Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2233z2b din data:16/08/2022

Inapoi

Actualizarea 2233z2b

1. ANEXĂ 11/08/2022
 ANEXE din 11 august 2022
pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 bis din 12 august 2022

2. ANEXĂ 11/08/2022
 ANEXE din 11 august 2022
pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 bis din 12 august 2022

3. HOTĂRÂRE 1008 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 10 august 2022
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

4. HOTĂRÂRE 1012 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 10 august 2022
privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea acestuia sau de unităţile la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar şi termenele de păstrare aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

5. HOTĂRÂRE 1017 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 10 august 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru trecerea imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al judeţului Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

6. HOTĂRÂRE 1018 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 10 august 2022
privind închirierea unei părţi din imobilul 3204 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

7. HOTĂRÂRE 1019 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 10 august 2022
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Maramureş, Sibiu, Mureş, Mehedinţi şi Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

8. HOTĂRÂRE 1020 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 10 august 2022
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Dolj, Olt, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Hunedoara, Bacău, Bihor şi Buzău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

9. HOTĂRÂRE 1022 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 10 august 2022
privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviaţie şi unităţile subordonate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

10. HOTĂRÂRE 1009 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 10 august 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

11. HOTĂRÂRE 1010 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 10 august 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

12. HOTĂRÂRE 1013 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 10 august 2022
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", precum şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

13. HOTĂRÂRE 1014 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 10 august 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

14. HOTĂRÂRE 1015 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 10 august 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

15. HOTĂRÂRE 1016 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 10 august 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ARTEXIM

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

16. HOTĂRÂRE 1023 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 10 august 2022
privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

17. HOTĂRÂRE 1024 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 10 august 2022
privind modificarea şi completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

18. HOTĂRÂRE 1004 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 10 august 2022
privind aprobarea Planului de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO - S.A. pentru perioada 2022-2031

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

19. HOTĂRÂRE 1026 10/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 10 august 2022
privind trecerea unei suprafeţe de 22,8774 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

20. ORDIN 176 09/08/2022
 ORDIN nr. 176 din 9 august 2022
privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 16.188/2013 a activităţii miniere de exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Ţinteanca, judeţul Prahova, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 170/2022

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

21. CIRCULARĂ 23 09/08/2022
 CIRCULARĂ nr. 23 din 9 august 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

22. CIRCULARĂ 24 09/08/2022
 CIRCULARĂ nr. 24 din 9 august 2022
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

23. CIRCULARĂ 25 09/08/2022
 CIRCULARĂ nr. 25 din 9 august 2022
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

24. DECIZIE 302 18/05/2022
 DECIZIA nr. 302 din 18 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII, în ansamblul său, şi ale art. VII pct. 2, în special, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi ale art. 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

25. DECIZIE 287 17/05/2022
 DECIZIA nr. 287 din 17 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi ale art. 46 alin. (3) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 16 august 2022

26. DECIZIE 225 28/04/2022
 DECIZIA nr. 225 din 28 aprilie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din capitolul VIII al anexei nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

27. DECIZIE 157 17/03/2022
 DECIZIA nr. 157 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

28. DECIZIE 123 15/03/2022
 DECIZIA nr. 123 din 15 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 16 august 2022

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty