Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2416z4b din data:18/04/2024

Inapoi

Actualizarea 2416z4b

1. COMUNICAT 17/04/2024
 COMUNICAT din 17 aprilie 2024
privind concursul de infracţiuni între faptele comise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 77/2023 şi cele comise ulterior acestui moment

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 aprilie 2024

2. COMUNICAT 16/04/2024
 COMUNICAT din 16 aprilie 2024
dacă asociaţiile şi fundaţiile pot avea ca scop şi/sau ca obiectiv organizarea de activităţi specifice arbitrajului instituţionalizat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2024

3. ORDIN 2240 15/04/2024
 ORDIN nr. 2.240 din 15 aprilie 2024
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

4. HOTĂRÂRE 1 12/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 12 aprilie 2024
pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2022-2023 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2024-2025

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 18 aprilie 2024

5. HOTĂRÂRE 2 12/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 12 aprilie 2024
pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2023 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 18 aprilie 2024

6. HOTĂRÂRE 382 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 382 din 11 aprilie 2024
privind actualizarea codului de clasificaţie, denumirii bunului, descrierii tehnice şi a valorii de inventar, precum şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

7. HOTĂRÂRE 384 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2024
privind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

8. HOTĂRÂRE 387 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 387 din 11 aprilie 2024
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

9. HOTĂRÂRE 388 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 388 din 11 aprilie 2024
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

10. ORDIN 959 11/04/2024
 ORDIN nr. 959 din 11 aprilie 2024
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

11. HOTĂRÂRE 385 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 385 din 11 aprilie 2024
privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 18 aprilie 2024

12. HOTĂRÂRE 383 11/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 383 din 11 aprilie 2024
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aparţinând domeniului public al statului, divizarea numărului M.F. 64120 şi transmiterea părţii divizate din acesta din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 18 aprilie 2024

13. ORDIN 336 01/04/2024
 ORDIN nr. 336 din 1 aprilie 2024
pentru aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 18 aprilie 2024

14. SCHEMĂ 01/04/2024
 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 1 aprilie 2024
având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 18 aprilie 2024

15. ORDIN 520 04/03/2024
 ORDIN nr. 520 din 4 martie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Romos, Unitatea de Producţie I Romos, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

16. ORDIN 524 04/03/2024
 ORDIN nr. 524 din 4 martie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Forestiere Vinereana, Unitatea de Producţie I Vinereana, judeţul Alba

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

17. ORDIN 525 04/03/2024
 ORDIN nr. 525 din 4 martie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Batiz şi Parohiei Evanghelice Batiz, Unitatea de Producţie XII Batiz, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 18 aprilie 2024

18. ORDIN 526 04/03/2024
 ORDIN nr. 526 din 4 martie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanei fizice Ciocoş Maria, Unitatea de Producţie I Paşcani - Godeanu, judeţul Iaşi

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 18 aprilie 2024

19. ORDIN 434 27/02/2024
 ORDIN nr. 434 din 27 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Composesorat Şoimuş, Unitatea de Producţie IX Şoimuş, judeţul Sălaj

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

20. ORDIN 435 27/02/2024
 ORDIN nr. 435 din 27 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Criştelec şi Parohiei Ortodoxe Criştelec, Unitatea de Producţie I Criştelec, judeţul Sălaj

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

21. DECIZIE 732 14/12/2023
 DECIZIA nr. 732 din 14 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 18 aprilie 2024

22. DECIZIE 735 14/12/2023
 DECIZIA nr. 735 din 14 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 18 aprilie 2024

23. DECIZIE 684 12/12/2023
 DECIZIA nr. 684 din 12 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 18 aprilie 2024

24. DECIZIE 668 28/11/2023
 DECIZIA nr. 668 din 28 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi ale art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 18 aprilie 2024

25. ORDIN 3505 24/10/2023
 ORDIN nr. 3.505 din 24 octombrie 2023
privind clasarea imobilului aflat la adresa poştală Str. Principală nr. 43, satul Cornăţel, comuna Roşia, judeţul Sibiu, în Lista monumentelor istorice, în categoria m - monumente, II - arhitectură, grupa valorică A, cu denumirea Biserica cu hramul "Intrarea în biserică a Maicii Domnului"

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 18 aprilie 2024

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty