Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2231z5b din data:05/08/2022

Inapoi

Actualizarea 2231z5b

1. DECIZIE 428 04/08/2022
 DECIZIE nr. 428 din 4 august 2022
privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public unor funcţionari publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

2. HOTĂRÂRE 978 03/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 978 din 3 august 2022
pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

3. ORDIN 105 03/08/2022
 ORDIN nr. 105 din 3 august 2022
pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

4. HOTĂRÂRE 979 03/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 979 din 3 august 2022
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 5 august 2022

5. ORDIN 3196 01/08/2022
 ORDIN nr. 3.196 din 1 august 2022
privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

6. ORDIN 1784 01/08/2022
 ORDIN nr. 1.784 din 1 august 2022
privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

7. ORDIN 170 29/07/2022
 ORDIN nr. 170 din 29 iulie 2022
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 5 august 2022

8. ORDIN 593 29/07/2022
 ORDIN nr. 593 din 29 iulie 2022
pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

9. ORDIN 3190 28/07/2022
 ORDIN nr. 3.190 din 28 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 5 august 2022

10. ORDIN 2011 26/07/2022
 ORDIN nr. 2.011 din 26 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

11. ORDIN 2012 26/07/2022
 ORDIN nr. 2.012 din 26 iulie 2022
pentru desemnarea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca organism naţional în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

12. ORDIN 1174 25/07/2022
 ORDIN nr. 1.174 din 25 iulie 2022
privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 5 august 2022

13. ORDIN 2260 25/07/2022
 ORDIN nr. 2.260 din 25 iulie 2022
pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

14. ORDIN 1990 22/07/2022
 ORDIN nr. 1.990 din 22 iulie 2022
privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

15. ORDIN 1789 20/07/2022
 ORDIN nr. 1.789 din 20 iulie 2022
privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

16. ORDIN 3157 19/07/2022
 ORDIN nr. 3.157 din 19 iulie 2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

17. REGULAMENT 19/07/2022
 REGULAMENT din 19 iulie 2022
de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

18. RAPORT 9697 18/07/2022
 RAPORT nr. 9.697 din 18 iulie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

19. ORDIN 202 15/07/2022
 ORDIN nr. 202 din 15 iulie 2022
pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

20. ORDIN 717 15/07/2022
 ORDIN nr. 717 din 15 iulie 2022
privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor, al ministrului energiei şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

21. ORDIN 1598 07/07/2022
 ORDIN nr. 1.598 din 7 iulie 2022
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

22. ORDIN 1488 23/06/2022
 ORDIN nr. 1.488 din 23 iunie 2022
privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor, al ministrului energiei şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

23. ORDIN 1235 22/06/2022
 ORDIN nr. 1.235 din 22 iunie 2022
privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor, al ministrului energiei şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

24. DECIZIE 325 19/05/2022
 DECIZIA nr. 325 din 19 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 5 august 2022

25. DECIZIE 299 18/05/2022
 DECIZIA nr. 299 din 18 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

26. DECIZIE 195 07/04/2022
 DECIZIA nr. 195 din 7 aprilie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. II art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 5 august 2022

27. DECIZIE 203 07/04/2022
 DECIZIA nr. 203 din 7 aprilie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

28. DECIZIE 47 15/02/2022
 DECIZIA nr. 47 din 15 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. b), ale art. 65 lit. m) şi ale art. 66 lit. a) în ceea ce priveşte trimiterea la art. 65 lit. m) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

JURISPRUDENTA
29. SENTINTA 924 15/12/2021
 SENTINTA nr. 924 din 15 decembrie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA NOVACI


30. SENTINTA 6726 08/07/2021
 SENTINTA nr. 6726 din 08 iulie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


31. SENTINTA 1593 09/11/2021
 SENTINTA nr. 1593 din 09 noiembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA TULCEA


32. SENTINTA 6623 16/12/2021
 SENTINTA nr. 6623 din 16 decembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUZAU


33. DECIZIE 1015 16/12/2021
 DECIZIE nr. 1015 din 16 decembrie 2021
drepturi banesti
CURTEA DE APEL BACAU


34. SENTINTA 38 13/01/2022
 SENTINTA nr. 38 din 13 ianuarie 2022
drepturi banesti
TRIBUNALUL GORJ


35. DECIZIE 75 29/01/2019
 DECIZIE nr. 75 din 29 ianuarie 2019
despagubire
CURTEA DE APEL BACAU


36. SENTINTA 109 18/01/2019
 SENTINTA nr. 109 din 18 ianuarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


37. DECIZIE 1228 06/03/2019
 DECIZIE nr. 1228 din 06 martie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL PITESTI


38. DECIZIE 226 01/03/2019
 DECIZIE nr. 226 din 01 martie 2019
validare poprire
TRIBUNALUL GALATI


39. SENTINTA 259 20/02/2019
 SENTINTA nr. 259 din 20 februarie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL VALCEA


40. SENTINTA 995 14/03/2019
 SENTINTA nr. 995 din 14 martie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA TARGOVISTE


41. SENTINTA 901 09/04/2019
 SENTINTA nr. 901 din 09 aprilie 2019
transformare amenda
JUDECATORIA BISTRITA


42. SENTINTA 904 08/04/2019
 SENTINTA nr. 904 din 08 aprilie 2019
anulare act
TRIBUNALUL CONSTANTA


43. SENTINTA 512 15/05/2019
 SENTINTA nr. 512 din 15 mai 2019
încuviintare nume minor
JUDECATORIA GURA HUMORULUI


44. DECIZIE 1389 16/05/2019
 DECIZIE nr. 1389 din 16 mai 2019
alte cereri privind executarea silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


45. DECIZIE 137 16/05/2019
 DECIZIE nr. 137 din 16 mai 2019
intrare/trecere faliment la cererea creditorului
CURTEA DE APEL SUCEAVA


46. SENTINTA 2098 25/06/2019
 SENTINTA nr. 2098 din 25 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TURDA


47. DECIZIE 584 30/05/2019
 DECIZIE nr. 584 din 30 mai 2019
pretentii
TRIBUNALUL SUCEAVA


48. SENTINTA 4361 04/06/2019
 SENTINTA nr. 4361 din 04 iunie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI


49. DECIZIE 1890 14/06/2019
 DECIZIE nr. 1890 din 14 iunie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUCURESTI


50. SENTINTA 1580 22/08/2019
 SENTINTA nr. 1580 din 22 august 2019
ordin de protectie
JUDECATORIA TECUCI


51. SENTINTA 4366 27/06/2019
 SENTINTA nr. 4366 din 27 iunie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA PITESTI


52. SENTINTA 923 12/09/2019
 SENTINTA nr. 923 din 12 septembrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL BRASOV


53. DECIZIE 548 02/10/2019
 DECIZIE nr. 548 din 02 octombrie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL CRAIOVA


54. SENTINTA 3325 19/09/2019
 SENTINTA nr. 3325 din 19 septembrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


55. DECIZIE 831 18/09/2019
 DECIZIE nr. 831 din 18 septembrie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL CRAIOVA


56. SENTINTA 3203 13/09/2019
 SENTINTA nr. 3203 din 13 septembrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


57. SENTINTA 211 02/09/2019
 SENTINTA nr. 211 din 02 septembrie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
JUDECATORIA PASCANI


58. DECIZIE 715 23/08/2019
 DECIZIE nr. 715 din 23 august 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL MURES


59. SENTINTA 2450 12/07/2019
 SENTINTA nr. 2450 din 12 iulie 2019
Comisie rogatorie internationala
JUDECATORIA TIMISOARA


60. SENTINTA 5073 09/07/2019
 SENTINTA nr. 5073 din 09 iulie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL BUCURESTI


61. SENTINTA 4861 28/06/2019
 SENTINTA nr. 4861 din 28 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


62. SENTINTA 1694 13/06/2019
 SENTINTA nr. 1694 din 13 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ALBA IULIA


63. SENTINTA 820 23/05/2019
 SENTINTA nr. 820 din 23 mai 2019
radiere ipoteca
TRIBUNALUL HARGHITA


64. SENTINTA 3752 23/04/2019
 SENTINTA nr. 3752 din 23 aprilie 2019
declararea judecatoreasca a mortii
JUDECATORIA BRASOV


65. SENTINTA 318 22/04/2019
 SENTINTA nr. 318 din 22 aprilie 2019
furtul în scop de folosinta (art.230 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


66. SENTINTA 307 17/04/2019
 SENTINTA nr. 307 din 17 aprilie 2019
distrugerea (art.253 NCP)
JUDECATORIA MOINESTI


67. SENTINTA 261 16/04/2019
 SENTINTA nr. 261 din 16 aprilie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


68. DECIZIE 494 11/04/2019
 DECIZIE nr. 494 din 11 aprilie 2019
consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)
CURTEA DE APEL GALATI


69. SENTINTA 374 09/04/2019
 SENTINTA nr. 374 din 09 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA PITESTI


70. SENTINTA 2215 19/03/2019
 SENTINTA nr. 2215 din 19 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI


71. DECIZIE 160 19/02/2019
 DECIZIE nr. 160 din 19 februarie 2019
actiune in raspundere contractuala
CURTEA DE APEL IASI


72. SENTINTA 235 12/02/2019
 SENTINTA nr. 235 din 12 februarie 2019
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS


73. SENTINTA 6 23/01/2019
 SENTINTA nr. 6 din 23 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA BRAILA


74. SENTINTA 291 18/01/2019
 SENTINTA nr. 291 din 18 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


75. SENTINTA 22 16/01/2019
 SENTINTA nr. 22 din 16 ianuarie 2019
procedura insolventei
TRIBUNALUL ARAD


76. SENTINTA 1 08/01/2019
 SENTINTA nr. 1 din 08 ianuarie 2019
pretentii
JUDECATORIA BICAZ


77. DECIZIE 1823 13/11/2019
 DECIZIE nr. 1823 din 13 noiembrie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL CLUJ


78. SENTINTA 648 25/10/2019
 SENTINTA nr. 648 din 25 octombrie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL GALATI


79. SENTINTA 6434 25/10/2019
 SENTINTA nr. 6434 din 25 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


80. DECIZIE 1452 05/12/2019
 DECIZIE nr. 1452 din 05 decembrie 2019
litigiu privind achizitiile publice
CURTEA DE APEL BUCURESTI


81. SENTINTA 577 28/11/2019
 SENTINTA nr. 577 din 28 noiembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL OLT


82. SENTINTA 1769 02/12/2019
 SENTINTA nr. 1769 din 02 decembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA CARACAL


83. SENTINTA 4571 18/06/2019
 SENTINTA nr. 4571 din 18 iunie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


84. DECIZIE 595 13/11/2019
 DECIZIE nr. 595 din 13 noiembrie 2019
contestatie
TRIBUNALUL HUNEDOARA


85. SENTINTA 14246 25/10/2019
 SENTINTA nr. 14246 din 25 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


86. SENTINTA 3007 30/10/2019
 SENTINTA nr. 3007 din 30 octombrie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL DOLJ


87. DECIZIE 564 25/11/2019
 DECIZIE nr. 564 din 25 noiembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL OLT


88. SENTINTA 8598 27/11/2019
 SENTINTA nr. 8598 din 27 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


89. SENTINTA 1024 28/10/2019
 SENTINTA nr. 1024 din 28 octombrie 2019
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)
TRIBUNALUL MARAMURES


90. DECIZIE 854 17/10/2019
 DECIZIE nr. 854 din 17 octombrie 2019
litigiu privind achizitiile publice
CURTEA DE APEL BRASOV


91. SENTINTA 1 08/01/2020
 SENTINTA nr. 1 din 08 ianuarie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


92. SENTINTA 57 09/01/2020
 SENTINTA nr. 57 din 09 ianuarie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RADAUTI


93. SENTINTA 3252 19/12/2019
 SENTINTA nr. 3252 din 19 decembrie 2019
contestatie decizie de concediere
TRIBUNALUL CONSTANTA


94. SENTINTA 170 20/02/2020
 SENTINTA nr. 170 din 20 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA AIUD


95. SENTINTA 341 24/02/2020
 SENTINTA nr. 341 din 24 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA


96. DECIZIE 99 20/02/2020
 DECIZIE nr. 99 din 20 februarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BRAILA


97. DECIZIE 93 17/02/2020
 DECIZIE nr. 93 din 17 februarie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BACAU


98. SENTINTA 324 25/02/2020
 SENTINTA nr. 324 din 25 februarie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA DETA


99. SENTINTA 1104 26/02/2020
 SENTINTA nr. 1104 din 26 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


100. SENTINTA 370 06/12/2019
 SENTINTA nr. 370 din 06 decembrie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD


101. SENTINTA 3976 13/06/2019
 SENTINTA nr. 3976 din 13 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


102. SENTINTA 3163 05/11/2019
 SENTINTA nr. 3163 din 05 noiembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUCURESTI


103. SENTINTA 1834 09/03/2020
 SENTINTA nr. 1834 din 09 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


104. DECIZIE 125 06/03/2020
 DECIZIE nr. 125 din 06 martie 2020
pensie întretinere
TRIBUNALUL SATU MARE


105. SENTINTA 1271 07/05/2020
 SENTINTA nr. 1271 din 07 mai 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA SIBIU


106. SENTINTA 106 08/05/2020
 SENTINTA nr. 106 din 08 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BRAILA


107. DECIZIE 179 12/05/2020
 DECIZIE nr. 179 din 12 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL CLUJ


108. SENTINTA 534 20/05/2020
 SENTINTA nr. 534 din 20 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GAESTI


109. SENTINTA 2655 28/05/2020
 SENTINTA nr. 2655 din 28 mai 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


110. DECIZIE 120 26/05/2020
 DECIZIE nr. 120 din 26 mai 2020
drepturi banesti
TRIBUNALUL MEHEDINTI


111. DECIZIE 3 27/05/2020
 DECIZIE nr. 3 din 27 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie
CURTEA DE APEL CRAIOVA


112. DECIZIE 339 15/05/2020
 DECIZIE nr. 339 din 15 mai 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA


113. SENTINTA 704 19/06/2020
 SENTINTA nr. 704 din 19 iunie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL ALBA


114. SENTINTA 2536 15/06/2020
 SENTINTA nr. 2536 din 15 iunie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA PLOIESTI


115. SENTINTA 606 19/06/2020
 SENTINTA nr. 606 din 19 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA MEDGIDIA


116. DECIZIE 955 22/07/2020
 DECIZIE nr. 955 din 22 iulie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL BUCURESTI


117. SENTINTA 1599 29/06/2020
 SENTINTA nr. 1599 din 29 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BOTOSANI


118. SENTINTA 474 14/07/2020
 SENTINTA nr. 474 din 14 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SUCEAVA


119. DECIZIE 504 23/07/2020
 DECIZIE nr. 504 din 23 iulie 2020
ordin de protectie
TRIBUNALUL SIBIU


120. DECIZIE 292 08/07/2020
 DECIZIE nr. 292 din 08 iulie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC
CURTEA DE APEL IASI


121. INCHEIERE 864 29/06/2020
 INCHEIERE nr. 864 din 29 iunie 2020
actiune în anulare
TRIBUNALUL BUCURESTI


122. SENTINTA 402 19/05/2020
 SENTINTA nr. 402 din 19 mai 2020
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


123. SENTINTA 3181 14/08/2020
 SENTINTA nr. 3181 din 14 august 2020
alte cereri privind executarea silita
JUDECATORIA BUZAU


124. SENTINTA 2301 10/09/2020
 SENTINTA nr. 2301 din 10 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TARGOVISTE


125. SENTINTA 6937 17/09/2020
 SENTINTA nr. 6937 din 17 septembrie 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA BAIA MARE


126. SENTINTA 2155 22/09/2020
 SENTINTA nr. 2155 din 22 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU


127. DECIZIE 1064 22/06/2020
 DECIZIE nr. 1064 din 22 iunie 2020
obligatia de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA


128. DECIZIE 322 16/09/2020
 DECIZIE nr. 322 din 16 septembrie 2020
reziliere contract
CURTEA DE APEL TIMISOARA


129. DECIZIE 532 23/09/2020
 DECIZIE nr. 532 din 23 septembrie 2020
obligatie de a face
CURTEA DE APEL SUCEAVA


130. SENTINTA 510 01/10/2020
 SENTINTA nr. 510 din 01 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARNAVENI


131. DECIZIE 521 16/07/2020
 DECIZIE nr. 521 din 16 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL TIMIS


132. DECIZIE 1623 29/09/2020
 DECIZIE nr. 1623 din 29 septembrie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


133. SENTINTA 2053 06/03/2020
 SENTINTA nr. 2053 din 06 martie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


134. SENTINTA 2557 08/10/2020
 SENTINTA nr. 2557 din 08 octombrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CAMPINA


135. DECIZIE 604 29/10/2020
 DECIZIE nr. 604 din 29 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL BACAU


136. SENTINTA 1206 16/10/2020
 SENTINTA nr. 1206 din 16 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA RACARI


137. SENTINTA 2687 18/11/2020
 SENTINTA nr. 2687 din 18 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA VASLUI


138. SENTINTA 8717 29/10/2020
 SENTINTA nr. 8717 din 29 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


139. SENTINTA 1555 18/11/2020
 SENTINTA nr. 1555 din 18 noiembrie 2020
actiune in raspundere contractuala
JUDECATORIA MEDGIDIA


140. DECIZIE 86 27/11/2020
 DECIZIE nr. 86 din 27 noiembrie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL BOTOSANI


141. DECIZIE 269 17/11/2020
 DECIZIE nr. 269 din 17 noiembrie 2020
anulare act
TRIBUNALUL GORJ


142. DECIZIE 2158 09/11/2020
 DECIZIE nr. 2158 din 09 noiembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL IASI


143. SENTINTA 661 17/12/2020
 SENTINTA nr. 661 din 17 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL HARGHITA


144. SENTINTA 6297 16/11/2020
 SENTINTA nr. 6297 din 16 noiembrie 2020
despagubiri
TRIBUNALUL BUCURESTI


145. SENTINTA 48 20/01/2021
 SENTINTA nr. 48 din 20 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA HARLAU


146. DECIZIE 11 12/01/2021
 DECIZIE nr. 11 din 12 ianuarie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL ARAD


147. SENTINTA 444 27/01/2021
 SENTINTA nr. 444 din 27 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


148. SENTINTA 633 15/02/2021
 SENTINTA nr. 633 din 15 februarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA GIURGIU


149. SENTINTA 117 27/01/2021
 SENTINTA nr. 117 din 27 ianuarie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA PETROSANI


150. DECIZIE 461 04/02/2021
 DECIZIE nr. 461 din 04 februarie 2021
calcul drepturi salariale
CURTEA DE APEL PITESTI


151. DECIZIE 59 01/03/2021
 DECIZIE nr. 59 din 01 martie 2021
dizolvare societate
TRIBUNALUL VRANCEA


152. SENTINTA 9377 24/11/2020
 SENTINTA nr. 9377 din 24 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BAIA MARE


153. SENTINTA 1145 10/02/2021
 SENTINTA nr. 1145 din 10 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CRAIOVA


154. SENTINTA 575 01/04/2021
 SENTINTA nr. 575 din 01 aprilie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA BACAU


155. SENTINTA 5085 19/04/2021
 SENTINTA nr. 5085 din 19 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TIMISOARA


156. DECIZIE 461 16/03/2021
 DECIZIE nr. 461 din 16 martie 2021
evacuare
TRIBUNALUL IALOMITA


157. SENTINTA 3113 09/12/2020
 SENTINTA nr. 3113 din 09 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


158. SENTINTA 340 21/04/2021
 SENTINTA nr. 340 din 21 aprilie 2021
dizolvare societate
TRIBUNALUL GALATI


159. SENTINTA 4145 10/05/2021
 SENTINTA nr. 4145 din 10 mai 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


160. SENTINTA 2204 23/04/2021
 SENTINTA nr. 2204 din 23 aprilie 2021
aplicare amenda civila
JUDECATORIA GIURGIU


161. SENTINTA 3477 24/05/2021
 SENTINTA nr. 3477 din 24 mai 2021
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL BUCURESTI


162. SENTINTA 2428 01/04/2021
 SENTINTA nr. 2428 din 01 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


163. DECIZIE 47 02/06/2021
 DECIZIE nr. 47 din 02 iunie 2021
conflict de competenta
CURTEA DE APEL CRAIOVA


164. SENTINTA 1438 12/07/2021
 SENTINTA nr. 1438 din 12 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI


165. SENTINTA 2890 19/08/2020
 SENTINTA nr. 2890 din 19 august 2020
validare poprire
JUDECATORIA TARGU MURES


166. SENTINTA 567 28/07/2021
 SENTINTA nr. 567 din 28 iulie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA TARGU SECUIESC


167. DECIZIE 413 09/07/2021
 DECIZIE nr. 413 din 09 iulie 2021
anulare act administrativ
TRIBUNALUL SIBIU


168. SENTINTA 136 23/06/2021
 SENTINTA nr. 136 din 23 iunie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
JUDECATORIA VALENII DE MUNTE


169. SENTINTA 3069 15/06/2021
 SENTINTA nr. 3069 din 15 iunie 2021
situatie juridica minor
JUDECATORIA BACAU


170. SENTINTA 1040 04/05/2021
 SENTINTA nr. 1040 din 04 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ALBA IULIA


171. DECIZIE 695 26/05/2021
 DECIZIE nr. 695 din 26 mai 2021
anulare act
CURTEA DE APEL ORADEA


172. SENTINTA 1562 02/06/2021
 SENTINTA nr. 1562 din 02 iunie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL CLUJ


173. SENTINTA 726 25/06/2021
 SENTINTA nr. 726 din 25 iunie 2021
pretentii
TRIBUNALUL VALCEA


174. SENTINTA 1001 29/06/2021
 SENTINTA nr. 1001 din 29 iunie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA ADJUD


175. DECIZIE 638 01/07/2021
 DECIZIE nr. 638 din 01 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI


176. SENTINTA 8107 02/07/2021
 SENTINTA nr. 8107 din 02 iulie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


177. SENTINTA 626 11/06/2021
 SENTINTA nr. 626 din 11 iunie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA FALTICENI


178. SENTINTA 2739 25/06/2021
 SENTINTA nr. 2739 din 25 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SUCEAVA


179. SENTINTA 5085 22/06/2021
 SENTINTA nr. 5085 din 22 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


180. SENTINTA 1893 08/09/2021
 SENTINTA nr. 1893 din 08 septembrie 2021
servitute
JUDECATORIA VASLUI


181. DECIZIE 792 09/09/2021
 DECIZIE nr. 792 din 09 septembrie 2021
închiderea procedurii
CURTEA DE APEL PITESTI


182. DECIZIE 702 07/09/2021
 DECIZIE nr. 702 din 07 septembrie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL SUCEAVA


183. SENTINTA 1469 25/10/2021
 SENTINTA nr. 1469 din 25 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BRAILA


184. SENTINTA 2139 28/09/2021
 SENTINTA nr. 2139 din 28 septembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SLOBOZIA


185. SENTINTA 310 28/10/2021
 SENTINTA nr. 310 din 28 octombrie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA CARANSEBES


186. INCHEIERE 2148 25/08/2021
 INCHEIERE nr. 2148 din 25 august 2021
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


187. SENTINTA 9687 15/11/2021
 SENTINTA nr. 9687 din 15 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV


188. SENTINTA 8329 27/10/2021
 SENTINTA nr. 8329 din 27 octombrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


189. SENTINTA 807 17/09/2021
 SENTINTA nr. 807 din 17 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BOTOSANI


190. DECIZIE 3870 09/11/2021
 DECIZIE nr. 3870 din 09 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL DOLJ


191. DECIZIE 942 17/12/2021
 DECIZIE nr. 942 din 17 decembrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL GORJ


192. DECIZIE 3122 14/12/2021
 DECIZIE nr. 3122 din 14 decembrie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CRAIOVA


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty