Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2420z4a din data:16/05/2024

Inapoi

Actualizarea 2420z4a

1. DECRET 868 15/05/2024
 DECRET nr. 868 din 15 mai 2024
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

2. CUANTUM TOTAL 15/05/2024
 CUANTUM TOTAL din 15 mai 2024
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

3. LEGE 136 14/05/2024
 LEGE nr. 136 din 14 mai 2024
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

4. DECRET 860 14/05/2024
 DECRET nr. 860 din 14 mai 2024
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

5. LEGE 137 14/05/2024
 LEGE nr. 137 din 14 mai 2024
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

6. DECRET 861 14/05/2024
 DECRET nr. 861 din 14 mai 2024
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

7. LEGE 138 14/05/2024
 LEGE nr. 138 din 14 mai 2024
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

8. DECRET 862 14/05/2024
 DECRET nr. 862 din 14 mai 2024
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

9. LEGE 139 14/05/2024
 LEGE nr. 139 din 14 mai 2024
pentru modificarea art. 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

10. DECRET 863 14/05/2024
 DECRET nr. 863 din 14 mai 2024
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

11. HOTĂRÂRE 34 14/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 34 din 14 mai 2024
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea cooperării poliţieneşti în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea şi investigarea introducerii ilegale de migranţi şi a traficului de persoane, precum şi privind consolidarea sprijinului acordat de Europol pentru prevenirea şi combaterea unor astfel de infracţiuni şi de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 - COM (2023) 754 şi propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor norme minime de prevenire şi combatere a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate în Uniune şi de înlocuire a Directivei 2002/90/CE a Consiliului şi a Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului - COM (2023) 755

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

12. HOTĂRÂRE 35 14/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 35 din 14 mai 2024
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o gestionare industrială ambiţioasă a carbonului de către UE - COM (2024) 62

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

13. HOTĂRÂRE 137 14/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 137H din 14 mai 2024
privind interpretarea prevederilor art. 79 şi 80 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 şi 41 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

14. ORDIN 2524 13/05/2024
 ORDIN nr. 2.524 din 13 mai 2024
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 15 mai 2024

15. ANEXĂ 09/05/2024
 ANEXĂ din 9 mai 2024
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 bis din 14 mai 2024

16. ANEXĂ 09/05/2024
 ANEXĂ din 9 mai 2024
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 bis din 14 mai 2024

17. ORDIN 2855 30/04/2024
 ORDIN nr. 2.855 din 30 aprilie 2024
privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.570/2023 pentru stabilirea măsurilor privind gestionarea Programului naţional "Limes" şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale "Limes"

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 15 mai 2024

18. ORDIN 539 30/04/2024
 ORDIN nr. 539 din 30 aprilie 2024
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 15 mai 2024

19. ORDIN 888 29/04/2024
 ORDIN nr. 888 din 29 aprilie 2024
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

JURISPRUDENTA
20. DECIZIE 1143 11/11/2019
 DECIZIE nr. 1143 din 11 noiembrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI


21. SENTINTA 456 30/10/2019
 SENTINTA nr. 456 din 30 octombrie 2019
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
TRIBUNALUL OLT


22. DECIZIE 2780 09/10/2019
 DECIZIE nr. 2780 din 09 octombrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


23. SENTINTA 1080 24/10/2019
 SENTINTA nr. 1080 din 24 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA LUDUS


24. DECIZIE 4211 25/10/2019
 DECIZIE nr. 4211 din 25 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


25. SENTINTA 952 04/09/2019
 SENTINTA nr. 952 din 04 septembrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA SIGHISOARA


26. SENTINTA 13582 29/11/2019
 SENTINTA nr. 13582 din 29 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI


27. SENTINTA 8097 23/10/2019
 SENTINTA nr. 8097 din 23 octombrie 2019
uzucapiune
JUDECATORIA PLOIESTI


28. SENTINTA 1814 07/06/2019
 SENTINTA nr. 1814 din 07 iunie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


29. DECIZIE 771 26/09/2019
 DECIZIE nr. 771 din 26 septembrie 2019
uzucapiune
CURTEA DE APEL IASI


30. SENTINTA 2152 29/10/2019
 SENTINTA nr. 2152 din 29 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TECUCI


31. DECIZIE 213 31/10/2019
 DECIZIE nr. 213 din 31 octombrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CONSTANTA


32. DECIZIE 3893 14/11/2019
 DECIZIE nr. 3893 din 14 noiembrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ILFOV


33. SENTINTA 12166 04/11/2019
 SENTINTA nr. 12166 din 04 noiembrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA IASI


34. DECIZIE 1398 23/10/2019
 DECIZIE nr. 1398 din 23 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GORJ


35. SENTINTA 1239 14/11/2019
 SENTINTA nr. 1239 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ALBA


36. DECIZIE 1655 16/12/2019
 DECIZIE nr. 1655 din 16 decembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL TIMIS


37. SENTINTA 9132 18/12/2019
 SENTINTA nr. 9132 din 18 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


38. DECIZIE 42 20/12/2019
 DECIZIE nr. 42 din 20 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL TARGU MURES


39. DECIZIE 49 17/01/2020
 DECIZIE nr. 49 din 17 ianuarie 2020
conflict de competenta
CURTEA DE APEL BUCURESTI


40. DECIZIE 10 14/01/2020
 DECIZIE nr. 10 din 14 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL VRANCEA


41. SENTINTA 421 27/01/2020
 SENTINTA nr. 421 din 27 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


42. DECIZIE 1202 03/12/2019
 DECIZIE nr. 1202 din 03 decembrie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


43. DECIZIE 781 21/11/2019
 DECIZIE nr. 781 din 21 noiembrie 2019
succesiune
TRIBUNALUL BUZAU


44. DECIZIE 915 17/12/2019
 DECIZIE nr. 915 din 17 decembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BACAU


45. DECIZIE 811 11/11/2019
 DECIZIE nr. 811 din 11 noiembrie 2019
succesiune
CURTEA DE APEL BUCURESTI


46. SENTINTA 72 08/01/2020
 SENTINTA nr. 72 din 08 ianuarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


47. SENTINTA 344 20/02/2020
 SENTINTA nr. 344 din 20 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TURDA


48. SENTINTA 696 02/03/2020
 SENTINTA nr. 696 din 02 martie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA GIURGIU


49. DECIZIE 125 23/01/2019
 DECIZIE nr. 125 din 23 ianuarie 2019
legea 10/2001
TRIBUNALUL BUCURESTI


50. SENTINTA 218 09/03/2020
 SENTINTA nr. 218 din 09 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV


51. SENTINTA 126 21/01/2020
 SENTINTA nr. 126 din 21 ianuarie 2020
ordin de protectie
TRIBUNALUL BUCURESTI


52. SENTINTA 268 18/03/2019
 SENTINTA nr. 268 din 18 martie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA SEBES


53. DECIZIE 19 22/01/2020
 DECIZIE nr. 19 din 22 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL GORJ


54. SENTINTA 239 15/01/2020
 SENTINTA nr. 239 din 15 ianuarie 2020
actiune în constatare
JUDECATORIA BAIA MARE


55. SENTINTA 339 26/03/2020
 SENTINTA nr. 339 din 26 martie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC


56. DECIZIE 37 11/05/2020
 DECIZIE nr. 37 din 11 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL ALBA


57. DECIZIE 492 20/05/2020
 DECIZIE nr. 492 din 20 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS


58. DECIZIE 101 03/06/2020
 DECIZIE nr. 101 din 03 iunie 2020
pretentii
TRIBUNALUL GALATI


59. DECIZIE 500 24/06/2020
 DECIZIE nr. 500 din 24 iunie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)
CURTEA DE APEL BACAU


60. SENTINTA 378 09/06/2020
 SENTINTA nr. 378 din 09 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BECLEAN


61. SENTINTA 1957 14/07/2020
 SENTINTA nr. 1957 din 14 iulie 2020
încuviintare executare silita
JUDECATORIA SUCEAVA


62. DECIZIE 35 10/06/2020
 DECIZIE nr. 35 din 10 iunie 2020
conflict de competenta
CURTEA DE APEL ORADEA


63. DECIZIE 321 15/07/2020
 DECIZIE nr. 321 din 15 iulie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL PITESTI


64. SENTINTA 442 24/06/2020
 SENTINTA nr. 442 din 24 iunie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA BAILESTI


65. SENTINTA 3247 03/07/2020
 SENTINTA nr. 3247 din 03 iulie 2020
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


66. SENTINTA 3386 21/10/2019
 SENTINTA nr. 3386 din 21 octombrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


67. SENTINTA 633 07/09/2020
 SENTINTA nr. 633 din 07 septembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA SIGHISOARA


68. DECIZIE 572 08/09/2020
 DECIZIE nr. 572 din 08 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA


69. SENTINTA 1373 15/07/2020
 SENTINTA nr. 1373 din 15 iulie 2020
reziliere contract
TRIBUNALUL ILFOV


70. SENTINTA 1125 09/09/2020
 SENTINTA nr. 1125 din 09 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CONSTANTA


71. SENTINTA 1086 09/10/2020
 SENTINTA nr. 1086 din 09 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ZARNESTI


72. SENTINTA 8052 20/10/2020
 SENTINTA nr. 8052 din 20 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


73. DECIZIE 995 15/10/2020
 DECIZIE nr. 995 din 15 octombrie 2020
obligare emitere act administrativ
CURTEA DE APEL TIMISOARA


74. SENTINTA 4558 24/06/2020
 SENTINTA nr. 4558 din 24 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


75. SENTINTA 1039 06/10/2020
 SENTINTA nr. 1039 din 06 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA ZARNESTI


76. SENTINTA 2605 27/10/2020
 SENTINTA nr. 2605 din 27 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA CRAIOVA


77. DECIZIE 198 25/09/2020
 DECIZIE nr. 198 din 25 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD


78. SENTINTA 6381 26/10/2020
 SENTINTA nr. 6381 din 26 octombrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


79. SENTINTA 1283 09/10/2020
 SENTINTA nr. 1283 din 09 octombrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL CLUJ


80. DECIZIE 2169 12/11/2020
 DECIZIE nr. 2169 din 12 noiembrie 2020
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


81. SENTINTA 1645 28/09/2020
 SENTINTA nr. 1645 din 28 septembrie 2020
Cereri în baza OUG 116/2009
TRIBUNALUL BUCURESTI


82. DECIZIE 53 09/12/2020
 DECIZIE nr. 53 din 09 decembrie 2020
actiunea in anularea hotarîrii arbitrale
CURTEA DE APEL IASI


83. SENTINTA 359 19/11/2020
 SENTINTA nr. 359 din 19 noiembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA BLAJ


84. SENTINTA 893 10/11/2020
 SENTINTA nr. 893 din 10 noiembrie 2020
tulburarea ordinii si linistii publice (art.371 NCP)
JUDECATORIA BUZAU


85. SENTINTA 627 09/12/2020
 SENTINTA nr. 627 din 09 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL HARGHITA


86. SENTINTA 1329 08/10/2020
 SENTINTA nr. 1329 din 08 octombrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA URZICENI


87. SENTINTA 8778 19/11/2020
 SENTINTA nr. 8778 din 19 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


88. SENTINTA 3188 24/11/2020
 SENTINTA nr. 3188 din 24 noiembrie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL ARGES


89. DECIZIE 923 04/11/2020
 DECIZIE nr. 923 din 04 noiembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL GIURGIU


90. SENTINTA 2236 13/08/2020
 SENTINTA nr. 2236 din 13 august 2020
reziliere contract
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT


91. SENTINTA 3981 23/12/2020
 SENTINTA nr. 3981 din 23 decembrie 2020
deschiderea procedurii la cererea creditorului
TRIBUNALUL ILFOV


92. SENTINTA 127 13/01/2021
 SENTINTA nr. 127 din 13 ianuarie 2021
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA


93. SENTINTA 19 12/01/2021
 SENTINTA nr. 19 din 12 ianuarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA RACARI


94. DECIZIE 610 21/12/2020
 DECIZIE nr. 610 din 21 decembrie 2020
contestatie
CURTEA DE APEL TIMISOARA


95. SENTINTA 150 12/02/2021
 SENTINTA nr. 150 din 12 februarie 2021
infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000)
TRIBUNALUL BUCURESTI


96. SENTINTA 1457 15/02/2021
 SENTINTA nr. 1457 din 15 februarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


97. DECIZIE 82 23/02/2021
 DECIZIE nr. 82 din 23 februarie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL CRAIOVA


98. DECIZIE 162 12/02/2021
 DECIZIE nr. 162 din 12 februarie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


99. SENTINTA 154 23/02/2021
 SENTINTA nr. 154 din 23 februarie 2021
validare poprire
JUDECATORIA SEBES


100. SENTINTA 35 08/01/2021
 SENTINTA nr. 35 din 08 ianuarie 2021
obligatia de a face
TRIBUNALUL CLUJ


101. DECIZIE 192 10/03/2021
 DECIZIE nr. 192 din 10 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


102. SENTINTA 2526 12/03/2021
 SENTINTA nr. 2526 din 12 martie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


103. DECIZIE 521 16/02/2021
 DECIZIE nr. 521 din 16 februarie 2021
obligatia de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA


104. INCHEIERE 406 24/03/2021
 INCHEIERE nr. 406 din 24 martie 2021
pretentii
TRIBUNALUL CONSTANTA


105. SENTINTA 1426 05/03/2021
 SENTINTA nr. 1426 din 05 martie 2021
validare poprire
JUDECATORIA TARGU JIU


106. SENTINTA 3168 26/03/2021
 SENTINTA nr. 3168 din 26 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


107. SENTINTA 2798 15/03/2021
 SENTINTA nr. 2798 din 15 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


108. SENTINTA 4533 19/04/2021
 SENTINTA nr. 4533 din 19 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


109. SENTINTA 1622 01/04/2021
 SENTINTA nr. 1622 din 01 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA ARAD


110. DECIZIE 1035 14/04/2021
 DECIZIE nr. 1035 din 14 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL PRAHOVA


111. SENTINTA 129 23/02/2021
 SENTINTA nr. 129 din 23 februarie 2021
furtul în scop de folosinta (art.230 NCP)
JUDECATORIA BUFTEA


112. SENTINTA 233 12/03/2021
 SENTINTA nr. 233 din 12 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA STREHAIA


113. SENTINTA 94 21/04/2021
 SENTINTA nr. 94 din 21 aprilie 2021
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
JUDECATORIA CAMPULUNG


114. DECIZIE 805 12/11/2020
 DECIZIE nr. 805 din 12 noiembrie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BIHOR


115. SENTINTA 21 26/01/2021
 SENTINTA nr. 21 din 26 ianuarie 2021
obligatie de a face
TRIBUNALUL BIHOR


116. SENTINTA 354 22/04/2021
 SENTINTA nr. 354 din 22 aprilie 2021
pretentii
TRIBUNALUL COVASNA


117. SENTINTA 1293 23/02/2021
 SENTINTA nr. 1293 din 23 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


118. SENTINTA 1068 18/02/2021
 SENTINTA nr. 1068 din 18 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


119. DECIZIE 500 25/05/2021
 DECIZIE nr. 500 din 25 mai 2021
alte cereri
CURTEA DE APEL BUCURESTI


120. SENTINTA 2016 08/07/2021
 SENTINTA nr. 2016 din 08 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA


121. DECIZIE 1288 03/06/2021
 DECIZIE nr. 1288 din 03 iunie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


122. SENTINTA 2765 02/07/2021
 SENTINTA nr. 2765 din 02 iulie 2021
pretentii
JUDECATORIA TARGOVISTE


123. DECIZIE 902 09/07/2021
 DECIZIE nr. 902 din 09 iulie 2021
tâlharie calificata (art.234 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


124. SENTINTA 5544 07/04/2021
 SENTINTA nr. 5544 din 07 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA


125. DECIZIE 725 12/05/2021
 DECIZIE nr. 725 din 12 mai 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL BRASOV


126. DECIZIE 347 27/05/2021
 DECIZIE nr. 347 din 27 mai 2021
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC
CURTEA DE APEL CRAIOVA


127. SENTINTA 560 04/02/2021
 SENTINTA nr. 560 din 04 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


128. SENTINTA 901 10/06/2021
 SENTINTA nr. 901 din 10 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV


129. SENTINTA 3330 05/08/2021
 SENTINTA nr. 3330 din 05 august 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA


130. SENTINTA 1405 09/09/2021
 SENTINTA nr. 1405 din 09 septembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BRASOV


131. SENTINTA 231 23/09/2021
 SENTINTA nr. 231 din 23 septembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE


132. DECIZIE 1047 15/09/2021
 DECIZIE nr. 1047 din 15 septembrie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL TIMISOARA


133. SENTINTA 351 15/09/2021
 SENTINTA nr. 351 din 15 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ARGES


134. SENTINTA 1039 29/06/2021
 SENTINTA nr. 1039 din 29 iunie 2021
uzucapiune
JUDECATORIA VALENII DE MUNTE


135. DECIZIE 1126 30/09/2021
 DECIZIE nr. 1126 din 30 septembrie 2021
reziliere contract
TRIBUNALUL VASLUI


136. SENTINTA 1083 18/10/2021
 SENTINTA nr. 1083 din 18 octombrie 2021
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
TRIBUNALUL CONSTANTA


137. SENTINTA 1704 26/10/2021
 SENTINTA nr. 1704 din 26 octombrie 2021
distrugerea (art.253 NCP)
JUDECATORIA PLOIESTI


138. SENTINTA 14861 27/10/2021
 SENTINTA nr. 14861 din 27 octombrie 2021
actiune in regres
JUDECATORIA BUFTEA


139. SENTINTA 2139 04/11/2021
 SENTINTA nr. 2139 din 04 noiembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RADAUTI


140. SENTINTA 9296 09/11/2021
 SENTINTA nr. 9296 din 09 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


141. SENTINTA 1063 17/11/2021
 SENTINTA nr. 1063 din 17 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA CONSTANTA


142. DECIZIE 103 19/03/2019
 DECIZIE nr. 103 din 19 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL GORJ


143. SENTINTA 1830 08/11/2021
 SENTINTA nr. 1830 din 08 noiembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA MOTRU


144. SENTINTA 5774 03/11/2021
 SENTINTA nr. 5774 din 03 noiembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUZAU


145. SENTINTA 1851 28/10/2021
 SENTINTA nr. 1851 din 28 octombrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BOLINTIN VALE


146. DECIZIE 1062 10/11/2021
 DECIZIE nr. 1062 din 10 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL VRANCEA


147. DECIZIE 1472 23/11/2021
 DECIZIE nr. 1472 din 23 noiembrie 2021
calcul drepturi salariale
TRIBUNALUL VASLUI


148. SENTINTA 11251 22/11/2021
 SENTINTA nr. 11251 din 22 noiembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


149. SENTINTA 7386 02/12/2021
 SENTINTA nr. 7386 din 02 decembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU JIU


150. DECIZIE 1005 07/06/2021
 DECIZIE nr. 1005 din 07 iunie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


151. DECIZIE 5 17/11/2021
 DECIZIE nr. 5 din 17 noiembrie 2021
omorul (art.188 NCP)
TRIBUNALUL SIBIU


152. DECIZIE 226 23/12/2021
 DECIZIE nr. 226 din 23 decembrie 2021
mandat european de arestare
CURTEA DE APEL BUCURESTI


153. DECIZIE 3820 07/12/2021
 DECIZIE nr. 3820 din 07 decembrie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA


154. SENTINTA 14351 22/12/2021
 SENTINTA nr. 14351 din 22 decembrie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA CONSTANTA


155. SENTINTA 46 10/01/2022
 SENTINTA nr. 46 din 10 ianuarie 2022
plângere contraventionala
JUDECATORIA CARACAL


156. SENTINTA 173 31/01/2022
 SENTINTA nr. 173 din 31 ianuarie 2022
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


157. DECIZIE 111 09/02/2022
 DECIZIE nr. 111 din 09 februarie 2022
omorul (art.188 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


158. DECIZIE 247 25/11/2021
 DECIZIE nr. 247 din 25 noiembrie 2021
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL CONSTANTA


159. DECIZIE 97 04/02/2019
 DECIZIE nr. 97 din 04 februarie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
TRIBUNALUL BUZAU


160. SENTINTA 104 12/03/2019
 SENTINTA nr. 104 din 12 martie 2019
parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)
JUDECATORIA BARLAD


161. SENTINTA 1648 07/06/2019
 SENTINTA nr. 1648 din 07 iunie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TULCEA


162. SENTINTA 1119 16/05/2019
 SENTINTA nr. 1119 din 16 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TECUCI


163. SENTINTA 2592 30/05/2019
 SENTINTA nr. 2592 din 30 mai 2019
tutela
JUDECATORIA SUCEAVA


164. SENTINTA 804 23/05/2019
 SENTINTA nr. 804 din 23 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA REGHIN


165. DECIZIE 219 13/03/2019
 DECIZIE nr. 219 din 13 martie 2019
reziliere contract
TRIBUNALUL BACAU


166. SENTINTA 2444 19/04/2019
 SENTINTA nr. 2444 din 19 aprilie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA ORADEA


167. DECIZIE 527 22/02/2019
 DECIZIE nr. 527 din 22 februarie 2019
alte cereri privind executarea silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


168. DECIZIE 804 23/05/2019
 DECIZIE nr. 804 din 23 mai 2019
pretentii
TRIBUNALUL NEAMT


169. DECIZIE 771 05/06/2019
 DECIZIE nr. 771 din 05 iunie 2019
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


170. DECIZIE 126 23/05/2019
 DECIZIE nr. 126 din 23 mai 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL BRAILA


171. SENTINTA 4399 11/06/2019
 SENTINTA nr. 4399 din 11 iunie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


172. SENTINTA 107 11/06/2019
 SENTINTA nr. 107 din 11 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BIHOR


173. DECIZIE 1086 12/09/2019
 DECIZIE nr. 1086 din 12 septembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL PITESTI


174. DECIZIE 854 11/09/2019
 DECIZIE nr. 854 din 11 septembrie 2019
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL VALCEA


175. SENTINTA 10496 07/10/2019
 SENTINTA nr. 10496 din 07 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA TIMISOARA


176. SENTINTA 9824 19/09/2019
 SENTINTA nr. 9824 din 19 septembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA CONSTANTA


177. SENTINTA 808 19/09/2019
 SENTINTA nr. 808 din 19 septembrie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA LUDUS


178. DECIZIE 605 17/09/2019
 DECIZIE nr. 605 din 17 septembrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL TIMISOARA


179. SENTINTA 5971 02/09/2019
 SENTINTA nr. 5971 din 02 septembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


180. SENTINTA 2333 30/07/2019
 SENTINTA nr. 2333 din 30 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


181. SENTINTA 1486 09/07/2019
 SENTINTA nr. 1486 din 09 iulie 2019
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS


182. SENTINTA 973 28/06/2019
 SENTINTA nr. 973 din 28 iunie 2019
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


183. SENTINTA 120 11/06/2019
 SENTINTA nr. 120 din 11 iunie 2019
alte cereri privind executarea
JUDECATORIA HARLAU


184. SENTINTA 1736 05/06/2019
 SENTINTA nr. 1736 din 05 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


185. SENTINTA 6731 29/05/2019
 SENTINTA nr. 6731 din 29 mai 2019
întoarcere executare
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


186. SENTINTA 575 08/05/2019
 SENTINTA nr. 575 din 08 mai 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
TRIBUNALUL TIMIS


187. SENTINTA 4225 11/04/2019
 SENTINTA nr. 4225 din 11 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BAIA MARE


188. DECIZIE 241 11/04/2019
 DECIZIE nr. 241 din 11 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL OLT


189. DECIZIE 377 03/04/2019
 DECIZIE nr. 377 din 03 aprilie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL SUCEAVA


190. DECIZIE 838 02/04/2019
 DECIZIE nr. 838 din 02 aprilie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CRAIOVA


191. DECIZIE 234 22/03/2019
 DECIZIE nr. 234 din 22 martie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUZAU


192. SENTINTA 742 13/03/2019
 SENTINTA nr. 742 din 13 martie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC


193. INCHEIERE 81 14/02/2019
 INCHEIERE nr. 81 din 14 februarie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA


194. SENTINTA 206 08/02/2019
 SENTINTA nr. 206 din 08 februarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BRASOV


195. SENTINTA 798 07/02/2019
 SENTINTA nr. 798 din 07 februarie 2019
succesiune
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


196. SENTINTA 1224 05/02/2019
 SENTINTA nr. 1224 din 05 februarie 2019
pretentii
JUDECATORIA TIMISOARA


197. SENTINTA 557 17/01/2019
 SENTINTA nr. 557 din 17 ianuarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


198. SENTINTA 29 09/01/2019
 SENTINTA nr. 29 din 09 ianuarie 2019
pretentii
JUDECATORIA DOROHOI


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty