Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2304z5a din data:27/01/2023

Inapoi

Actualizarea 2304z5a

1. ORDIN 166 26/01/2023
 ORDIN nr. 166 din 26 ianuarie 2023
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

2. METODOLOGIE 26/01/2023
 METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023
privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

3. METODOLOGIE 26/01/2023
 METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023
privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

4. METODOLOGIE 26/01/2023
 METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023
de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

5. ORDONANŢĂ 8 26/01/2023
 ORDONANŢĂ nr. 8 din 26 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

6. ORDONANŢĂ 9 26/01/2023
 ORDONANŢĂ nr. 9 din 26 ianuarie 2023
pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

7. HOTĂRÂRE 15 23/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 15 din 23 ianuarie 2023
pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

8. HOTĂRÂRE 49 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 49 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 430

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

9. HOTĂRÂRE 51 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 51 din 18 ianuarie 2023
privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

10. ORDIN 2 18/01/2023
 ORDIN nr. 2 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2023

11. PRINCIPII 18/01/2023
 PRINCIPII ŞI PARTICULARITĂŢI din 18 ianuarie 2023
de efectuare a evaluării de risc pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale/ sistemele de distribuţie închise a gazelor naturale - conducte din oţel şi/sau PE

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2023

12. ORDIN 20129 16/01/2023
 ORDIN nr. 20.129 din 16 ianuarie 2023
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

13. ORDIN 48 16/01/2023
 ORDIN nr. 48 din 16 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea" - S.A.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

14. ORDIN 33 11/01/2023
 ORDIN nr. 33 din 11 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

15. ORDIN 25 10/01/2023
 ORDIN nr. 25 din 10 ianuarie 2023
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

16. ORDIN 4 04/01/2023
 ORDIN nr. 4 din 4 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

17. ORDIN 3976 29/12/2022
 ORDIN nr. 3.976 din 29 decembrie 2022
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

18. ORDIN 2257 22/12/2022
 ORDIN nr. 2.257 din 22 decembrie 2022
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

19. ORDIN 379 21/12/2022
 ORDIN nr. 379 din 21 decembrie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

20. ORDIN 6424 19/12/2022
 ORDIN nr. 6.424 din 19 decembrie 2022
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

21. DECIZIE 530 10/11/2022
 DECIZIA nr. 530 din 10 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

22. DECIZIE 4400 05/10/2022
 DECIZIA nr. 4.400 din 5 octombrie 2022
referitoare la recursul declarat de pârâtul Guvernul României împotriva Sentinţei civile nr. 923 din 9 decembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2023

23. SENTINŢĂ 923 09/12/2019
 SENTINŢA CIVILĂ nr. 923 din 9 decembrie 2019
referitoare la acţiunile conexe în contencios administrativ formulate de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, având ca obiect "anulare act administrativ"

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2023

24. ÎNCHEIERE 25/11/2019
 ÎNCHEIERE din 25 noiembrie 2019
Şedinţa publică din 25 noiembrie 2019

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2023

JURISPRUDENTA
25. DECIZIE 762 02/10/2019
 DECIZIE nr. 762 din 02 octombrie 2019
actiune in raspundere delictuala
TRIBUNALUL BOTOSANI


26. DECIZIE 3005 09/12/2019
 DECIZIE nr. 3005 din 09 decembrie 2019
alte cereri
TRIBUNALUL PRAHOVA


27. DECIZIE 3504 11/12/2019
 DECIZIE nr. 3504 din 11 decembrie 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CRAIOVA


28. SENTINTA 5260 28/11/2019
 SENTINTA nr. 5260 din 28 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SUCEAVA


29. DECIZIE 1223 28/11/2019
 DECIZIE nr. 1223 din 28 noiembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA


30. SENTINTA 1176 05/11/2019
 SENTINTA nr. 1176 din 05 noiembrie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL HUNEDOARA


31. DECIZIE 1040 06/11/2019
 DECIZIE nr. 1040 din 06 noiembrie 2019
rezolutiune contract
CURTEA DE APEL CRAIOVA


32. DECIZIE 4068 29/10/2019
 DECIZIE nr. 4068 din 29 octombrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


33. DECIZIE 1927 17/12/2019
 DECIZIE nr. 1927 din 17 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV


34. SENTINTA 51 13/01/2020
 SENTINTA nr. 51 din 13 ianuarie 2020
fond funciar
JUDECATORIA DOROHOI


35. DECIZIE 79 27/01/2020
 DECIZIE nr. 79 din 27 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS


36. SENTINTA 44 22/01/2020
 SENTINTA nr. 44 din 22 ianuarie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL BRASOV


37. SENTINTA 10512 30/10/2019
 SENTINTA nr. 10512 din 30 octombrie 2019
îmbogatirea fara justa cauza
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


38. SENTINTA 239 29/01/2020
 SENTINTA nr. 239 din 29 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


39. SENTINTA 250 10/02/2020
 SENTINTA nr. 250 din 10 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA TULCEA


40. SENTINTA 1565 15/10/2019
 SENTINTA nr. 1565 din 15 octombrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA BRAILA


41. SENTINTA 30 05/02/2020
 SENTINTA nr. 30 din 05 februarie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA RADUCANENI


42. DECIZIE 176 05/03/2020
 DECIZIE nr. 176 din 05 martie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL BOTOSANI


43. SENTINTA 109 19/02/2020
 SENTINTA nr. 109 din 19 februarie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


44. SENTINTA 938 11/03/2020
 SENTINTA nr. 938 din 11 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA


45. SENTINTA 532 21/01/2020
 SENTINTA nr. 532 din 21 ianuarie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


46. SENTINTA 2978 05/03/2020
 SENTINTA nr. 2978 din 05 martie 2020
pretentii
JUDECATORIA TIMISOARA


47. SENTINTA 1044 06/02/2020
 SENTINTA nr. 1044 din 06 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA IASI


48. SENTINTA 409 18/02/2020
 SENTINTA nr. 409 din 18 februarie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


49. DECIZIE 1038 02/07/2019
 DECIZIE nr. 1038 din 02 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL NEAMT


50. SENTINTA 1171 13/05/2020
 SENTINTA nr. 1171 din 13 mai 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


51. SENTINTA 387 20/05/2020
 SENTINTA nr. 387 din 20 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MORENI


52. SENTINTA 176 02/06/2020
 SENTINTA nr. 176 din 02 iunie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA RADAUTI


53. SENTINTA 314 26/05/2020
 SENTINTA nr. 314 din 26 mai 2020
drepturi banesti
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN


54. SENTINTA 1231 16/06/2020
 SENTINTA nr. 1231 din 16 iunie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA RADAUTI


55. SENTINTA 256 17/06/2020
 SENTINTA nr. 256 din 17 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA BUFTEA


56. DECIZIE 380 11/03/2020
 DECIZIE nr. 380 din 11 martie 2020
suspendare executare
TRIBUNALUL ILFOV


57. SENTINTA 1636 30/06/2020
 SENTINTA nr. 1636 din 30 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA GIURGIU


58. DECIZIE 316 27/05/2020
 DECIZIE nr. 316 din 27 mai 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CLUJ


59. SENTINTA 334 30/06/2020
 SENTINTA nr. 334 din 30 iunie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI


60. DECIZIE 223 01/07/2020
 DECIZIE nr. 223 din 01 iulie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BOTOSANI


61. SENTINTA 3070 02/07/2020
 SENTINTA nr. 3070 din 02 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PLOIESTI


62. DECIZIE 163 22/06/2020
 DECIZIE nr. 163 din 22 iunie 2020
procedura insolventei
CURTEA DE APEL CONSTANTA


63. SENTINTA 342 02/07/2020
 SENTINTA nr. 342 din 02 iulie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL HUNEDOARA


64. SENTINTA 3671 23/07/2020
 SENTINTA nr. 3671 din 23 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


65. DECIZIE 76 21/07/2020
 DECIZIE nr. 76 din 21 iulie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL PITESTI


66. SENTINTA 5855 22/07/2020
 SENTINTA nr. 5855 din 22 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


67. DECIZIE 545 04/08/2020
 DECIZIE nr. 545 din 04 august 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU


68. SENTINTA 3695 28/07/2020
 SENTINTA nr. 3695 din 28 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA TARGU JIU


69. SENTINTA 7849 05/08/2020
 SENTINTA nr. 7849 din 05 august 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TIMISOARA


70. SENTINTA 5863 10/09/2020
 SENTINTA nr. 5863 din 10 septembrie 2020
alte cereri privind executarea silita
JUDECATORIA BRASOV


71. SENTINTA 135 31/08/2020
 SENTINTA nr. 135 din 31 august 2020
revocarea amânarii executarii pedepsei (art.591 NCPP)
TRIBUNALUL VASLUI


72. SENTINTA 1987 18/09/2020
 SENTINTA nr. 1987 din 18 septembrie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


73. SENTINTA 130 07/09/2020
 SENTINTA nr. 130 din 07 septembrie 2020
procedura insolventei
TRIBUNALUL VASLUI


74. SENTINTA 6406 17/09/2020
 SENTINTA nr. 6406 din 17 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


75. DECIZIE 1621 28/09/2020
 DECIZIE nr. 1621 din 28 septembrie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale
CURTEA DE APEL BUCURESTI


76. DECIZIE 96 07/10/2020
 DECIZIE nr. 96 din 07 octombrie 2020
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI


77. SENTINTA 1578 16/10/2020
 SENTINTA nr. 1578 din 16 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA NASAUD


78. SENTINTA 4963 16/11/2020
 SENTINTA nr. 4963 din 16 noiembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA BACAU


79. SENTINTA 267 27/10/2020
 SENTINTA nr. 267 din 27 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SAVENI


80. SENTINTA 990 17/11/2020
 SENTINTA nr. 990 din 17 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI


81. SENTINTA 8760 26/10/2020
 SENTINTA nr. 8760 din 26 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CRAIOVA


82. SENTINTA 3323 06/11/2020
 SENTINTA nr. 3323 din 06 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TARGOVISTE


83. DECIZIE 856 27/10/2020
 DECIZIE nr. 856 din 27 octombrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL SIBIU


84. SENTINTA 710 18/11/2020
 SENTINTA nr. 710 din 18 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA LUGOJ


85. SENTINTA 11008 18/12/2020
 SENTINTA nr. 11008 din 18 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


86. DECIZIE 8 14/01/2021
 DECIZIE nr. 8 din 14 ianuarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU


87. SENTINTA 33 14/01/2021
 SENTINTA nr. 33 din 14 ianuarie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA VISEU DE SUS


88. SENTINTA 1025 03/02/2021
 SENTINTA nr. 1025 din 03 februarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


89. SENTINTA 134 20/01/2021
 SENTINTA nr. 134 din 20 ianuarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE


90. SENTINTA 394 18/02/2021
 SENTINTA nr. 394 din 18 februarie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA BARLAD


91. SENTINTA 404 09/02/2021
 SENTINTA nr. 404 din 09 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SUCEAVA


92. DECIZIE 48 21/01/2021
 DECIZIE nr. 48 din 21 ianuarie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA


93. SENTINTA 681 17/02/2021
 SENTINTA nr. 681 din 17 februarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA GIURGIU


94. DECIZIE 180 16/02/2021
 DECIZIE nr. 180 din 16 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SIBIU


95. DECIZIE 42 28/01/2021
 DECIZIE nr. 42 din 28 ianuarie 2021
anulare act emis de autoritati publice locale
TRIBUNALUL SUCEAVA


96. SENTINTA 1172 30/06/2020
 SENTINTA nr. 1172 din 30 iunie 2020
anulare act
TRIBUNALUL BUCURESTI


97. SENTINTA 287 17/02/2021
 SENTINTA nr. 287 din 17 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL DAMBOVITA


98. SENTINTA 1855 02/03/2021
 SENTINTA nr. 1855 din 02 martie 2021
validare poprire
JUDECATORIA CRAIOVA


99. SENTINTA 496 22/03/2021
 SENTINTA nr. 496 din 22 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GAESTI


100. INCHEIERE 46 23/03/2021
 INCHEIERE nr. 46 din 23 martie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA LUDUS


101. DECIZIE 66 16/03/2021
 DECIZIE nr. 66 din 16 martie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL MEHEDINTI


102. SENTINTA 843 22/12/2020
 SENTINTA nr. 843 din 22 decembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA HUEDIN


103. DECIZIE 112 11/02/2021
 DECIZIE nr. 112 din 11 februarie 2021
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI


104. SENTINTA 1603 14/10/2020
 SENTINTA nr. 1603 din 14 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL ALBA


105. SENTINTA 1170 25/03/2021
 SENTINTA nr. 1170 din 25 martie 2021
pretentii
JUDECATORIA TARGOVISTE


106. SENTINTA 653 22/03/2021
 SENTINTA nr. 653 din 22 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI


107. SENTINTA 1794 10/03/2021
 SENTINTA nr. 1794 din 10 martie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL BUCURESTI


108. DECIZIE 284 14/04/2021
 DECIZIE nr. 284 din 14 aprilie 2021
alte cereri
CURTEA DE APEL BACAU


109. DECIZIE 340 22/04/2021
 DECIZIE nr. 340 din 22 aprilie 2021
litigii CAS
TRIBUNALUL BRAILA


110. SENTINTA 427 24/05/2021
 SENTINTA nr. 427 din 24 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL CONSTANTA


111. SENTINTA 5244 19/05/2021
 SENTINTA nr. 5244 din 19 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA GALATI


112. SENTINTA 350 27/04/2021
 SENTINTA nr. 350 din 27 aprilie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


113. DECIZIE 163 06/05/2021
 DECIZIE nr. 163 din 06 mai 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL VRANCEA


114. SENTINTA 291 03/03/2021
 SENTINTA nr. 291 din 03 martie 2021
pretentii
JUDECATORIA DOROHOI


115. SENTINTA 249 20/07/2021
 SENTINTA nr. 249 din 20 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ARAD


116. SENTINTA 816 19/04/2021
 SENTINTA nr. 816 din 19 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI


117. SENTINTA 4583 06/07/2021
 SENTINTA nr. 4583 din 06 iulie 2021
stabilire program vizitare minor
JUDECATORIA PITESTI


118. SENTINTA 3408 25/06/2021
 SENTINTA nr. 3408 din 25 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA ORADEA


119. SENTINTA 813 17/06/2021
 SENTINTA nr. 813 din 17 iunie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES


120. DECIZIE 1230 25/05/2021
 DECIZIE nr. 1230 din 25 mai 2021
constatare nulitate act juridic
CURTEA DE APEL PLOIESTI


121. SENTINTA 119 13/05/2021
 SENTINTA nr. 119 din 13 mai 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA VALENII DE MUNTE


122. SENTINTA 1278 10/06/2021
 SENTINTA nr. 1278 din 10 iunie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA BAILESTI


123. SENTINTA 836 25/06/2021
 SENTINTA nr. 836 din 25 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA ORADEA


124. SENTINTA 2889 04/06/2021
 SENTINTA nr. 2889 din 04 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BACAU


125. SENTINTA 1343 06/05/2021
 SENTINTA nr. 1343 din 06 mai 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA BARLAD


126. DECIZIE 321 09/06/2021
 DECIZIE nr. 321 din 09 iunie 2021
anulare act
TRIBUNALUL BRAILA


127. SENTINTA 779 02/06/2021
 SENTINTA nr. 779 din 02 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


128. SENTINTA 378 27/05/2021
 SENTINTA nr. 378 din 27 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ARAD


129. SENTINTA 6056 30/06/2021
 SENTINTA nr. 6056 din 30 iunie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA BRASOV


130. SENTINTA 7772 01/07/2021
 SENTINTA nr. 7772 din 01 iulie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI


131. SENTINTA 7694 24/06/2021
 SENTINTA nr. 7694 din 24 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA


132. SENTINTA 878 05/02/2021
 SENTINTA nr. 878 din 05 februarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


133. SENTINTA 772 03/08/2021
 SENTINTA nr. 772 din 03 august 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA CONSTANTA


134. DECIZIE 501 15/09/2021
 DECIZIE nr. 501 din 15 septembrie 2021
uzucapiune
CURTEA DE APEL IASI


135. DECIZIE 486 27/09/2021
 DECIZIE nr. 486 din 27 septembrie 2021
încuviintarea executarii silite
TRIBUNALUL NEAMT


136. SENTINTA 915 08/07/2021
 SENTINTA nr. 915 din 08 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BECLEAN


137. SENTINTA 7819 19/10/2021
 SENTINTA nr. 7819 din 19 octombrie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA PLOIESTI


138. SENTINTA 191 19/11/2021
 SENTINTA nr. 191 din 19 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BICAZ


139. SENTINTA 2176 20/10/2021
 SENTINTA nr. 2176 din 20 octombrie 2021
anulare act
TRIBUNALUL IASI


140. DECIZIE 495 08/12/2021
 DECIZIE nr. 495 din 08 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL TARGU MURES


141. DECIZIE 602 26/10/2021
 DECIZIE nr. 602 din 26 octombrie 2021
antrenare raspundere
CURTEA DE APEL TIMISOARA


142. SENTINTA 7909 10/12/2021
 SENTINTA nr. 7909 din 10 decembrie 2021
alte cereri
JUDECATORIA PITESTI


143. SENTINTA 1554 15/11/2021
 SENTINTA nr. 1554 din 15 noiembrie 2021
obligatie de a face
TRIBUNALUL HUNEDOARA


144. DECIZIE 1721 14/12/2021
 DECIZIE nr. 1721 din 14 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GORJ


145. SENTINTA 6402 22/12/2021
 SENTINTA nr. 6402 din 22 decembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA


146. SENTINTA 7 10/01/2022
 SENTINTA nr. 7 din 10 ianuarie 2022
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PATARLAGELE


147. SENTINTA 2361 22/12/2021
 SENTINTA nr. 2361 din 22 decembrie 2021
fond funciar
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI


148. DECIZIE 3068 09/12/2021
 DECIZIE nr. 3068 din 09 decembrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL PLOIESTI


149. DECIZIE 28 07/02/2022
 DECIZIE nr. 28 din 07 februarie 2022
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL CLUJ


150. DECIZIE 299 27/01/2022
 DECIZIE nr. 299 din 27 ianuarie 2022
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


151. DECIZIE 156 09/02/2022
 DECIZIE nr. 156 din 09 februarie 2022
calcul drepturi salariale
CURTEA DE APEL PITESTI


152. DECIZIE 81 15/02/2022
 DECIZIE nr. 81 din 15 februarie 2022
suspendare executare act administrativ
CURTEA DE APEL TARGU MURES


153. DECIZIE 2539 09/12/2021
 DECIZIE nr. 2539 din 09 decembrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv
CURTEA DE APEL BUCURESTI


154. SENTINTA 36 17/01/2019
 SENTINTA nr. 36 din 17 ianuarie 2019
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA TECUCI


155. SENTINTA 209 04/03/2019
 SENTINTA nr. 209 din 04 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA


156. SENTINTA 371 21/02/2019
 SENTINTA nr. 371 din 21 februarie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SLOBOZIA


157. DECIZIE 68 13/02/2019
 DECIZIE nr. 68 din 13 februarie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA


158. DECIZIE 508 28/02/2019
 DECIZIE nr. 508 din 28 februarie 2019
nulitate act
CURTEA DE APEL CRAIOVA


159. SENTINTA 200 30/01/2019
 SENTINTA nr. 200 din 30 ianuarie 2019
pretentii
JUDECATORIA ONESTI


160. DECIZIE 334 19/03/2019
 DECIZIE nr. 334 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI


161. DECIZIE 867 21/02/2019
 DECIZIE nr. 867 din 21 februarie 2019
refuz solutionare cerere
CURTEA DE APEL BUCURESTI


162. DECIZIE 261 20/03/2019
 DECIZIE nr. 261 din 20 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ARAD


163. SENTINTA 795 08/05/2019
 SENTINTA nr. 795 din 08 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA


164. SENTINTA 482 28/05/2019
 SENTINTA nr. 482 din 28 mai 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
TRIBUNALUL TIMIS


165. SENTINTA 497 17/04/2019
 SENTINTA nr. 497 din 17 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA ORADEA


166. SENTINTA 829 28/05/2019
 SENTINTA nr. 829 din 28 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MEDIAS


167. DECIZIE 1709 10/06/2019
 DECIZIE nr. 1709 din 10 iunie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


168. SENTINTA 4575 06/05/2019
 SENTINTA nr. 4575 din 06 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


169. SENTINTA 1388 23/05/2019
 SENTINTA nr. 1388 din 23 mai 2019
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA IASI


170. SENTINTA 825 28/06/2019
 SENTINTA nr. 825 din 28 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA ADJUD


171. SENTINTA 747 05/03/2019
 SENTINTA nr. 747 din 05 martie 2019
succesiune
JUDECATORIA TURDA


172. SENTINTA 111 10/07/2019
 SENTINTA nr. 111 din 10 iulie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
TRIBUNALUL MEHEDINTI


173. DECIZIE 822 16/10/2019
 DECIZIE nr. 822 din 16 octombrie 2019
furtul (art.228 NCP)
CURTEA DE APEL PITESTI


174. SENTINTA 5084 15/10/2019
 SENTINTA nr. 5084 din 15 octombrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA


175. DECIZIE 1310 14/10/2019
 DECIZIE nr. 1310 din 14 octombrie 2019
rezolutiune contract
TRIBUNALUL PRAHOVA


176. SENTINTA 3554 02/10/2019
 SENTINTA nr. 3554 din 02 octombrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


177. DECIZIE 425 25/09/2019
 DECIZIE nr. 425 din 25 septembrie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL GALATI


178. DECIZIE 757 24/09/2019
 DECIZIE nr. 757 din 24 septembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL TARGU MURES


179. DECIZIE 740 18/09/2019
 DECIZIE nr. 740 din 18 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GALATI


180. SENTINTA 7129 09/07/2019
 SENTINTA nr. 7129 din 09 iulie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


181. DECIZIE 2759 14/06/2019
 DECIZIE nr. 2759 din 14 iunie 2019
rezolutiune contract
TRIBUNALUL ARGES


182. DECIZIE 1470 12/06/2019
 DECIZIE nr. 1470 din 12 iunie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA


183. SENTINTA 683 04/06/2019
 SENTINTA nr. 683 din 04 iunie 2019
tutela
JUDECATORIA TOPOLOVENI


184. SENTINTA 6609 31/05/2019
 SENTINTA nr. 6609 din 31 mai 2019
pretentii
JUDECATORIA CRAIOVA


185. DECIZIE 1425 22/05/2019
 DECIZIE nr. 1425 din 22 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA


186. INCHEIERE 4842 15/05/2019
 INCHEIERE nr. 4842 din 15 mai 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


187. DECIZIE 410 10/05/2019
 DECIZIE nr. 410 din 10 mai 2019
uzucapiune
TRIBUNALUL SIBIU


188. DECIZIE 225 22/04/2019
 DECIZIE nr. 225 din 22 aprilie 2019
actiune în daune contractuale
CURTEA DE APEL CONSTANTA


189. DECIZIE 336 11/04/2019
 DECIZIE nr. 336 din 11 aprilie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL SIBIU


190. SENTINTA 274 09/04/2019
 SENTINTA nr. 274 din 09 aprilie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


191. DECIZIE 162 08/04/2019
 DECIZIE nr. 162 din 08 aprilie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL GALATI


192. SENTINTA 1064 04/04/2019
 SENTINTA nr. 1064 din 04 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


193. DECIZIE 248 04/04/2019
 DECIZIE nr. 248 din 04 aprilie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL ORADEA


194. SENTINTA 1653 02/04/2019
 SENTINTA nr. 1653 din 02 aprilie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


195. SENTINTA 1367 25/03/2019
 SENTINTA nr. 1367 din 25 martie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA ARAD


196. SENTINTA 857 13/03/2019
 SENTINTA nr. 857 din 13 martie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


197. DECIZIE 143 05/03/2019
 DECIZIE nr. 143 din 05 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL VRANCEA


198. DECIZIE 523 21/02/2019
 DECIZIE nr. 523 din 21 februarie 2019
alte cereri
TRIBUNALUL PRAHOVA


199. SENTINTA 313 13/02/2019
 SENTINTA nr. 313 din 13 februarie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL PRAHOVA


200. SENTINTA 677 28/01/2019
 SENTINTA nr. 677 din 28 ianuarie 2019
încuviintare executare silita
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


201. SENTINTA 52 23/01/2019
 SENTINTA nr. 52 din 23 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL DAMBOVITA


202. DECIZIE 7 17/01/2019
 DECIZIE nr. 7 din 17 ianuarie 2019
legea 10/2001
CURTEA DE APEL TARGU MURES


203. DECIZIE 1297 28/11/2019
 DECIZIE nr. 1297 din 28 noiembrie 2019
constatare nulitate act juridic
TRIBUNALUL SUCEAVA


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty