Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2416z1a din data:15/04/2024

Inapoi

Actualizarea 2416z1a

1. DECIZIE 41 13/04/2024
 DECIZIE nr. 41D din 13 aprilie 2024
privind aducerea la cunoştinţă publică a Listei cuprinzând semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, precum şi ale candidaţilor independenţi admise la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 14 aprilie 2024

2. CUANTUM TOTAL 12/04/2024
 CUANTUM TOTAL din 12 aprilie 2024
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 12 aprilie 2024

3. DECIZIE 118 12/04/2024
 DECIZIE nr. 118 din 12 aprilie 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-Mihai Dorle a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

4. DECIZIE 119 12/04/2024
 DECIZIE nr. 119 din 12 aprilie 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderaşc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

5. DECIZIE 120 12/04/2024
 DECIZIE nr. 120 din 12 aprilie 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Mădălin Enache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Prahova

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

6. DECIZIE 121 12/04/2024
 DECIZIE nr. 121 din 12 aprilie 2024
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru asigurarea elaborării Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public pentru perioada 2025-2029 şi a planului de acţiune aferent

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

7. DECIZIE 122 12/04/2024
 DECIZIE nr. 122 din 12 aprilie 2024
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 269/2022 privind constituirea Comitetului interministerial pentru aplicarea sancţiunilor internaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

8. HOTĂRÂRE 365 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 365 din 11 aprilie 2024
privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

9. HOTĂRÂRE 366 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 366 din 11 aprilie 2024
privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

10. DECIZIE 67 11/04/2024
 DECIZIE nr. 67 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea actelor adiţionale nr. 5 la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiţionalităţi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public feroviar din România, precum şi pentru aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziţionat cu fonduri europene

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

11. ORD DE URGENŢĂ 34 11/04/2024
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2024
privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

12. ORDIN 748 10/04/2024
 ORDIN nr. 748 din 10 aprilie 2024
privind aprobarea procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

13. PROCEDURĂ 10/04/2024
 PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024
privind întocmirea şi transmiterea de către organul de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

14. PROCEDURĂ 10/04/2024
 PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024
pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole, precum şi modalităţile de restituire a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

15. ORDIN 919 09/04/2024
 ORDIN nr. 919 din 9 aprilie 2024
privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului "Ştefan cel Mare" Suceava

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

16. ORDIN 1156 08/04/2024
 ORDIN nr. 1.156 din 8 aprilie 2024
privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii GEVAGRO - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

17. ORDIN 322 03/04/2024
 ORDIN nr. 322 din 3 aprilie 2024
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor de pensie în aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare, şi (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Acordului Comercial şi de Cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, şi a prevederilor acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

18. METODOLOGIE 03/04/2024
 METODOLOGIE DE CALCUL din 3 aprilie 2024
al drepturilor de pensie în aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare, şi (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Acordului Comercial şi de Cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, şi a prevederilor acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

19. ORDIN 665 29/03/2024
 ORDIN nr. 665 din 29 martie 2024
pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

20. DECIZIE 8 28/03/2024
 DECIZIE nr. 8/2CN din 28 martie 2024
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

21. REGULAMENT 28/03/2024
 REGULAMENT din 28 martie 2024
de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

22. ORDIN 180 18/02/2024
 ORDIN nr. 180 din 18 februarie 2024
privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

23. ORDIN 3807 15/02/2024
 ORDIN nr. 3.807 din 15 februarie 2024
privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Anastasia" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

24. ORDIN 3805 15/02/2024
 ORDIN nr. 3.805 din 15 februarie 2024
privind ridicarea acreditării şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Dr. I. Cantacuzino" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 12 aprilie 2024

25. ORDIN 3806 15/02/2024
 ORDIN nr. 3.806 din 15 februarie 2024
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Rákossi Lajos" din comuna Gheorghe Doja, judeţul Mureş

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 12 aprilie 2024

26. ORDIN 3796 13/02/2024
 ORDIN nr. 3.796 din 13 februarie 2024
privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Romano-Catolic "Ham Janos" din municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 12 aprilie 2024

27. ORDIN 3797 13/02/2024
 ORDIN nr. 3.797 din 13 februarie 2024
privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul de Ştiinţe ale Naturii "Emil Racoviţă" din municipiul Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 12 aprilie 2024

28. ORDIN 3724 05/02/2024
 ORDIN nr. 3.724 din 5 februarie 2024
privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit "Garmy Kids" din municipiul Bucureşti, sectorul 4

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

29. ORDIN 3725 05/02/2024
 ORDIN nr. 3.725 din 5 februarie 2024
privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Carol I" Feteşti din municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

30. ORDIN 573 01/02/2024
 ORDIN nr. 573 din 1 februarie 2024
privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

31. DECIZIE 722 12/12/2023
 DECIZIA nr. 722 din 12 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

32. DECIZIE 701 12/12/2023
 DECIZIA nr. 701 din 12 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 12 aprilie 2024

33. DECIZIE 683 12/12/2023
 DECIZIA nr. 683 din 12 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 12 aprilie 2024

34. DECIZIE 620 21/11/2023
 DECIZIA nr. 620 din 21 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma "ori a cărei săvârşire se pregăteşte"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 12 aprilie 2024

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty