Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2239z5a din data:30/09/2022

Inapoi

Actualizarea 2239z5a

1. ORDIN 140 29/09/2022
 ORDIN nr. 140 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

2. DECRET 1143 29/09/2022
 DECRET nr. 1.143 din 29 septembrie 2022
privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Letonia

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

3. DECRET 1144 29/09/2022
 DECRET nr. 1.144 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

4. DECRET 1145 29/09/2022
 DECRET nr. 1.145 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

5. DECIZIE 482 29/09/2022
 DECIZIE nr. 482 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ioan Cristian Purice a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

6. DECIZIE 483 29/09/2022
 DECIZIE nr. 483 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Bălănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

7. DECIZIE 484 29/09/2022
 DECIZIE nr. 484 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

8. DECIZIE 485 29/09/2022
 DECIZIE nr. 485 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Alexandru-Trotea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

9. DECIZIE 486 29/09/2022
 DECIZIE nr. 486 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Balla Izabella din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

10. DECIZIE 487 29/09/2022
 DECIZIE nr. 487 din 29 septembrie 2022
privind constituirea Comitetului interministerial pentru eficientizarea traficului de mărfuri şi pasageri în zona de frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova în contextul conflictului din Ucraina

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

11. ORDIN 136 28/09/2022
 ORDIN nr. 136 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022

12. ORDIN 118 28/09/2022
 ORDIN nr. 118 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022

13. ORDIN 121 28/09/2022
 ORDIN nr. 121 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022

14. LEGE 270 28/09/2022
 LEGE nr. 270 din 28 septembrie 2022
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

15. DECRET 1139 28/09/2022
 DECRET nr. 1.139 din 28 septembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

16. LEGE 271 28/09/2022
 LEGE nr. 271 din 28 septembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

17. DECRET 1140 28/09/2022
 DECRET nr. 1.140 din 28 septembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

18. ORDIN 1711 27/09/2022
 ORDIN nr. 1.711 din 27 septembrie 2022
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate de instituţiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

19. ORDIN 131 22/09/2022
 ORDIN nr. 131 din 22 septembrie 2022
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022

20. ORDIN 2494 21/09/2022
 ORDIN nr. 2.494 din 21 septembrie 2022
privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii Tetarom - S.A. prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.137/2013 privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii "Tetarom" - S.A.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022

21. REGLEMENTĂRI 20/09/2022
 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 20 septembrie 2022
Normativ privind cerinţe de calitate specifice construcţiilor pentru grădiniţe de copii - Indicativ NP011 -2022

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 950 bis din 29 septembrie 2022

22. ORDIN 281 20/09/2022
 ORDIN nr. 281 din 20 septembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "„Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022

23. ORDIN 2534 20/09/2022
 ORDIN nr. 2.534 din 20 septembrie 2022
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", a modelului Convenţiei privind implementarea programelor "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi a modelului Convenţiei de garantare

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

24. ORDIN 773 16/09/2022
 ORDIN nr. 773 din 16 septembrie 2022
privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

25. ORDIN 20809 14/09/2022
 ORDIN nr. 20.809 din 14 septembrie 2022
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", a modelului Convenţiei privind implementarea programelor "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi a modelului Convenţiei de garantare

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

26. ORDIN 5134 30/08/2022
 ORDIN nr. 5.134 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Prichindeii bucuroşi şi fericiţi" din oraşul Otopeni pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Happyland" din oraşul Otopeni

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 952 din 29 septembrie 2022

27. HOTĂRÂRE 259 16/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 259 din 16 iunie 2022
pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

EMITENT: Uniunea Naţională a Barourilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

28. HOTĂRÂRE 29/03/2022
 HOTĂRÂREA din 29 martie 2022
în Cauza Andi Marius Ionescu împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

JURISPRUDENTA
29. SENTINTA 11793 28/11/2019
 SENTINTA nr. 11793 din 28 noiembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


30. DECIZIE 2646 28/10/2019
 DECIZIE nr. 2646 din 28 octombrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI


31. SENTINTA 8721 10/12/2019
 SENTINTA nr. 8721 din 10 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


32. DECIZIE 787 19/11/2019
 DECIZIE nr. 787 din 19 noiembrie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


33. DECIZIE 4813 27/11/2019
 DECIZIE nr. 4813 din 27 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


34. DECIZIE 1821 10/12/2019
 DECIZIE nr. 1821 din 10 decembrie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL GORJ


35. SENTINTA 1111 11/10/2019
 SENTINTA nr. 1111 din 11 octombrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA TARGU NEAMT


36. SENTINTA 4517 06/12/2019
 SENTINTA nr. 4517 din 06 decembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA CAMPINA


37. SENTINTA 1116 04/12/2019
 SENTINTA nr. 1116 din 04 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA DEJ


38. DECIZIE 772 22/10/2019
 DECIZIE nr. 772 din 22 octombrie 2019
plângere contraventionala
TRIBUNALUL TULCEA


39. SENTINTA 1405 11/12/2019
 SENTINTA nr. 1405 din 11 decembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ALBA


40. INCHEIERE 987 01/02/2019
 INCHEIERE nr. 987 din 01 februarie 2019
pretentii
JUDECATORIA CONSTANTA


41. DECIZIE 628 12/11/2019
 DECIZIE nr. 628 din 12 noiembrie 2019
revendicare imobiliara
CURTEA DE APEL PLOIESTI


42. SENTINTA 2923 08/11/2019
 SENTINTA nr. 2923 din 08 noiembrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA PETROSANI


43. DECIZIE 883 17/10/2019
 DECIZIE nr. 883 din 17 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL MURES


44. DECIZIE 1691 09/12/2019
 DECIZIE nr. 1691 din 09 decembrie 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CLUJ


45. SENTINTA 573 23/01/2020
 SENTINTA nr. 573 din 23 ianuarie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


46. SENTINTA 43 04/02/2020
 SENTINTA nr. 43 din 04 februarie 2020
revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. si art.86 ind 4 C.p.)
JUDECATORIA PETROSANI


47. SENTINTA 7896 04/12/2019
 SENTINTA nr. 7896 din 04 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


48. DECIZIE 210 19/02/2020
 DECIZIE nr. 210 din 19 februarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS


49. DECIZIE 73 21/02/2020
 DECIZIE nr. 73 din 21 februarie 2020
legea 10/2001
TRIBUNALUL SIBIU


50. SENTINTA 1293 21/02/2020
 SENTINTA nr. 1293 din 21 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BAIA MARE


51. DECIZIE 187 04/03/2020
 DECIZIE nr. 187 din 04 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA


52. DECIZIE 3058 01/11/2019
 DECIZIE nr. 3058 din 01 noiembrie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL IASI


53. SENTINTA 1399 26/02/2020
 SENTINTA nr. 1399 din 26 februarie 2020
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


54. SENTINTA 1964 27/03/2020
 SENTINTA nr. 1964 din 27 martie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA BRASOV


55. SENTINTA 8955 17/12/2019
 SENTINTA nr. 8955 din 17 decembrie 2019
fond funciar
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


56. SENTINTA 957 07/05/2020
 SENTINTA nr. 957 din 07 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU


57. DECIZIE 38 14/05/2020
 DECIZIE nr. 38 din 14 mai 2020
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


58. DECIZIE 696 27/05/2020
 DECIZIE nr. 696 din 27 mai 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


59. SENTINTA 1267 11/06/2020
 SENTINTA nr. 1267 din 11 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MEDGIDIA


60. SENTINTA 140 06/07/2020
 SENTINTA nr. 140 din 06 iulie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
TRIBUNALUL BUZAU


61. INCHEIERE 573 17/07/2020
 INCHEIERE nr. 573 din 17 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


62. SENTINTA 692 19/06/2020
 SENTINTA nr. 692 din 19 iunie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
TRIBUNALUL ARGES


63. SENTINTA 1513 20/07/2020
 SENTINTA nr. 1513 din 20 iulie 2020
succesiune
JUDECATORIA CARACAL


64. SENTINTA 814 13/07/2020
 SENTINTA nr. 814 din 13 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA MOTRU


65. DECIZIE 675 22/07/2020
 DECIZIE nr. 675 din 22 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CLUJ


66. SENTINTA 4493 20/08/2020
 SENTINTA nr. 4493 din 20 august 2020
contestatie la legea electorala
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


67. DECIZIE 376 28/07/2020
 DECIZIE nr. 376 din 28 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL SIBIU


68. DECIZIE 623 27/07/2020
 DECIZIE nr. 623 din 27 iulie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL IASI


69. SENTINTA 5773 02/09/2020
 SENTINTA nr. 5773 din 02 septembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


70. DECIZIE 539 02/09/2020
 DECIZIE nr. 539 din 02 septembrie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


71. SENTINTA 818 11/09/2020
 SENTINTA nr. 818 din 11 septembrie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL VALCEA


72. SENTINTA 4025 16/09/2020
 SENTINTA nr. 4025 din 16 septembrie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI


73. SENTINTA 350 16/09/2020
 SENTINTA nr. 350 din 16 septembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL HUNEDOARA


74. SENTINTA 3588 17/09/2020
 SENTINTA nr. 3588 din 17 septembrie 2020
partaj judiciar
JUDECATORIA ORADEA


75. DECIZIE 55 29/06/2020
 DECIZIE nr. 55 din 29 iunie 2020
refuz acordare drepturi
CURTEA DE APEL BUCURESTI


76. DECIZIE 809 08/09/2020
 DECIZIE nr. 809 din 08 septembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
TRIBUNALUL NEAMT


77. SENTINTA 555 14/09/2020
 SENTINTA nr. 555 din 14 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA ONESTI


78. DECIZIE 286 13/10/2020
 DECIZIE nr. 286 din 13 octombrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
TRIBUNALUL ARAD


79. SENTINTA 4810 05/10/2020
 SENTINTA nr. 4810 din 05 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRAILA


80. SENTINTA 2172 08/09/2020
 SENTINTA nr. 2172 din 08 septembrie 2020
încuviintarea executarii silite
TRIBUNALUL BUCURESTI


81. SENTINTA 3616 04/06/2020
 SENTINTA nr. 3616 din 04 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


82. DECIZIE 1047 27/10/2020
 DECIZIE nr. 1047 din 27 octombrie 2020
suspendare executare act administrativ
TRIBUNALUL IASI


83. SENTINTA 668 08/10/2020
 SENTINTA nr. 668 din 08 octombrie 2020
partaj judiciar
JUDECATORIA STREHAIA


84. SENTINTA 2744 29/09/2020
 SENTINTA nr. 2744 din 29 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SATU MARE


85. SENTINTA 2880 14/10/2020
 SENTINTA nr. 2880 din 14 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BOTOSANI


86. DECIZIE 676 24/09/2020
 DECIZIE nr. 676 din 24 septembrie 2020
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


87. SENTINTA 9884 11/11/2020
 SENTINTA nr. 9884 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA IASI


88. SENTINTA 6567 19/11/2020
 SENTINTA nr. 6567 din 19 noiembrie 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA FOCSANI


89. DECIZIE 793 11/11/2020
 DECIZIE nr. 793 din 11 noiembrie 2020
expropriere
CURTEA DE APEL CRAIOVA


90. SENTINTA 214 18/11/2020
 SENTINTA nr. 214 din 18 noiembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA ALBA IULIA


91. SENTINTA 4010 29/10/2020
 SENTINTA nr. 4010 din 29 octombrie 2020
emancipare minor
JUDECATORIA ARAD


92. SENTINTA 9670 11/12/2020
 SENTINTA nr. 9670 din 11 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BRASOV


93. SENTINTA 9574 08/12/2020
 SENTINTA nr. 9574 din 08 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


94. SENTINTA 1599 10/12/2020
 SENTINTA nr. 1599 din 10 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MOTRU


95. SENTINTA 9480 03/12/2020
 SENTINTA nr. 9480 din 03 decembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


96. DECIZIE 1487 05/11/2020
 DECIZIE nr. 1487 din 05 noiembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL TIMIS


97. DECIZIE 509 26/11/2020
 DECIZIE nr. 509 din 26 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL OLT


98. DECIZIE 1360 23/10/2020
 DECIZIE nr. 1360 din 23 octombrie 2020
anulare act
CURTEA DE APEL BUCURESTI


99. DECIZIE 220 21/12/2020
 DECIZIE nr. 220 din 21 decembrie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CLUJ


100. SENTINTA 7340 23/10/2020
 SENTINTA nr. 7340 din 23 octombrie 2020
anulare somatie de plata
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


101. SENTINTA 1037 10/12/2020
 SENTINTA nr. 1037 din 10 decembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BUZAU


102. SENTINTA 537 02/02/2021
 SENTINTA nr. 537 din 02 februarie 2021
fond funciar
JUDECATORIA ORADEA


103. DECIZIE 410 02/10/2020
 DECIZIE nr. 410 din 02 octombrie 2020
restabilirea echilibrului contractual
CURTEA DE APEL BRASOV


104. SENTINTA 1814 16/02/2021
 SENTINTA nr. 1814 din 16 februarie 2021
validare poprire
JUDECATORIA BUFTEA


105. DECIZIE 53 08/02/2021
 DECIZIE nr. 53 din 08 februarie 2021
contestatie
CURTEA DE APEL IASI


106. SENTINTA 632 03/02/2021
 SENTINTA nr. 632 din 03 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV


107. SENTINTA 7394 15/12/2020
 SENTINTA nr. 7394 din 15 decembrie 2020
actiune în constatare
JUDECATORIA FOCSANI


108. DECIZIE 47 04/03/2021
 DECIZIE nr. 47 din 04 martie 2021
anulare act administrativ
TRIBUNALUL VASLUI


109. SENTINTA 516 09/04/2021
 SENTINTA nr. 516 din 09 aprilie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA HUNEDOARA


110. SENTINTA 805 14/04/2021
 SENTINTA nr. 805 din 14 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA PASCANI


111. SENTINTA 3435 19/04/2021
 SENTINTA nr. 3435 din 19 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA BRASOV


112. DECIZIE 293 01/04/2021
 DECIZIE nr. 293 din 01 aprilie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL SIBIU


113. DECIZIE 268 02/03/2021
 DECIZIE nr. 268 din 02 martie 2021
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CLUJ


114. SENTINTA 1015 13/04/2021
 SENTINTA nr. 1015 din 13 aprilie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie
TRIBUNALUL ALBA


115. SENTINTA 129 28/01/2021
 SENTINTA nr. 129 din 28 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA PLOIESTI


116. SENTINTA 5202 06/05/2021
 SENTINTA nr. 5202 din 06 mai 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


117. DECIZIE 308 01/04/2021
 DECIZIE nr. 308 din 01 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


118. SENTINTA 221 06/05/2021
 SENTINTA nr. 221 din 06 mai 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
TRIBUNALUL COVASNA


119. INCHEIERE 4581 21/04/2021
 INCHEIERE nr. 4581 din 21 aprilie 2021
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA IASI


120. DECIZIE 196 20/07/2021
 DECIZIE nr. 196 din 20 iulie 2021
poprire asiguratorie
CURTEA DE APEL CLUJ


121. SENTINTA 127 01/07/2021
 SENTINTA nr. 127 din 01 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA MEDIAS


122. SENTINTA 433 01/04/2021
 SENTINTA nr. 433 din 01 aprilie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA CARANSEBES


123. SENTINTA 4241 16/06/2021
 SENTINTA nr. 4241 din 16 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


124. SENTINTA 1578 24/05/2021
 SENTINTA nr. 1578 din 24 mai 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL PRAHOVA


125. SENTINTA 6944 10/06/2021
 SENTINTA nr. 6944 din 10 iunie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


126. DECIZIE 755 11/05/2021
 DECIZIE nr. 755 din 11 mai 2021
anulare act
CURTEA DE APEL BUCURESTI


127. DECIZIE 651 15/06/2021
 DECIZIE nr. 651 din 15 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


128. SENTINTA 529 25/03/2021
 SENTINTA nr. 529 din 25 martie 2021
pretentii
TRIBUNALUL NEAMT


129. SENTINTA 4636 21/05/2021
 SENTINTA nr. 4636 din 21 mai 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


130. SENTINTA 9845 16/07/2021
 SENTINTA nr. 9845 din 16 iulie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


131. SENTINTA 2546 14/04/2021
 SENTINTA nr. 2546 din 14 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA PITESTI


132. SENTINTA 855 18/02/2021
 SENTINTA nr. 855 din 18 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA ORADEA


133. DECIZIE 669 23/06/2021
 DECIZIE nr. 669 din 23 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BUCURESTI


134. DECIZIE 301 16/09/2021
 DECIZIE nr. 301 din 16 septembrie 2021
actiune în daune delictuale
CURTEA DE APEL SUCEAVA


135. SENTINTA 2494 30/09/2021
 SENTINTA nr. 2494 din 30 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA


136. DECIZIE 1498 04/10/2021
 DECIZIE nr. 1498 din 04 octombrie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL GORJ


137. SENTINTA 6895 07/10/2021
 SENTINTA nr. 6895 din 07 octombrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI


138. SENTINTA 1694 23/09/2021
 SENTINTA nr. 1694 din 23 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ALEXANDRIA


139. SENTINTA 4084 25/10/2021
 SENTINTA nr. 4084 din 25 octombrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL ARGES


140. SENTINTA 5917 04/10/2021
 SENTINTA nr. 5917 din 04 octombrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU JIU


141. DECIZIE 499 07/10/2021
 DECIZIE nr. 499 din 07 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BOTOSANI


142. SENTINTA 890 29/10/2021
 SENTINTA nr. 890 din 29 octombrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA STREHAIA


143. SENTINTA 6966 15/11/2021
 SENTINTA nr. 6966 din 15 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU


144. SENTINTA 15728 11/11/2021
 SENTINTA nr. 15728 din 11 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


145. DECIZIE 842 15/11/2021
 DECIZIE nr. 842 din 15 noiembrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL NEAMT


146. SENTINTA 5148 03/06/2021
 SENTINTA nr. 5148 din 03 iunie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA CRAIOVA


147. SENTINTA 1731 03/12/2021
 SENTINTA nr. 1731 din 03 decembrie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA RACARI


148. SENTINTA 577 03/12/2021
 SENTINTA nr. 577 din 03 decembrie 2021
anulare act administrativ
TRIBUNALUL VRANCEA


149. SENTINTA 1694 07/12/2021
 SENTINTA nr. 1694 din 07 decembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA AIUD


150. SENTINTA 330 14/12/2021
 SENTINTA nr. 330 din 14 decembrie 2021
Comisie rogatorie internationala
JUDECATORIA PASCANI


151. DECIZIE 1027 16/11/2021
 DECIZIE nr. 1027 din 16 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES


152. SENTINTA 13419 26/11/2021
 SENTINTA nr. 13419 din 26 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA


153. SENTINTA 3346 22/12/2021
 SENTINTA nr. 3346 din 22 decembrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CAMPULUNG


154. DECIZIE 139 12/01/2022
 DECIZIE nr. 139 din 12 ianuarie 2022
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BUCURESTI


155. SENTINTA 24 05/01/2022
 SENTINTA nr. 24 din 05 ianuarie 2022
rectificare carte funciara
TRIBUNALUL TIMIS


156. SENTINTA 58 10/01/2019
 SENTINTA nr. 58 din 10 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI


157. SENTINTA 187 01/02/2019
 SENTINTA nr. 187 din 01 februarie 2019
anulare act administrativ
TRIBUNALUL DOLJ


158. DECIZIE 148 01/02/2019
 DECIZIE nr. 148 din 01 februarie 2019
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL CLUJ


159. SENTINTA 1128 11/02/2019
 SENTINTA nr. 1128 din 11 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA IASI


160. SENTINTA 196 27/03/2019
 SENTINTA nr. 196 din 27 martie 2019
procedura insolventei
TRIBUNALUL DOLJ


161. SENTINTA 110 08/03/2019
 SENTINTA nr. 110 din 08 martie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)
TRIBUNALUL VRANCEA


162. DECIZIE 487 27/03/2019
 DECIZIE nr. 487 din 27 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GORJ


163. SENTINTA 154 24/04/2019
 SENTINTA nr. 154 din 24 aprilie 2019
antrenare raspundere
TRIBUNALUL ALBA


164. SENTINTA 3726 08/05/2019
 SENTINTA nr. 3726 din 08 mai 2019
alte cereri
JUDECATORIA PLOIESTI


165. SENTINTA 550 11/06/2019
 SENTINTA nr. 550 din 11 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA BUZAU


166. DECIZIE 1085 11/06/2019
 DECIZIE nr. 1085 din 11 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA


167. DECIZIE 1631 30/05/2019
 DECIZIE nr. 1631 din 30 mai 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL PLOIESTI


168. SENTINTA 605 24/05/2019
 SENTINTA nr. 605 din 24 mai 2019
pretentii
JUDECATORIA TOPOLOVENI


169. SENTINTA 1141 06/06/2019
 SENTINTA nr. 1141 din 06 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA DEVA


170. SENTINTA 3891 20/03/2019
 SENTINTA nr. 3891 din 20 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TIMISOARA


171. SENTINTA 375 24/07/2019
 SENTINTA nr. 375 din 24 iulie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)
TRIBUNALUL DOLJ


172. SENTINTA 90 08/08/2019
 SENTINTA nr. 90 din 08 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BUZAU


173. DECIZIE 1235 09/10/2019
 DECIZIE nr. 1235 din 09 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CLUJ


174. DECIZIE 3800 30/09/2019
 DECIZIE nr. 3800 din 30 septembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL ARGES


175. SENTINTA 1768 23/09/2019
 SENTINTA nr. 1768 din 23 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA HARLAU


176. DECIZIE 886 20/09/2019
 DECIZIE nr. 886 din 20 septembrie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA


177. SENTINTA 8373 16/09/2019
 SENTINTA nr. 8373 din 16 septembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


178. SENTINTA 825 06/09/2019
 SENTINTA nr. 825 din 06 septembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL HUNEDOARA


179. SENTINTA 572 03/07/2019
 SENTINTA nr. 572 din 03 iulie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA TARNAVENI


180. SENTINTA 1884 19/06/2019
 SENTINTA nr. 1884 din 19 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


181. SENTINTA 641 19/06/2019
 SENTINTA nr. 641 din 19 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA PITESTI


182. DECIZIE 510 05/06/2019
 DECIZIE nr. 510 din 05 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GIURGIU


183. INCHEIERE 5328 28/05/2019
 INCHEIERE nr. 5328 din 28 mai 2019
uzucapiune
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


184. SENTINTA 637 16/05/2019
 SENTINTA nr. 637 din 16 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BOTOSANI


185. DECIZIE 20 16/05/2019
 DECIZIE nr. 20 din 16 mai 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL ALBA


186. SENTINTA 1659 10/05/2019
 SENTINTA nr. 1659 din 10 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPINA


187. SENTINTA 5557 06/05/2019
 SENTINTA nr. 5557 din 06 mai 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


188. SENTINTA 2755 25/04/2019
 SENTINTA nr. 2755 din 25 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI


189. SENTINTA 333 17/04/2019
 SENTINTA nr. 333 din 17 aprilie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
TRIBUNALUL DAMBOVITA


190. DECIZIE 384 10/04/2019
 DECIZIE nr. 384 din 10 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL DAMBOVITA


191. SENTINTA 2209 05/04/2019
 SENTINTA nr. 2209 din 05 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRAILA


192. SENTINTA 592 28/03/2019
 SENTINTA nr. 592 din 28 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MARGHITA


193. SENTINTA 110 26/03/2019
 SENTINTA nr. 110 din 26 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA AGNITA


194. SENTINTA 112 13/02/2019
 SENTINTA nr. 112 din 13 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MORENI


195. SENTINTA 204 12/02/2019
 SENTINTA nr. 204 din 12 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA MEDIAS


196. SENTINTA 239 06/02/2019
 SENTINTA nr. 239 din 06 februarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA TULCEA


197. SENTINTA 3 08/01/2019
 SENTINTA nr. 3 din 08 ianuarie 2019
casatorie minor
JUDECATORIA STREHAIA


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty