Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2304z5b din data:27/01/2023

Inapoi

Actualizarea 2304z5b

1. DECRET 80 26/01/2023
 DECRET nr. 80 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

2. DECRET 81 26/01/2023
 DECRET nr. 81 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

3. DECRET 82 26/01/2023
 DECRET nr. 82 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

4. DECRET 83 26/01/2023
 DECRET nr. 83 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

5. ORDIN 223 19/01/2023
 ORDIN nr. 223 din 19 ianuarie 2023
privind aprobarea derogării pentru unele specii din fauna sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

6. ORDIN 744 19/01/2023
 ORDIN nr. 744 din 19 ianuarie 2023
pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

7. HOTĂRÂRE 50 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 50 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 27 ianuarie 2023

8. HOTĂRÂRE 59 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 27 ianuarie 2023

9. HOTĂRÂRE 34 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 34 din 18 ianuarie 2023
privind darea în folosinţa gratuită Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir", pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 497 şi 1191 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

10. HOTĂRÂRE 57 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

11. HOTĂRÂRE 56 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 56 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

12. ORDIN 184 16/01/2023
 ORDIN nr. 184 din 16 ianuarie 2023
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

13. ORDIN 19 13/01/2023
 ORDIN nr. 19 din 13 ianuarie 2023
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii UNIT CREDIT GARANT IFN - S.A.

EMITENT: Banca Naţională a României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

14. ORDIN 20 13/01/2023
 ORDIN nr. 20 din 13 ianuarie 2023
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PORTAL LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Naţională a României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

15. ORDIN 3 12/01/2023
 ORDIN nr. 3 din 12 ianuarie 2023
privind aprobarea Programului pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 27 ianuarie 2023

16. PROGRAM 12/01/2023
 PROGRAM din 12 ianuarie 2023
pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 27 ianuarie 2023

17. ORDIN 4 12/01/2023
 ORDIN nr. 4 din 12 ianuarie 2023
privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 27 ianuarie 2023

18. ORDIN 3025 12/01/2023
 ORDIN nr. 3.025 din 12 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

19. ORDIN 3011 04/01/2023
 ORDIN nr. 3.011 din 4 ianuarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

20. ORDIN 2228 15/12/2022
 ORDIN nr. 2.228 din 15 decembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023

21. DECIZIE 570 22/11/2022
 DECIZIA nr. 570 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

22. DECIZIE 73 07/11/2022
 DECIZIA nr. 73 din 7 noiembrie 2022
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 27 ianuarie 2023

23. DECIZIE 3039 26/05/2022
 DECIZIA nr. 3.039 din 26 mai 2022
referitoare la recursul declarat de Guvernul României împotriva Sentinţei civile nr. 218 din 23 martie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

24. SENTINŢĂ 218 23/03/2020
 SENTINŢA CIVILĂ nr. 218 din 23 martie 2020
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect "anulare act administrativ", formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

25. ÎNCHEIERE 16/03/2020
 ÎNCHEIERE din 16 martie 2020
Şedinţa publică din 16 martie 2020

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

26. ÎNCHEIERE 12/03/2020
 ÎNCHEIERE din 12 martie 2020
Şedinţa publică din 12 martie 2020

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

27. ÎNCHEIERE 27/02/2020
 ÎNCHEIERE din 27 februarie 2020
Şedinţa publică din 27 februarie 2020

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 26 ianuarie 2023

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty