Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2322z1a din data:29/05/2023

Inapoi

Actualizarea 2322z1a

1. ORD DE URGENŢĂ 45 26/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 26 mai 2023
pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

2. ORD DE URGENŢĂ 46 26/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

3. ORD DE URGENŢĂ 47 26/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

4. ORD DE URGENŢĂ 48 26/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 mai 2023
privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

5. HOTĂRÂRE 521 26/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 mai 2023
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

6. DECIZIE 131 26/05/2023
 DECIZIE nr. 131 din 26 mai 2023
privind eliberarea doamnei Florina-Alina Pădeanu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

7. ORD DE URGENŢĂ 49 26/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 mai 2023
privind aprobarea Programului naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" şi a Programului naţional de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învăţământ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 26 mai 2023

8. ORDIN 67 25/05/2023
 ORDIN nr. 67 din 25 mai 2023
privind aprobarea tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru operatorul de transport şi sistem Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

9. ORDIN 4315 25/05/2023
 ORDIN nr. 4.315 din 25 mai 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

10. HOTĂRÂRE 493 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 493 din 24 mai 2023
privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a două părţi din imobilul cu nr. MF 147779, aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., trecerea acestor părţi şi a bunului "Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploieşti Vest-Ploieşti Crâng", parte din imobilul cu nr. MF 147769, din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

11. HOTĂRÂRE 476 24/05/2023
 HOTĂRÂRE nr. 476 din 24 mai 2023
pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 26 mai 2023

12. ORD DE URGENŢĂ 44 24/05/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2023
pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 26 mai 2023

13. ORDIN 1769 23/05/2023
 ORDIN nr. 1.769 din 23 mai 2023
pentru completarea anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

14. ORDIN 838 22/05/2023
 ORDIN nr. 838 din 22 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

15. NORMĂ 22/05/2023
 NORME METODOLOGICE din 22 mai 2023
pentru aplicarea de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

16. ORDIN 1743 19/05/2023
 ORDIN nr. 1.743 din 19 mai 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

17. ORDIN 1761 19/05/2023
 ORDIN nr. 1.761 din 19 mai 2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

18. ORDIN 341 15/05/2023
 ORDIN nr. 341 din 15 mai 2023
pentru completarea anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

19. DECIZIE 17 13/03/2023
 DECIZIA nr. 17 din 13 martie 2023
referiotare la interpretarea şi aplicarea art. 24 alin. (1)-(3) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 26 mai 2023

20. DECIZIE 33 16/02/2023
 DECIZIA nr. 33 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 26 mai 2023

21. DECIZIE 641 13/12/2022
 DECIZIA nr. 641 din 13 decembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 26 mai 2023

22. DECIZIE 612 24/11/2022
 DECIZIA nr. 612 din 24 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 188 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 26 mai 2023

23. DECIZIE 560 17/11/2022
 DECIZIA nr. 560 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 12 teza finală din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 26 mai 2023

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty