Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2420z4b din data:16/05/2024

Inapoi

Actualizarea 2420z4b

1. LEGE 140 15/05/2024
 LEGE nr. 140 din 15 mai 2024
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

2. DECRET 864 15/05/2024
 DECRET nr. 864 din 15 mai 2024
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

3. LEGE 141 15/05/2024
 LEGE nr. 141 din 15 mai 2024
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

4. DECRET 865 15/05/2024
 DECRET nr. 865 din 15 mai 2024
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

5. LEGE 142 15/05/2024
 LEGE nr. 142 din 15 mai 2024
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

6. DECRET 866 15/05/2024
 DECRET nr. 866 din 15 mai 2024
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

7. LEGE 143 15/05/2024
 LEGE nr. 143 din 15 mai 2024
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

8. DECRET 867 15/05/2024
 DECRET nr. 867 din 15 mai 2024
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

9. ORDIN 2526 14/05/2024
 ORDIN nr. 2.526 din 14 mai 2024
privind aprobarea detalierii pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, pentru anul 2024

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

10. ORDIN 190 10/05/2024
 ORDIN nr. 190 din 10 mai 2024
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2024 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, a documentelor justificative şi a condiţiilor pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul de cerere 2024

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 mai 2024

11. ORDIN 869 10/05/2024
 ORDIN nr. 869 din 10 mai 2024
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

12. ORDIN 2010 10/05/2024
 ORDIN nr. 2.010 din 10 mai 2024
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1. "Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO" a Programului Creştere inteligentă digitalizare şi instrumente financiare, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.284/2023

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

13. HOTĂRÂRE 483 09/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 483 din 9 mai 2024
pentru aprobarea Regulamentului privind accesarea şi implementarea mecanismului de asistenţă internaţională prin intermediul Reţelei de asistenţă şi răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică (RANET - Response Assistance Network)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 mai 2024

14. REGULAMENT 09/05/2024
 REGULAMENT din 9 mai 2024
privind accesarea şi implementarea mecanismului de asistenţă internaţională prin intermediul Reţelei de asistenţă şi răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică (RANET - Response Assistance Network)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 mai 2024

15. HOTĂRÂRE 484 09/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 484 din 9 mai 2024
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru educaţia continuă a adulţilor 2024-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

16. ORDIN 823 07/05/2024
 ORDIN nr. 823 din 7 mai 2024
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

17. HOTĂRÂRE 466 30/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 466 din 30 aprilie 2024
privind actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi pentru comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 168287

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 mai 2024

18. HOTĂRÂRE 467 30/04/2024
 HOTĂRÂRE nr. 467 din 30 aprilie 2024
privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 mai 2024

19. ANEXĂ 30/04/2024
 ANEXE din 30 aprilie 2024
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Q şi (**)1p în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea GuVernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 bis din 15 mai 2024

20. ORDIN 912 30/04/2024
 ORDIN nr. 912 din 30 aprilie 2024
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a titlurilor de creanţă şi a veniturilor din digitalizare încasate în evidenţa operativă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

21. PROCEDURĂ 30/04/2024
 PROCEDURĂ din 30 aprilie 2024
de înregistrare a titlurilor de creanţă şi a veniturilor din digitalizare încasate în evidenţa operativă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

22. ORDIN 1978 26/04/2024
 ORDIN nr. 1.978 din 26 aprilie 2024
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

23. ORDIN 1019 25/04/2024
 ORDIN nr. 1.019 din 25 aprilie 2024
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

24. ORDIN 779 23/04/2024
 ORDIN nr. 779 din 23 aprilie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

25. ORDIN 422 22/04/2024
 ORDIN nr. 422 din 22 aprilie 2024
privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

26. ORDIN 994 12/04/2024
 ORDIN nr. 994 din 12 aprilie 2024
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

27. ORDIN 666 18/03/2024
 ORDIN nr. 666 din 18 martie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Protopopiatului Român Unit cu Roma, Greco-Catolic Tăşnad, Unitatea de Producţie I Miterici, judeţul Satu Mare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

28. ORDIN 649 21/02/2024
 ORDIN nr. 649 din 21 februarie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

29. ORDIN 2236 15/02/2024
 ORDIN nr. 2.236 din 15 februarie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 mai 2024

30. SENTINŢĂ 133 23/06/2021
 SENTINŢA nr. 133/F-CONT din 23 iunie 2021
referitoare la anularea art. 4 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 2 alin. (3), anexa din Ordinul nr. 4.004/14.05.2019 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: Curtea de Apel Piteşti
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 mai 2024

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty