Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2321z5a din data:26/05/2023

Inapoi

Actualizarea 2321z5a

1. DECIZIE 129 25/05/2023
 DECIZIE nr. 129 din 25 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023

2. DECIZIE 130 25/05/2023
 DECIZIE nr. 130 din 25 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023

3. ORD DE URGENŢĂ 37 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 24 mai 2023
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

4. HOTĂRÂRE 477 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 477 din 24 mai 2023
privind modificarea descrierii tehnice, a codului de clasificaţie şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

5. HOTĂRÂRE 478 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 478 din 24 mai 2023
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

6. HOTĂRÂRE 481 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 481 din 24 mai 2023
privind trecerea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

7. HOTĂRÂRE 482 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 482 din 24 mai 2023
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, cu nr. M.F. 153211, cu nr. M.F. 153212 şi cu nr. M.F. 153448 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

8. HOTĂRÂRE 483 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 483 din 24 mai 2023
privind modificarea denumirii, a descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

9. HOTĂRÂRE 484 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 484 din 24 mai 2023
privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

10. HOTĂRÂRE 485 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 485 din 24 mai 2023
pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului situat în judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 43A, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Vamale Române, şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Vamale Române în domeniul public al municipiului Oradea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

11. HOTĂRÂRE 486 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 486 din 24 mai 2023
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

12. HOTĂRÂRE 487 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 487 din 24 mai 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

13. LEGE 139 24/05/2023
 LEGE nr. 139 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 25 mai 2023

14. DECRET 759 24/05/2023
 DECRET nr. 759 din 24 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 25 mai 2023

15. HOTĂRÂRE 473 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 mai 2023
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 25 mai 2023

16. HOTĂRÂRE 475 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 475 din 24 mai 2023
privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Punctelor focale naţionale în domeniul "Femeile, pacea şi securitatea", care va avea loc la Bucureşti în perioada 7-9 noiembrie 2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 25 mai 2023

17. HOTĂRÂRE 488 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 488 din 24 mai 2023
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 25 mai 2023

18. ORD DE URGENŢĂ 38 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

19. ORD DE URGENŢĂ 39 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 24 mai 2023
privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

20. HOTĂRÂRE 489 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 489 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

21. HOTĂRÂRE 490 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 490 din 24 mai 2023
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 922/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

22. HOTĂRÂRE 491 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 491 din 24 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construcţie şi dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, Str. Reactorului nr. 30, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

23. HOTĂRÂRE 492 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 492 din 24 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală şi modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

24. HOTĂRÂRE 494 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 494 din 24 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare a municipiului Blaj", judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

25. HOTĂRÂRE 495 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 495 din 24 mai 2023
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

26. HOTĂRÂRE 496 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 496 din 24 mai 2023
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 830 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes naţional "Amenajare pasaj pietonal subteran - Primăria Comarnic"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023

27. ORD DE URGENŢĂ 40 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 25 mai 2023

28. HOTĂRÂRE 499 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 499 din 24 mai 2023
pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2022 privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf" Bucureşti, precum şi declararea lui ca bun de interes public naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 25 mai 2023

29. HOTĂRÂRE 500 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 500 din 24 mai 2023
privind actualizarea datelor tehnice ale unui imobil din administrarea Ministerului Sportului, revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv "Rugby Club Farul" Constanţa asupra bunului imobil, precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 25 mai 2023

30. HOTĂRÂRE 501 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 501 din 24 mai 2023
privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 25 mai 2023

31. HOTĂRÂRE 502 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 502 din 24 mai 2023
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului "Dotarea adecvată a administraţiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 25 mai 2023

32. HOTĂRÂRE 503 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 503 din 24 mai 2023
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei din localitatea Aninoasa, judeţul Hunedoara, afectată de seisme

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 25 mai 2023

33. DECRET 763 24/05/2023
 DECRET nr. 763 din 24 mai 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023

34. ORD DE URGENŢĂ 41 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 24 mai 2023
privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023

35. ORD DE URGENŢĂ 42 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023

36. ORD DE URGENŢĂ 43 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 25 mai 2023

37. HOTĂRÂRE 497 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 497 din 24 mai 2023
privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, a valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 25 mai 2023

38. HOTĂRÂRE 498 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 498 din 24 mai 2023
privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, precum şi închirierea unor părţi din acest imobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 25 mai 2023

39. ORDIN 1630 23/05/2023
 ORDIN nr. 1.630 din 23 mai 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 25 mai 2023

40. ORDIN 958 18/05/2023
 ORDIN nr. 958 din 18 mai 2023
privind revocarea titlurilor de parc industrial acordate Societăţii Nervia Center - S.R.L. pentru locaţiile din municipiul Turda, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 25 mai 2023

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty