Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2416z2b din data:16/04/2024

Inapoi

Actualizarea 2416z2b

1. COMUNICAT 15/04/2024
 COMUNICAT din 15 aprilie 2024
privind dovada achitării cheltuielilor de judecată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 aprilie 2024

2. LEGE 98 15/04/2024
 LEGE nr. 98 din 15 aprilie 2024
pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

3. DECRET 794 15/04/2024
 DECRET nr. 794 din 15 aprilie 2024
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

4. LEGE 99 15/04/2024
 LEGE nr. 99 din 15 aprilie 2024
pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

5. DECRET 795 15/04/2024
 DECRET nr. 795 din 15 aprilie 2024
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

6. HOTĂRÂRE 368 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 368 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 16 aprilie 2024

7. HOTĂRÂRE 371 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 371 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. MARFĂ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 16 aprilie 2024

8. HOTĂRÂRE 372 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 372 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 16 aprilie 2024

9. HOTĂRÂRE 373 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 373 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 16 aprilie 2024

10. HOTĂRÂRE 374 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 374 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 16 aprilie 2024

11. HOTĂRÂRE 377 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 377 din 11 aprilie 2024
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii de fibră optică"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 16 aprilie 2024

12. HOTĂRÂRE 369 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 369 din 11 aprilie 2024
privind stabilirea responsabilităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în asigurarea funcţionării Mecanismului integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieţei muncii şi educaţiei, precum şi a datelor administrative din sistemele, bazele de date sau registrele gestionate de acestea, care se interoperabilizează cu platforma informatică ReCONECT

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 16 aprilie 2024

13. HOTĂRÂRE 370 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 370 din 11 aprilie 2024
pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu Piteşti" Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 16 aprilie 2024

14. ORDIN 143 11/04/2024
 ORDIN nr. 143 din 11 aprilie 2024
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 16 aprilie 2024

15. ORDIN 699 11/04/2024
 ORDIN nr. 699 din 11 aprilie 2024
privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 16 aprilie 2024

16. HOTĂRÂRE 375 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 375 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

17. HOTĂRÂRE 376 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 376 din 11 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

18. ORDIN 387 10/04/2024
 ORDIN nr. 387 din 10 aprilie 2024
pentru aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi a raportării de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

19. ORDIN 926 09/04/2024
 ORDIN nr. 926 din 9 aprilie 2024
pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET "Licenţa de meteorolog aeronautic", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 271/2022

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

20. ORDIN 648 02/04/2024
 ORDIN nr. 648 din 2 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

21. ORDIN 792 21/03/2024
 ORDIN nr. 792 din 31 martie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

22. RECTIFICARE 648 28/02/2024
 RECTIFICARE nr. 648 din 28 februarie 2024
referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 648/2024

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 16 aprilie 2024

23. DECIZIE 637 21/11/2023
 DECIZIA nr. 637 din 21 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la art. 341 alin. (6) lit. a) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 16 aprilie 2024

24. DECIZIE 42 23/02/2023
 DECIZIA nr. 42 din 23 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1) - (1^3), (3) şi (4) şi ale art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 16 aprilie 2024

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty