26 ianuarie 2021
actiune în daune delictuale
TRIBUNALUL NEAMT


104. DECIZIE 1540 18/03/2021
 DECIZIE nr. 1540 din 18 martie 2021
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI


105. SENTINTA 1965 07/04/2021
 SENTINTA nr. 1965 din 07 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA ORADEA


106. DECIZIE 765 15/03/2021
 DECIZIE nr. 765 din 15 martie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CRAIOVA


107. SENTINTA 441 06/04/2021
 SENTINTA nr. 441 din 06 aprilie 2021
reintegrare în familie
TRIBUNALUL NEAMT


108. DECIZIE 63 19/03/2021
 DECIZIE nr. 63 din 19 martie 2021
întoarcere executare
TRIBUNALUL OLT


109. SENTINTA 427 13/04/2021
 SENTINTA nr. 427 din 13 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU NEAMT


110. SENTINTA 522 30/03/2021
 SENTINTA nr. 522 din 30 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


111. DECIZIE 60 22/04/2021
 DECIZIE nr. 60 din 22 aprilie 2021
pretentii
TRIBUNALUL SATU MARE


112. SENTINTA 3706 26/04/2021
 SENTINTA nr. 3706 din 26 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


113. SENTINTA 7952 12/05/2021
 SENTINTA nr. 7952 din 12 mai 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA


114. DECIZIE 34 17/06/2020
 DECIZIE nr. 34 din 17 iunie 2020
suspendare executare hotarâre arbitrala
CURTEA DE APEL BUCURESTI


115. SENTINTA 5888 25/05/2021
 SENTINTA nr. 5888 din 25 mai 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


116. DECIZIE 150 23/02/2021
 DECIZIE nr. 150 din 23 februarie 2021
rezolutiune contract
CURTEA DE APEL BUCURESTI


117. SENTINTA 6182 27/05/2021
 SENTINTA nr. 6182 din 27 mai 2021
pretentii
JUDECATORIA CONSTANTA


118. SENTINTA 2029 23/04/2021
 SENTINTA nr. 2029 din 23 aprilie 2021
uzucapiune
JUDECATORIA ARAD


119. SENTINTA 1163 13/04/2021
 SENTINTA nr. 1163 din 13 aprilie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA BOTOSANI


120. DECIZIE 856 10/05/2021
 DECIZIE nr. 856 din 10 mai 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA


121. SENTINTA 1663 05/03/2021
 SENTINTA nr. 1663 din 05 martie 2021
fond funciar
JUDECATORIA FOCSANI


122. DECIZIE 45 02/06/2021
 DECIZIE nr. 45 din 02 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL SUCEAVA


123. SENTINTA 762 20/05/2021
 SENTINTA nr. 762 din 20 mai 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA HARLAU


124. SENTINTA 1164 14/06/2021
 SENTINTA nr. 1164 din 14 iunie 2021
succesiune
JUDECATORIA CARACAL


125. SENTINTA 3921 06/04/2021
 SENTINTA nr. 3921 din 06 aprilie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA CONSTANTA


126. SENTINTA 769 18/06/2021
 SENTINTA nr. 769 din 18 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA TARGU NEAMT


127. SENTINTA 1526 19/05/2021
 SENTINTA nr. 1526 din 19 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE


128. SENTINTA 560 22/06/2021
 SENTINTA nr. 560 din 22 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA CAMPENI


129. SENTINTA 1041 18/02/2021
 SENTINTA nr. 1041 din 18 februarie 2021
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


130. DECIZIE 797 14/06/2021
 DECIZIE nr. 797 din 14 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL GORJ


131. SENTINTA 7124 14/06/2021
 SENTINTA nr. 7124 din 14 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


132. SENTINTA 387 20/01/2021
 SENTINTA nr. 387 din 20 ianuarie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


133. SENTINTA 9812 08/09/2021
 SENTINTA nr. 9812 din 08 septembrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


134. SENTINTA 4460 03/09/2021
 SENTINTA nr. 4460 din 03 septembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUZAU


135. DECIZIE 298 29/09/2021
 DECIZIE nr. 298 din 29 septembrie 2021
alte cereri privind executarea silita
CURTEA DE APEL CLUJ


136. SENTINTA 5340 15/09/2021
 SENTINTA nr. 5340 din 15 septembrie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA TARGU JIU


137. SENTINTA 2694 15/09/2021
 SENTINTA nr. 2694 din 15 septembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT


138. SENTINTA 326 24/08/2021
 SENTINTA nr. 326 din 24 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ARGES


139. DECIZIE 1142 28/09/2021
 DECIZIE nr. 1142 din 28 septembrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL PLOIESTI


140. DECIZIE 461 27/09/2021
 DECIZIE nr. 461 din 27 septembrie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL NEAMT


141. DECIZIE 594 29/10/2021
 DECIZIE nr. 594 din 29 octombrie 2021
falsul în declaratii (art.326 NCP)
CURTEA DE APEL BRASOV


142. SENTINTA 1934 28/10/2021
 SENTINTA nr. 1934 din 28 octombrie 2021
validare poprire
JUDECATORIA ALEXANDRIA


143. SENTINTA 854 01/11/2021
 SENTINTA nr. 854 din 01 noiembrie 2021
servitute
JUDECATORIA PATARLAGELE


144. DECIZIE 3278 01/11/2021
 DECIZIE nr. 3278 din 01 noiembrie 2021
actiune în constatare
CURTEA DE APEL CRAIOVA


145. SENTINTA 7514 06/10/2021
 SENTINTA nr. 7514 din 06 octombrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


146. SENTINTA 797 18/11/2021
 SENTINTA nr. 797 din 18 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


147. SENTINTA 2563 22/11/2021
 SENTINTA nr. 2563 din 22 noiembrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA ALBA IULIA


148. DECIZIE 1372 17/12/2021
 DECIZIE nr. 1372 din 17 decembrie 2021
infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


149. DECIZIE 6159 29/11/2021
 DECIZIE nr. 6159 din 29 noiembrie 2021
plata asigurari sociale
CURTEA DE APEL BUCURESTI


150. DECIZIE 572 10/12/2021
 DECIZIE nr. 572 din 10 decembrie 2021
revendicare imobiliara
CURTEA DE APEL BACAU


151. SENTINTA 13699 17/12/2021
 SENTINTA nr. 13699 din 17 decembrie 2021
încuviintare executare silita
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


152. SENTINTA 1770 19/11/2021
 SENTINTA nr. 1770 din 19 noiembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


153. SENTINTA 9955 14/12/2021
 SENTINTA nr. 9955 din 14 decembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA PLOIESTI


154. SENTINTA 2829 13/10/2021
 SENTINTA nr. 2829 din 13 octombrie 2021
validare poprire
JUDECATORIA TULCEA


155. SENTINTA 2186 23/11/2021
 SENTINTA nr. 2186 din 23 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ALEXANDRIA


156. SENTINTA 679 16/02/2022
 SENTINTA nr. 679 din 16 februarie 2022
contestatie creante
TRIBUNALUL BUCURESTI


157. INCHEIERE 7 03/01/2019
 INCHEIERE nr. 7 din 03 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SUCEAVA


158. SENTINTA 427 07/02/2019
 SENTINTA nr. 427 din 07 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TURDA


159. SENTINTA 570 06/02/2019
 SENTINTA nr. 570 din 06 februarie 2019
pretentii
JUDECATORIA ARAD


160. SENTINTA 816 06/02/2019
 SENTINTA nr. 816 din 06 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


161. SENTINTA 370 27/03/2019
 SENTINTA nr. 370 din 27 martie 2019
Radieri ca urmare a dizolvarii
TRIBUNALUL BRASOV


162. DECIZIE 401 19/03/2019
 DECIZIE nr. 401 din 19 martie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PITESTI


163. SENTINTA 597 17/04/2019
 SENTINTA nr. 597 din 17 aprilie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA VASLUI


164. DECIZIE 1202 14/05/2019
 DECIZIE nr. 1202 din 14 mai 2019
exceptie de neconstitutionalitate
CURTEA DE APEL CRAIOVA


165. DECIZIE 345 08/05/2019
 DECIZIE nr. 345 din 08 mai 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUZAU


166. SENTINTA 830 15/05/2019
 SENTINTA nr. 830 din 15 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA ARAD


167. DECIZIE 244 19/02/2019
 DECIZIE nr. 244 din 19 februarie 2019
desene si modele industriale
CURTEA DE APEL BUCURESTI


168. SENTINTA 677 06/06/2019
 SENTINTA nr. 677 din 06 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA COSTESTI


169. DECIZIE 304 04/06/2019
 DECIZIE nr. 304 din 04 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA


170. INCHEIERE 3522 06/06/2019
 INCHEIERE nr. 3522 din 06 iunie 2019
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006
TRIBUNALUL BUCURESTI


171. SENTINTA 3021 10/05/2019
 SENTINTA nr. 3021 din 10 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


172. SENTINTA 2091 19/06/2019
 SENTINTA nr. 2091 din 19 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA


173. SENTINTA 1381 19/07/2019
 SENTINTA nr. 1381 din 19 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TULCEA


174. SENTINTA 128 27/08/2019
 SENTINTA nr. 128 din 27 august 2019
revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. si art.86 ind 4 C.p.)
JUDECATORIA CAMPENI


175. DECIZIE 1070 28/06/2019
 DECIZIE nr. 1070 din 28 iunie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV


176. DECIZIE 1040 24/06/2019
 DECIZIE nr. 1040 din 24 iunie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL BRASOV


177. SENTINTA 452 06/08/2019
 SENTINTA nr. 452 din 06 august 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)
JUDECATORIA LUGOJ


178. DECIZIE 196 20/08/2019
 DECIZIE nr. 196 din 20 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL IASI


179. SENTINTA 632 14/10/2019
 SENTINTA nr. 632 din 14 octombrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA ALBA IULIA


180. SENTINTA 10456 03/10/2019
 SENTINTA nr. 10456 din 03 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA CONSTANTA


181. SENTINTA 1796 01/10/2019
 SENTINTA nr. 1796 din 01 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA VISEU DE SUS


182. SENTINTA 6433 30/09/2019
 SENTINTA nr. 6433 din 30 septembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


183. SENTINTA 4418 27/09/2019
 SENTINTA nr. 4418 din 27 septembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA


184. INCHEIERE 2647 23/09/2019
 INCHEIERE nr. 2647 din 23 septembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC


185. DECIZIE 1210 12/09/2019
 DECIZIE nr. 1210 din 12 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


186. DECIZIE 1836 20/08/2019
 DECIZIE nr. 1836 din 20 august 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL PRAHOVA


187. SENTINTA 1309 04/07/2019
 SENTINTA nr. 1309 din 04 iulie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA BRASOV


188. SENTINTA 3849 26/06/2019
 SENTINTA nr. 3849 din 26 iunie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BACAU


189. DECIZIE 1090 25/06/2019
 DECIZIE nr. 1090 din 25 iunie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL CLUJ


190. DECIZIE 446 16/05/2019
 DECIZIE nr. 446 din 16 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GIURGIU


191. SENTINTA 4440 17/04/2019
 SENTINTA nr. 4440 din 17 aprilie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA IASI


192. SENTINTA 1368 16/04/2019
 SENTINTA nr. 1368 din 16 aprilie 2019
uzucapiune
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


193. SENTINTA 234 15/04/2019
 SENTINTA nr. 234 din 15 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA LEHLIU-GARA


194. DECIZIE 758 15/03/2019
 DECIZIE nr. 758 din 15 martie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


195. SENTINTA 589 13/03/2019
 SENTINTA nr. 589 din 13 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA ONESTI


196. SENTINTA 2556 12/03/2019
 SENTINTA nr. 2556 din 12 martie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA IASI


197. SENTINTA 343 07/03/2019
 SENTINTA nr. 343 din 07 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RAMNICU SARAT


198. SENTINTA 953 21/02/2019
 SENTINTA nr. 953 din 21 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


199. DECIZIE 10 15/01/2019
 DECIZIE nr. 10 din 15 ianuarie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI


200. SENTINTA 59 10/01/2019
 SENTINTA nr. 59 din 10 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MEDGIDIA


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty