Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2337z5b din data:15/09/2023

Inapoi

Actualizarea 2337z5b

1. ORDIN 3120 12/09/2023
 ORDIN nr. 3.120 din 12 septembrie 2023
pentru aprobarea segmentelor populaţionale care beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunităţii active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 15 septembrie 2023

2. HOTĂRÂRE 824 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 824 din 8 septembrie 2023
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 15 septembrie 2023

3. HOTĂRÂRE 834 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 834 din 8 septembrie 2023
privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 15 septembrie 2023

4. HOTĂRÂRE 833 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 833 din 8 septembrie 2023
privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a dublei înregistrări

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 15 septembrie 2023

5. HOTĂRÂRE 821 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 821 din 8 septembrie 2023
pentru suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 15 septembrie 2023

6. HOTĂRÂRE 828 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 828 din 8 septembrie 2023
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Craiova Pelendava, şi trecerea acestora în domeniul public al judeţului Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 15 septembrie 2023

7. HOTĂRÂRE 832 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 832 din 8 septembrie 2023
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Şugag, judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 15 septembrie 2023

8. HOTĂRÂRE 835 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 835 din 8 septembrie 2023
privind modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei, completarea anului dobândirii/dării în folosinţă, actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi transmiterea dreptului de administrare de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 15 septembrie 2023

9. HOTĂRÂRE 837 08/09/2023
 HOTĂRÂRE nr. 837 din 8 septembrie 2023
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în domeniul public al municipiului Timişoara, judeţul Timiş, în scopul reintegrării în baza materială a învăţământului preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 15 septembrie 2023

10. CIRCULARĂ 40 08/09/2023
 CIRCULARĂ nr. 40 din 8 septembrie 2023
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 70 de ani de la înfiinţarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional

EMITENT: Banca Naţională a României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 15 septembrie 2023

11. ORDIN 21092 05/09/2023
 ORDIN nr. 21.092 din 5 septembrie 2023
privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al grupului interministerial pentru coordonarea, elaborarea şi implementarea strategiei naţionale în domeniul tehnologiilor cuantice

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 15 septembrie 2023

12. REGULAMENT 05/09/2023
 REGULAMENT din 5 septembrie 2023
de organizare şi funcţionare al grupului interministerial pentru coordonarea, elaborarea şi implementarea strategiei naţionale în domeniul tehnologiilor cuantice

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 15 septembrie 2023

13. ORDIN 5901 30/08/2023
 ORDIN nr. 5.901 din 30 august 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa nr. 68 din municipiul Bucureşti, sectorul 3

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 15 septembrie 2023

14. ORDIN 5904 30/08/2023
 ORDIN nr. 5.904 din 30 august 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Micii Poznaşi" din municipiul Bucureşti, sectorul 3

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 15 septembrie 2023

15. ORDIN 5919 30/08/2023
 ORDIN nr. 5.919 din 30 august 2023
privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Happy Kiddo" din comuna Chiajna, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 15 septembrie 2023

16. ORDIN 5957 30/08/2023
 ORDIN nr. 5.957 din 30 august 2023
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist "Ştefan Demetrescu" din municipiul Bucureşti, sectorul 4

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 15 septembrie 2023

17. HOTĂRÂRE 11 30/08/2023
 HOTĂRÂRE nr. 11 din 30 august 2023
privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 15 septembrie 2023

18. ORDIN 5666 25/08/2023
 ORDIN nr. 5.666 din 25 august 2023
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei TFS GROUP pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Patricia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 15 septembrie 2023

19. ORDIN 5534 22/08/2023
 ORDIN nr. 5.534 din 22 august 2023
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.194/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 15 septembrie 2023

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty