Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2414z2a din data:02/04/2024

Inapoi

Actualizarea 2414z2a

1. DECIZIE 108 01/04/2024
 DECIZIE nr. 108 din 1 aprilie 2024
pentru eliberarea domnului Mihail-Silviu Pocora din funcţia de vicepreşedinte la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 1 aprilie 2024

2. DECIZIE 109 01/04/2024
 DECIZIE nr. 109 din 1 aprilie 2024
pentru numirea domnului Cristian-Gabriel Pascu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 1 aprilie 2024

3. ORDIN 1640 29/03/2024
 ORDIN nr. 1.640 din 29 martie 2024
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 280 din 1 aprilie 2024

4. HOTĂRÂRE 263 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 263 din 28 martie 2024
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 1 aprilie 2024

5. HOTĂRÂRE 264 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 264 din 28 martie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 1 aprilie 2024

6. HOTĂRÂRE 265 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 265 din 28 martie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 1 aprilie 2024

7. HOTĂRÂRE 267 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 267 din 28 martie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 1 aprilie 2024

8. HOTĂRÂRE 273 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 273 din 28 martie 2024
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "RK, modernizare şi dotare Spitalul Orăşenesc Rupea, judeţul Braşov"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 1 aprilie 2024

9. HOTĂRÂRE 275 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 275 din 28 martie 2024
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 1 aprilie 2024

10. HOTĂRÂRE 289 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 289 din 28 martie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 1 aprilie 2024

11. HOTĂRÂRE 290 28/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 290 din 28 martie 2024
privind aprobarea Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2024-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 1 aprilie 2024

12. ORDIN 973 26/03/2024
 ORDIN nr. 973 din 26 martie 2024
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 1 aprilie 2024

13. HOTĂRÂRE 245 21/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 245 din 21 martie 2024
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 1 aprilie 2024

14. HOTĂRÂRE 250 21/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 250 din 21 martie 2024
privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 144481, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 1 aprilie 2024

15. HOTĂRÂRE 249 21/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 249 din 21 martie 2024
privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile identificate cu nr. MF 36701 şi nr. MF 166063, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării, şi comasarea numerelor MF 36701 şi MF 166063 la poziţia cu nr. MF 36701, ca urmare a înscrierii acestora în aceeaşi carte funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 280 din 1 aprilie 2024

16. HOTĂRÂRE 3 12/03/2024
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 12 martie 2024
pentru completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 1 aprilie 2024

17. DECIZIE 665 28/11/2023
 DECIZIA nr. 665 din 28 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 pct. II lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 280 din 1 aprilie 2024

18. DECIZIE 529 24/10/2023
 DECIZIA nr. 529 din 24 octombrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 1 aprilie 2024

JURISPRUDENTA
19. SENTINTA 6325 06/06/2019
 SENTINTA nr. 6325 din 06 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BAIA MARE


20. SENTINTA 2196 17/12/2019
 SENTINTA nr. 2196 din 17 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA REGHIN


21. SENTINTA 2620 12/12/2019
 SENTINTA nr. 2620 din 12 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


22. DECIZIE 1650 20/11/2019
 DECIZIE nr. 1650 din 20 noiembrie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
CURTEA DE APEL IASI


23. SENTINTA 2122 03/12/2019
 SENTINTA nr. 2122 din 03 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA REGHIN


24. SENTINTA 1148 04/12/2019
 SENTINTA nr. 1148 din 04 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA DRAGASANI


25. DECIZIE 846 15/10/2019
 DECIZIE nr. 846 din 15 octombrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI


26. SENTINTA 860 09/10/2019
 SENTINTA nr. 860 din 09 octombrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA CAMPENI


27. SENTINTA 1727 14/11/2019
 SENTINTA nr. 1727 din 14 noiembrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
TRIBUNALUL BUCURESTI


28. SENTINTA 14487 30/10/2019
 SENTINTA nr. 14487 din 30 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


29. SENTINTA 7145 12/11/2019
 SENTINTA nr. 7145 din 12 noiembrie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA BUFTEA


30. SENTINTA 9090 19/11/2019
 SENTINTA nr. 9090 din 19 noiembrie 2019
succesiune
JUDECATORIA PLOIESTI


31. SENTINTA 1793 14/10/2019
 SENTINTA nr. 1793 din 14 octombrie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013
JUDECATORIA TULCEA


32. DECIZIE 1140 15/10/2019
 DECIZIE nr. 1140 din 15 octombrie 2019
violarea de domiciliu (art.224 NCP)
CURTEA DE APEL GALATI


33. SENTINTA 6006 13/11/2019
 SENTINTA nr. 6006 din 13 noiembrie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA BUZAU


34. DECIZIE 190 27/12/2019
 DECIZIE nr. 190 din 27 decembrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL GALATI


35. DECIZIE 111 05/11/2019
 DECIZIE nr. 111 din 05 noiembrie 2019
uzul de fals (art.323 NCP)
TRIBUNALUL MURES


36. SENTINTA 10 09/01/2020
 SENTINTA nr. 10 din 09 ianuarie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA BUZAU


37. SENTINTA 10 14/01/2020
 SENTINTA nr. 10 din 14 ianuarie 2020
înselaciunea (art.244 NCP)
JUDECATORIA FAGARAS


38. SENTINTA 1472 19/12/2019
 SENTINTA nr. 1472 din 19 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL BUCURESTI


39. DECIZIE 5760 10/12/2019
 DECIZIE nr. 5760 din 10 decembrie 2019
nulitate act
CURTEA DE APEL BUCURESTI


40. SENTINTA 136 19/02/2020
 SENTINTA nr. 136 din 19 februarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA NOVACI


41. SENTINTA 641 04/02/2020
 SENTINTA nr. 641 din 04 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


42. SENTINTA 37 02/03/2020
 SENTINTA nr. 37 din 02 martie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA CAREI


43. DECIZIE 406 23/03/2020
 DECIZIE nr. 406 din 23 martie 2020
pretentii
TRIBUNALUL TIMIS


44. SENTINTA 191 12/03/2020
 SENTINTA nr. 191 din 12 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RUPEA


45. SENTINTA 2981 27/02/2020
 SENTINTA nr. 2981 din 27 februarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


46. DECIZIE 1716 27/06/2019
 DECIZIE nr. 1716 din 27 iunie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL CONSTANTA


47. SENTINTA 1153 06/11/2019
 SENTINTA nr. 1153 din 06 noiembrie 2019
anulare act
JUDECATORIA NOVACI


48. SENTINTA 497 28/04/2020
 SENTINTA nr. 497 din 28 aprilie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013
JUDECATORIA TULCEA


49. DECIZIE 146 27/05/2020
 DECIZIE nr. 146 din 27 mai 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


50. SENTINTA 403 26/06/2020
 SENTINTA nr. 403 din 26 iunie 2020
transformare amenda
JUDECATORIA HOREZU


51. SENTINTA 263 04/06/2020
 SENTINTA nr. 263 din 04 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES


52. SENTINTA 1701 29/06/2020
 SENTINTA nr. 1701 din 29 iunie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL BUCURESTI


53. DECIZIE 444 30/06/2020
 DECIZIE nr. 444 din 30 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI


54. SENTINTA 3575 16/07/2020
 SENTINTA nr. 3575 din 16 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI


55. DECIZIE 310 06/08/2020
 DECIZIE nr. 310 din 06 august 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)
CURTEA DE APEL TARGU MURES


56. DECIZIE 301 26/06/2020
 DECIZIE nr. 301 din 26 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GALATI


57. DECIZIE 1895 01/07/2020
 DECIZIE nr. 1895 din 01 iulie 2020
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


58. SENTINTA 4754 25/08/2020
 SENTINTA nr. 4754 din 25 august 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


59. SENTINTA 929 03/09/2020
 SENTINTA nr. 929 din 03 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAREI


60. SENTINTA 171 02/09/2020
 SENTINTA nr. 171 din 02 septembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA CAMPINA


61. SENTINTA 2770 30/09/2020
 SENTINTA nr. 2770 din 30 septembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SATU MARE


62. DECIZIE 1034 15/09/2020
 DECIZIE nr. 1034 din 15 septembrie 2020
accesul ilegal la un sistem informatic (art.360 NCP)
TRIBUNALUL BUCURESTI


63. SENTINTA 5862 02/10/2020
 SENTINTA nr. 5862 din 02 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PLOIESTI


64. SENTINTA 12988 03/12/2019
 SENTINTA nr. 12988 din 03 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


65. SENTINTA 921 05/11/2020
 SENTINTA nr. 921 din 05 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI


66. SENTINTA 7845 07/10/2020
 SENTINTA nr. 7845 din 07 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CRAIOVA


67. SENTINTA 10022 11/11/2020
 SENTINTA nr. 10022 din 11 noiembrie 2020
declararea judecatoreasca a mortii
JUDECATORIA CONSTANTA


68. SENTINTA 855 06/11/2020
 SENTINTA nr. 855 din 06 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


69. INCHEIERE 9442 16/11/2020
 INCHEIERE nr. 9442 din 16 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


70. SENTINTA 1352 11/11/2020
 SENTINTA nr. 1352 din 11 noiembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BUCURESTI


71. DECIZIE 1201 16/11/2020
 DECIZIE nr. 1201 din 16 noiembrie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL SUCEAVA


72. SENTINTA 224 18/11/2020
 SENTINTA nr. 224 din 18 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA ALBA IULIA


73. SENTINTA 9861 06/11/2020
 SENTINTA nr. 9861 din 06 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CONSTANTA


74. SENTINTA 1388 04/12/2020
 SENTINTA nr. 1388 din 04 decembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA FOCSANI


75. SENTINTA 5506 23/11/2020
 SENTINTA nr. 5506 din 23 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUZAU


76. SENTINTA 10992 22/12/2020
 SENTINTA nr. 10992 din 22 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BUFTEA


77. SENTINTA 133 20/01/2021
 SENTINTA nr. 133 din 20 ianuarie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL CONSTANTA


78. DECIZIE 176 20/01/2021
 DECIZIE nr. 176 din 20 ianuarie 2021
fond funciar
TRIBUNALUL ARGES


79. SENTINTA 6059 09/11/2020
 SENTINTA nr. 6059 din 09 noiembrie 2020
anulare act
TRIBUNALUL BUCURESTI


80. SENTINTA 45 18/01/2021
 SENTINTA nr. 45 din 18 ianuarie 2021
uzucapiune
JUDECATORIA SIGHISOARA


81. DECIZIE 717 11/11/2020
 DECIZIE nr. 717 din 11 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD


82. DECIZIE 972 09/03/2021
 DECIZIE nr. 972 din 09 martie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL PITESTI


83. SENTINTA 30 02/03/2021
 SENTINTA nr. 30 din 02 martie 2021
modificare masuri privind copilul
JUDECATORIA VANJU MARE


84. DECIZIE 700 12/03/2021
 DECIZIE nr. 700 din 12 martie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL IASI


85. SENTINTA 1686 24/03/2021
 SENTINTA nr. 1686 din 24 martie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


86. DECIZIE 304 23/03/2021
 DECIZIE nr. 304 din 23 martie 2021
violenta în familie (art.199 NCP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA


87. SENTINTA 3759 12/03/2021
 SENTINTA nr. 3759 din 12 martie 2021
actiune in regres
JUDECATORIA BUFTEA


88. DECIZIE 180 15/04/2021
 DECIZIE nr. 180 din 15 aprilie 2021
fond funciar
TRIBUNALUL VRANCEA


89. SENTINTA 54 11/03/2021
 SENTINTA nr. 54 din 11 martie 2021
obligatia de a face
TRIBUNALUL VASLUI


90. SENTINTA 944 07/04/2021
 SENTINTA nr. 944 din 07 aprilie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL ALBA


91. SENTINTA 1475 16/04/2021
 SENTINTA nr. 1475 din 16 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA TARGOVISTE


92. SENTINTA 6715 22/04/2021
 SENTINTA nr. 6715 din 22 aprilie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA BUFTEA


93. DECIZIE 367 28/01/2021
 DECIZIE nr. 367 din 28 ianuarie 2021
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI


94. DECIZIE 631 20/04/2021
 DECIZIE nr. 631 din 20 aprilie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI


95. DECIZIE 421 09/07/2020
 DECIZIE nr. 421 din 09 iulie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


96. SENTINTA 57 29/03/2021
 SENTINTA nr. 57 din 29 martie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA VALENII DE MUNTE


97. SENTINTA 128 14/04/2021
 SENTINTA nr. 128 din 14 aprilie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA ZARNESTI


98. DECIZIE 711 16/10/2020
 DECIZIE nr. 711 din 16 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BIHOR


99. SENTINTA 352 23/04/2021
 SENTINTA nr. 352 din 23 aprilie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA AIUD


100. SENTINTA 2944 28/04/2021
 SENTINTA nr. 2944 din 28 aprilie 2021
rezolutiune contract
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


101. DECIZIE 575 02/04/2021
 DECIZIE nr. 575 din 02 aprilie 2021
contestatie decizie de sanctionare
TRIBUNALUL GALATI


102. SENTINTA 767 15/06/2021
 SENTINTA nr. 767 din 15 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA RAMNICU SARAT


103. DECIZIE 523 09/06/2021
 DECIZIE nr. 523 din 09 iunie 2021
Radieri ca urmare a dizolvarii
TRIBUNALUL BUZAU


104. SENTINTA 1180 10/06/2021
 SENTINTA nr. 1180 din 10 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA ARAD


105. SENTINTA 2025 28/06/2021
 SENTINTA nr. 2025 din 28 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE


106. DECIZIE 441 04/02/2021
 DECIZIE nr. 441 din 04 februarie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL ILFOV


107. DECIZIE 145 06/07/2021
 DECIZIE nr. 145 din 06 iulie 2021
pretentii
TRIBUNALUL VRANCEA


108. DECIZIE 565 08/06/2021
 DECIZIE nr. 565 din 08 iunie 2021
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL MEHEDINTI


109. SENTINTA 238 09/06/2021
 SENTINTA nr. 238 din 09 iunie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA ALEXANDRIA


110. DECIZIE 813 15/07/2021
 DECIZIE nr. 813 din 15 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS


111. SENTINTA 4216 23/08/2021
 SENTINTA nr. 4216 din 23 august 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUZAU


112. DECIZIE 139 07/09/2021
 DECIZIE nr. 139 din 07 septembrie 2021
contestatie
TRIBUNALUL VASLUI


113. SENTINTA 3434 14/09/2021
 SENTINTA nr. 3434 din 14 septembrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL ARGES


114. SENTINTA 1031 14/09/2021
 SENTINTA nr. 1031 din 14 septembrie 2021
constatare nulitate act juridic
TRIBUNALUL PRAHOVA


115. SENTINTA 3339 29/09/2021
 SENTINTA nr. 3339 din 29 septembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA TARGOVISTE


116. SENTINTA 1865 20/09/2021
 SENTINTA nr. 1865 din 20 septembrie 2021
validare poprire
JUDECATORIA TURDA


117. SENTINTA 1934 21/10/2021
 SENTINTA nr. 1934 din 21 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PASCANI


118. SENTINTA 1576 23/09/2021
 SENTINTA nr. 1576 din 23 septembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BOLINTIN VALE


119. DECIZIE 1016 15/10/2021
 DECIZIE nr. 1016 din 15 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


120. SENTINTA 5831 23/06/2021
 SENTINTA nr. 5831 din 23 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


121. SENTINTA 2598 28/09/2021
 SENTINTA nr. 2598 din 28 septembrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA TIMISOARA


122. SENTINTA 348 08/11/2021
 SENTINTA nr. 348 din 08 noiembrie 2021
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
JUDECATORIA CARACAL


123. DECIZIE 3721 14/09/2021
 DECIZIE nr. 3721 din 14 septembrie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


124. DECIZIE 186 03/11/2021
 DECIZIE nr. 186 din 03 noiembrie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PLOIESTI


125. DECIZIE 739 21/12/2021
 DECIZIE nr. 739 din 21 decembrie 2021
traficul de migranti (art.263 NCP)
TRIBUNALUL TIMIS


126. SENTINTA 18978 22/12/2021
 SENTINTA nr. 18978 din 22 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


127. SENTINTA 13678 08/12/2021
 SENTINTA nr. 13678 din 08 decembrie 2021
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA CONSTANTA


128. SENTINTA 12865 21/12/2021
 SENTINTA nr. 12865 din 21 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


129. SENTINTA 2637 28/09/2021
 SENTINTA nr. 2637 din 28 septembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TULCEA


130. SENTINTA 716 27/05/2021
 SENTINTA nr. 716 din 27 mai 2021
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA URZICENI


131. DECIZIE 6520 14/12/2021
 DECIZIE nr. 6520 din 14 decembrie 2021
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI


132. DECIZIE 939 18/10/2021
 DECIZIE nr. 939 din 18 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL TIMIS


133. DECIZIE 10 11/01/2022
 DECIZIE nr. 10 din 11 ianuarie 2022
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL PRAHOVA


134. SENTINTA 5290 09/12/2021
 SENTINTA nr. 5290 din 09 decembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ARAD


135. DECIZIE 1 08/01/2019
 DECIZIE nr. 1 din 08 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL BOTOSANI


136. DECIZIE 170 04/02/2019
 DECIZIE nr. 170 din 04 februarie 2019
litigiu privind achizitiile publice
CURTEA DE APEL IASI


137. SENTINTA 224 12/02/2019
 SENTINTA nr. 224 din 12 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU


138. SENTINTA 434 15/02/2019
 SENTINTA nr. 434 din 15 februarie 2019
succesiune
JUDECATORIA BOTOSANI


139. SENTINTA 512 06/02/2019
 SENTINTA nr. 512 din 06 februarie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


140. DECIZIE 312 15/03/2019
 DECIZIE nr. 312 din 15 martie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PLOIESTI


141. SENTINTA 377 15/03/2019
 SENTINTA nr. 377 din 15 martie 2019
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA FOCSANI


142. SENTINTA 3549 21/05/2019
 SENTINTA nr. 3549 din 21 mai 2019
dizolvare persoana juridica
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


143. SENTINTA 1639 07/06/2019
 SENTINTA nr. 1639 din 07 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA TULCEA


144. SENTINTA 646 28/05/2019
 SENTINTA nr. 646 din 28 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SATU MARE


145. DECIZIE 224 06/05/2019
 DECIZIE nr. 224 din 06 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL DAMBOVITA


146. SENTINTA 1573 04/06/2019
 SENTINTA nr. 1573 din 04 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TULCEA


147. SENTINTA 523 25/04/2019
 SENTINTA nr. 523 din 25 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA ADJUD


148. SENTINTA 2240 16/05/2019
 SENTINTA nr. 2240 din 16 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA


149. SENTINTA 1463 20/06/2019
 SENTINTA nr. 1463 din 20 iunie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL BUCURESTI


150. SENTINTA 3693 04/06/2019
 SENTINTA nr. 3693 din 04 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA PITESTI


151. SENTINTA 125 18/01/2019
 SENTINTA nr. 125 din 18 ianuarie 2019
pretentii
JUDECATORIA TARGU MURES


152. SENTINTA 14 11/01/2019
 SENTINTA nr. 14 din 11 ianuarie 2019
alte cereri
JUDECATORIA FETESTI


153. DECIZIE 2936 06/09/2019
 DECIZIE nr. 2936 din 06 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


154. DECIZIE 3954 21/10/2019
 DECIZIE nr. 3954 din 21 octombrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


155. SENTINTA 1755 10/10/2019
 SENTINTA nr. 1755 din 10 octombrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA TULCEA


156. SENTINTA 2151 08/10/2019
 SENTINTA nr. 2151 din 08 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SLOBOZIA


157. DECIZIE 1463 30/09/2019
 DECIZIE nr. 1463 din 30 septembrie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


158. SENTINTA 3414 25/09/2019
 SENTINTA nr. 3414 din 25 septembrie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL ARGES


159. DECIZIE 3497 25/09/2019
 DECIZIE nr. 3497 din 25 septembrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


160. SENTINTA 11957 18/09/2019
 SENTINTA nr. 11957 din 18 septembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


161. SENTINTA 1825 12/09/2019
 SENTINTA nr. 1825 din 12 septembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA ROMAN


162. SENTINTA 8143 10/09/2019
 SENTINTA nr. 8143 din 10 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


163. SENTINTA 7743 12/08/2019
 SENTINTA nr. 7743 din 12 august 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


164. SENTINTA 4261 05/07/2019
 SENTINTA nr. 4261 din 05 iulie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


165. SENTINTA 1853 28/06/2019
 SENTINTA nr. 1853 din 28 iunie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RADAUTI


166. SENTINTA 6876 12/06/2019
 SENTINTA nr. 6876 din 12 iunie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA IASI


167. DECIZIE 331 03/06/2019
 DECIZIE nr. 331 din 03 iunie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN


168. DECIZIE 556 10/05/2019
 DECIZIE nr. 556 din 10 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ALBA


169. SENTINTA 573 07/05/2019
 SENTINTA nr. 573 din 07 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA REGHIN


170. SENTINTA 5383 25/04/2019
 SENTINTA nr. 5383 din 25 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


171. SENTINTA 5271 24/04/2019
 SENTINTA nr. 5271 din 24 aprilie 2019
încuviintare executare silita
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


172. SENTINTA 901 16/04/2019
 SENTINTA nr. 901 din 16 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BARLAD


173. DECIZIE 419 09/04/2019
 DECIZIE nr. 419 din 09 aprilie 2019
contestatie decizie de sanctionare
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


174. SENTINTA 271 03/04/2019
 SENTINTA nr. 271 din 03 aprilie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
TRIBUNALUL NEAMT


175. DECIZIE 25 02/04/2019
 DECIZIE nr. 25 din 02 aprilie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL MEHEDINTI


176. SENTINTA 47 01/04/2019
 SENTINTA nr. 47 din 01 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SAVENI


177. SENTINTA 3169 28/03/2019
 SENTINTA nr. 3169 din 28 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


178. SENTINTA 62 21/03/2019
 SENTINTA nr. 62 din 21 martie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES


179. SENTINTA 2125 22/03/2019
 SENTINTA nr. 2125 din 22 martie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


180. SENTINTA 750 14/03/2019
 SENTINTA nr. 750 din 14 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA FAGARAS


181. DECIZIE 142 12/03/2019
 DECIZIE nr. 142 din 12 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MEHEDINTI


182. DECIZIE 216 12/03/2019
 DECIZIE nr. 216 din 12 martie 2019
închiderea procedurii
CURTEA DE APEL TIMISOARA


183. SENTINTA 76 11/03/2019
 SENTINTA nr. 76 din 11 martie 2019
portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase (art.372 NCP)
JUDECATORIA URZICENI


184. SENTINTA 1708 11/03/2019
 SENTINTA nr. 1708 din 11 martie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


185. SENTINTA 739 06/03/2019
 SENTINTA nr. 739 din 06 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA


186. SENTINTA 1488 05/03/2019
 SENTINTA nr. 1488 din 05 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


187. SENTINTA 380 25/02/2019
 SENTINTA nr. 380 din 25 februarie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA GIURGIU


188. SENTINTA 305 19/02/2019
 SENTINTA nr. 305 din 19 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA PLOIESTI


189. SENTINTA 418 01/02/2019
 SENTINTA nr. 418 din 01 februarie 2019
pretentii
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT


190. SENTINTA 39 15/01/2019
 SENTINTA nr. 39 din 15 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA FAGARAS


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty